Bioinformatika (2. st.)

PODIPLOMSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM 2. STOPNJE
BIOINFORMATIKA

(Interdisciplinarni študijski program)

Bioinformatika (II. st.)

V študijskem letu 2023/2024 študijskega programa

NE

razpisujemo.

Trajanje študija: 2 leti (120 ECTS)

Pridobljen strokovni naslov:


Vodja študijskega programa:


Študij bioinformatike je interdiscplinarni študijski program in združuje področja zdravstva, informatike in naravoslovja. Program se izvaja v sodelovanju z Univerzo v Mariboru, Fakulteto za elektrotehniko, računalništvo in informatiko. Študij omogoča uporabo informacijsko komunikacijske tehnologije pri preučevanju genomike in proteomike z namenom preprečevanja bolezni in njihovega zdravljenja. Prav tako je bioinformatika pomembna pri razvoju novih gensko občutljivih zdravil, razumevanju procesov delovanja živih bitij, predvsem človeka, še posebej pomembna pa je pri raziskavah genoma, zaradi velikega števila kompleksnih podatkov, ki jih raziskave takšnega tipa zajemajo. Študentje bodo pridobili pogljobljena znanja iz področij bioinformatike, genomike, proteomike, računalniških algoritmov, razvijanja biometričnih aplikacij, aplikacij metod molekularne in celične biologije, biokemije, biofizike, biomedicine, medicinske in zdravstvene informatike, reševanja biomedicinskih problemov, uporabe informacijskih tehnologij za shranjevanje, analizo, sintezo in vizualizacijo genomskih in proteomskih podatkov.


Diferencialni izpiti                                                                              

 

Zaposlitvene možnosti diplomantov                                                                                                         

Možnosti zaposlitve diplomanta so zelo široke in deloma navedene pri predmetno specifičnih kompetencah posameznih predmetov. Vsekakor je diplomant sposoben zasedati najodgovornejša delovna mesta, pri čemer je sposoben zaposliti sebe in ustvarjati delovna mesta drugim. To pa je iz vidika gospodarskega razvoja države še kako pomembno, saj je bioinformatika ena od najperspektivnejših znanosti 21. stoletja.

Diplomanti bodo zaposljivi na naslednjih področjih:

 • zdravstveni zavodi (bolnišnice, zdravstveni zavodi),
 • javna uprava,
 • zasebni sektor,
 • finančni sektor,
 • prehrambena industrija,
 • farmacija,
 • izobraževalne in raziskovalne ustanove,
 • slovenska vojska in obrambne strukture bodočih mednarodnih povezav,
 • humanitarne organizacije,
 • ministrstva in
 • različne evropske in svetovne organizacije povezane z zdravstvom.

 

Pridobljene kompetence diplomantov                                                                                                 

Splošne kompetence, ki se pridobijo s programom

Med splošnimi kompetencami magistrskega študijskega programa 2. stopnje Bioinformatika so posebej izpostavljene naslednje kompetence:

 • sposobnost pravilne aplikacije temeljnih znanj s področja znanstvenih metod in laboratorijskih tehnik;
 • napredne spretnosti za aplikacijo metod molekularne in celične biologije ter biofizike za raziskovanje in reševanje kompleksnih biomedicinskih problemov in sistemov;
 • poznavanje metod genomike in proteomike in njihova aplikacija;
 • poznavanje metodologij in paradigem informacijske tehnologije za shranjevanje, analizo, sintezo in vizualizacijo genomskih in proteomskih podatkov;
 • kompetence za oblikovanje zdravstvenih informacijskih sistemov na splošno in bolj specifično za oblikovanje bioinformacijskih sistemov;
 • vključevanje organizacijskih znanj v podporo uspešnih poslovnih odločitev;
 • uporaba znanstveno raziskovalnih metod za raziskovanje na področju bionformatike.

Študenti bodo sposobni oz. zmožni:

 • preučevati sodobne teorije, ki opredeljujejo naravo znanja na teoretičnem in praktičnem področju bionformatike, in razpravljati o njeni relevantnosti in uporabi v klinični praksi;
 • opisati načela in uporabo raziskovanja v bioinformatiki in kritično oceniti raziskovalno literaturo glede na posamezni vidik področja bioinformatike;
 • preučevati načela in metode za izboljšanje kakovosti in obravnavati uporabo teh načel;
 • preučevati etično razsežnost človekovih ravnanj in obravnavati uporabo teorij morale na teoretičnem in praktičnem področju bioinformatike.

Predmetno specifične kompetence, ki se pridobijo s programom so zapisane pri posameznem predmetu.

 

Izvedba in menjava izbirnih učnih enot

                                                                                    

 

Priznanje znanj in spretnosti                                                                                                                                 

 

Pogoji za napredovanje                                                                                                                                   

 

 Predmetnik                                                                                                                          

V študijskem letu 2023/2024 študijskega programa ne razpisujemo.

 

 

   Povprečna dolžina trajanja študija                                                                                                                   

Poročilo o povprečni dolžini trajanja študija diplomantov za zadnja leta na podiplomskem študijskem programu 2. stopnje Bioinformatika

LETO SKUPAJ R
2016 4,0 4,0
2017 5,1 5,1
2018 5,8 5,8
2019 4,1 4,1
2020 3,1 3,1

 

Poročilo o povprečni dolžini trajanja študija diplomantov po letih za VSE študijske programe 2. stopnje na UM FZV

LETO SKUPAJ R IZR
2015 4,7 4,1 5,2
2016 4,4 4,0 4,7
2017 5,3 4,9 5,7
2018 4,7 5,4 4,0
2019 4,7 4,2 5,3
2020 5,2 4,6 5,8