Podatkovno voden pristop k celostni zdravstveni oceni starostnika

Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Združenimi državami Amerike v letih
2018-2019

Vodja projekta na UM FZV:

  • Izr. prof. dr. Gregor Štiglic


Sodelujoči:

  • Prof. Dr (Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske) Majda Pajnkihar,

  • Asist. Nino Fijačko,
  • Viš. predav. Nataša Mlinar Reljić,
  • Doc. dr. Petra Povalej Bržan,
  • Asist. Zvonka Fekonja.

Partner:

  • Cornell University, ZDA

Datum začetka (in konca): 
2018 do 2019