Sestava komisije

Senat UM FZV je imenoval Komisijo za ocenjevanje kakovosti UM FZV v naslednji sestavi:

  1. Viš. predav. mag. Maja Strauss, predsednica,
  2. Viš. predav. mag. Barbara Kegl, namestnica predsednice,
  3. Doc. dr. Aleš Fajmut, član,
  4. Doc. dr. Urška Rozman, članica,
  5. Nino Fijačko, član,
  6. Špela Kotnik, članica,
  7. Simona Zabavnik, članica,
  8. Linda Tot, študentka, članica,
  9. Erik Žižek, študent, član.

Mandatna doba članov komisije iz vrst visokošolskih učiteljev in sodelavcev, raziskovalcev, študentov ter strokovnega in administrativnega osebja traja 4 leta (od 8. 5. 2023 do 7. 5. 2027), mandatna doba članov iz vrst študentov pa eno leto (od 18. 6. 2022 do 17. 6. 2023).