Sestava komisije

Senat UM FZV je imenoval Komisijo za ocenjevanje kakovosti UM FZV v naslednji sestavi:

  1. Doc. dr. Mateja Lorber, predsednica,
  2. Viš. predav. mag. Maja Strauss, namestnica predsednice,
  3. Doc. dr. Aleš Fajmut, član,
  4. Izr. prof. dr. Sabina Fijan, članica,
  5. Doc. dr. Urška Rozman, članica,
  6. Asist. Nino Fijačko, član,
  7. Simona Petelinšek, članica,
  8. Linda Tot, študentka, članica,
  9. Benjamin Habinc, študent, član.

Mandatna doba članov komisije iz vrst visokošolskih učiteljev oziroma znanstvenih delavcev traja 4 leta (od 8. 5. 2019 do 7. 5. 2023), mandatna doba članov iz vrst študentov pa eno leto (od 18. 6. 2020 do 17. 6. 2021).