Napredne raziskovalne metode kot podpora z dokazi podprtem v zdravstvu

Bilateralni projekt: Slovenija - Finska

2011 - 2012


Vodja projekta: 

  • Prof. dr. Peter Kokol 

Sodelujoči:

  •  

 Partner:

  •  
  •  

Datum začetka (in konca): 
2011 do 2012