Raziskovalni inštitut: Projekti


Tekoči projekti

1. »Probiotics in prevention and treatment of diaper dermatitis in children – a double-blind, randomized, placebo-controlled study« (ProDIAPER) 2020 do 2023
2. Advancing Social inclusion through Technology and EmPowerment (a-STEP) 2020 do 2023
3. Probiotics in prevention of acute respiratory infections among elderly (Acronym: ProURTI) 2020 do 2023
4. Testiranje mednarodnega modela zadovoljstva z delom v zdravstveni negi (SRB) 2020 do 2022
5. Testiranje mednarodnega modela zadovoljstva z delom v zdravstveni negi (HRV) 2020 do 2022
6. Testiranje modela zadovoljstva medicinskih sester 2020 do 2022
7. Measuring and Comparing Achievements of Learning Outcomes in Higher Education Phase 2 (calohE2) 2020 do 2022
8. Moja izbira = Veš, kaj ješ izbira! Zagotavljanje zdrave izbire na avtomatih 2019 do 2022
9. CRP: Analiza arhitekturnih rešitev slovenskih zdravstvenih in socialno varstvenih zavodov 2019 do 2021
10. In vitro evaluation of probiotics for topical use in wound care (PROWOUND) 2019 do 2022
11. Person-centredness in Healthcare Curricula (PCCurric) 2019 do 2022
12. Student Stress Training e-Mobile Management (SSTeMM) 2019 do 2022
13. Digital Toolbox For Innovation In Nursing Education (I-BOX) 2019 do 2022
14. Improving Healthcare Students’ Competences for Behaviour Change to Effectively Support Self-care in Chronic Diseases (Train4Health) 2019 do 2022
15. Krajša in daljša gostovanja tujih gostujočih visokošolskih učiteljev in strokovnjakov na Univerzi v Mariboru 2019-2022 2019 do 2022
16. Izboljšanje razumljivosti in napovedne zmogljivosti modelov za oceno tveganja in podporo odločanju v kliničnem okolju 2019 do 2021
17. Povezava med kakovostjo spanja, krhkostjo ter kakovostjo življenja starejših 2018 do 2021
18. Skrb in jasnost vloge ter sistema kot dejavniki zadovoljstva zaposlenih v zdravstveni negi 2018 do 2021
19. Inovativno učenje in poučevanje v visokem šolstvu (INOVUP) 2018 do 2022
20. Mobilnost visokošolskih učiteljev Univerze v Mariboru (UM) 2018-2021*2022 2018 do 2021
21. Percepcija skrbi med slovenskimi in kitajskimi študenti zdravstvene nege 2018 do 2021

Zaključeni projekti

1. Financiranje projektnih gostovanj na slovenskih visokošolskih zavodih 2020
2. Koristni mikroorganizmi in fermentirana živila - Poznavanje in vpliv na zdravje (FERMICRO) 2020
3. Fizikalne obremenitve in posledice prisilne drže pri poklicnih glasbenikih v orkestru (FO-PPD-PGO) 2020
4. Support for the development of the primary care system in Hungary 2019 do 2020
5. Higiena površin v zdravstveni ustanovi in odpornost bakterij proti dezinfekcijskim sredstvom (DEZIREZ) 2019 do 2020
6. Podpora pri testiranju in analizi kurkuminskih formulacij (TEST-AN KURKUMA) 2019
7. Zdravstveno vzgojni pristop s pomočjo sodobne tehnologije pri izvajanju oralne higiene (ZOBEK) 2019
8. European Junior Leadership Academy for Student Nurses (RELATE) 2016 do 2019
9. Samoocena znanja o paliativni oskrbi v povezavi z duševnim blagostanjem zaposlenih v socialno varstvenih zavodih (PaliOs) 2019
10. Podatkovno voden pristop k celostni zdravstveni oceni starostnika 2018 do 2019
11. Pregled ponudbe prodajnih avtomatov v zdravstvenih in socialno varstvenih ustanovah v Sloveniji 2018
12. Vpliv preventivne vadbe in stabilizatorjev trupa na držo telesa pri obremenitvah (VPV-ST-DT) 2018
13. Razvoj sistema za podporo pri napovedovanju multimorbidnega tveganja v referenčnih ambulantah (MULTIREF) 2018
14. Spremljanje sladkorne bolezni tipa 2 v domovih za starejše (SONIA) 2018
15. Otroci kot CPR ambasadorji - prenos znanja oživljanja do populacije 2018
16. Vpliv tehnik sproščanja na raven stresa in zadovoljstvo z življenjem študentov – AntiStres 2018
17. Podpora pri razvoju kurkuminskega pripravka s povišano biološko razpoložljivostjo (KURKUMA PO-BI-RA) 2018
18. Mobilnost visokošolskih učiteljev Univerze v Mariboru 2017 do 2018
19. Odkrivanje naravnih poti razvoja bolezni 2016 do 2017
20. Proučevanje mikroorganizmov in delovanja antimikrobnega premaza na tekstilijah v medicinskem okolju (ANTIMIKROBITEX 2) 2016 do 2017
21. Preučevanje proti antibiotikom odpornih bakterij in odstranjevanje antibiotikov iz bolnišnične odpadne vode (ANTIBIOTIK) 2017
22. Javni razpis financiranja projektnih gostovanj na slovenskih visokošolskih zavodih (217. JR) 2017
23. Seznanjenost starejših z mikroorganizmi v probiotičnih prehranskih dopolnilih in izdelkih (SezMiPro) 2017
24. Celostni model za zgodnje odkrivanje sladkorne bolezni tipa 2- MODEST2 2017
25. Predicting patient’s future health state: Development and deployment of fast, effective, and interpretable algorithms for healthcare 2014 do 2016
26. Molekularne metode za ovrednotenje higiene bolnišničnih tekstilij z uporabo aparata Morapex – Morapex2 2014 do 2016
27. Eksplorativna analiza smučarskih poškodb na podlagi bolnišničnih odpustnih pisem 2014 do 2015
28. Uporaba mobilne tehnologije za podporo samoobvladovanju sladkorne bolezni (GlucoWatch) 2015
29. Optimizacija ocene tveganja za nastanek sladkorne bolezni tipa 2 (OptimiST2) 2015
30. Proučevanje antimikrobnega učinka na tekstilijah za medicinsko okolje (ANTIMIKROBITEX) 2015
31. Ne-specifična bolečina v hrbtu - profesionalni problem ali stil življenja? (NON-SPECIFIC) 2015
32. Uporaba respirometra pri detekciji patogenih mikroorganizmov v probiotičnih izdelkih (PROBIORES) 2015
33. Sodobna neinvazivna preventivna diagnostika bolezni obtočil 2015
34. Uporaba vseprisotnih naprav za zaznavanje fizične aktivnosti zaposlenih 2014
35. Razvoj napovednih modelov za oceno možnosti rehospitalizacije pacientov v bolnišničnem IS 2014
36. Ergonomski pristopi pri obravnavi starejših odraslih v institucionalnem 2014
37. lzboljšanje varnosti pacientov s pomočjo podatkovnega rudarjenja 2012 do 2013
38. Razumljivost predikcijskih modelov v medicini 2012 do 2013
39. Razvoj primernih hitrih metod za ocenjevanje čistosti in higiene v čistih prostorih namenjenih čistilcem objektov 2011 do 2013
40. Vpeljava biološke aplikacije aparature Morapex za ocenjevanje higiene bolnišničnih tekstilij 2012 do 2013
41. Ekološki in higienski postopki pranja bolnišničnih tekstilij 2011 do 2012
42. Napredne raziskovalne metode kot podpora z dokazi podprtem v zdravstvu 2011 do 2012
43. Uvajanje simulacij v poudevanje zdravstvene nege 2011 do 2012
44. Desinfection of hospital textiles and waste water trestment using membrane bioreactor 2010 do 2011
45. Sustainable measures for industrial laundry expansion strategies: SMART LAUNDRY-2015 -SMILES 2008 do 2011
46. Breaking the Taboo Two -Developing and testing tools to train the trainer 2009 do 2011
47. Architecture of on-line social services for elderly –OL-SAFE 2009 do 2010
48. Analysis of Gene Ranking Algorithms (AGRA) 2009 do 2010
49. lQ - ECES: lmproving the Quality of Elderly Care by E-learning and Simulation based education 2009 do 2010
50. Older people and technological innovations OPT-lN 2009 do 2010
51. Promoting the improvement of elderly ICT skills and well being by inter-generational and multi-sectoral education-PRIMER -ICT 2009 do 2010
52. Joint development of online gerontological master degree programme -GEROM 2007 do 2010
53. Bio-psiho-socialni model kakovosti življenja 2005 do 2010
54. Computer supported continuous distant learning for health workers -CONDEL 2009
55. Reform of Nursing Education in Bosnia and Herzegovina -REFINE 2008 do 2009
56. Development of basic and advanced training modules for cleaning service enterprises in order to implement the European Regulation -Hygtrain 2007 do 2009
57. E-education in ecology 2008
58. ePPAC: E-learning platform for palliative care 2008
59. Computer Supported Continuous Distant Learning for Nurses 2008
60. Evidence Based Guidelines on Health Promotion for Older People: Social determinants, lnequality and Sustainability -Health PRO Elderly 2005 do 2008
61. Healthy nutrition and movement for life protection and life strengthen 2007
62. Complementary treatment of graves' disease by acupuncture, cupping, diet, physical and medical therapy 2007
63. Dietitians lmproving Education Training Standards across Europe - DIETS 2005 do 2007
64. Harmonizing Occupational Health Nursing in the EU-HOHNEU 2005 do 2007
65. Distant e-learning for nursing education DENED 2006
66. Grundtvig 2: Promoting the lnvolvement of Older People in Partnership Learning Experiences 2005 do 2006
67. Project model -Gerontologic centres 2005
68. Improving Nursing Care for the Elderly Through Better Communication on Primary and Secondary' Level 2005
69. Health Treatment of the Elderly During Hospitalisation and at Home 2005
70. Family, nurse and elderly 2005
71. Caring for the older person: The Development of a »Living Curriculum« 2001 do 2003
72. On demand intranet for nursing education 1999
73. Nursing informatics and computer aide education 1997