Raziskovalni inštitut: Projekti


Zaključeni projekti

1. Pregled ponudbe prodajnih avtomatov v zdravstvenih in socialno varstvenih ustanovah v Sloveniji 2018
2. Vpliv preventivne vadbe in stabilizatorjev trupa na držo telesa pri obremenitvah (VPV-ST-DT) 2018
3. Razvoj sistema za podporo pri napovedovanju multimorbidnega tveganja v referenčnih ambulantah (MULTIREF) 2018
4. Spremljanje sladkorne bolezni tipa 2 v domovih za starejše (SONIA) 2018
5. Otroci kot CPR ambasadorji - prenos znanja oživljanja do populacije 2018
6. Vpliv tehnik sproščanja na raven stresa in zadovoljstvo z življenjem študentov – AntiStres 2018
7. Podpora pri razvoju kurkuminskega pripravka s povišano biološko razpoložljivostjo (KURKUMA PO-BI-RA) 2018
8. Mobilnost visokošolskih učiteljev Univerze v Mariboru 2017 do 2018
9. Odkrivanje naravnih poti razvoja bolezni 2016 do 2017
10. Proučevanje mikroorganizmov in delovanja antimikrobnega premaza na tekstilijah v medicinskem okolju (ANTIMIKROBITEX 2) 2016 do 2017
11. Preučevanje proti antibiotikom odpornih bakterij in odstranjevanje antibiotikov iz bolnišnične odpadne vode (ANTIBIOTIK) 2017
12. Javni razpis financiranja projektnih gostovanj na slovenskih visokošolskih zavodih (217. JR) 2017
13. Seznanjenost starejših z mikroorganizmi v probiotičnih prehranskih dopolnilih in izdelkih 2017
14. Celostni model za zgodnje odkrivanje sladkorne bolezni tipa 2- MODEST2 2017
15. Predicting patient’s future health state: Development and deployment of fast, effective, and interpretable algorithms for healthcare 2014 do 2016
16. Molekularne metode za ovrednotenje higiene bolnišničnih tekstilij z uporabo aparata Morapex – Morapex2 2014 do 2016
17. Eksplorativna analiza smučarskih poškodb na podlagi bolnišničnih odpustnih pisem 2014 do 2015
18. Uporaba mobilne tehnologije za podporo samoobvladovanju sladkorne bolezni (GlucoWatch) 2015
19. Optimizacija ocene tveganja za nastanek sladkorne bolezni tipa 2 (OptimiST2) 2015
20. Proučevanje antimikrobnega učinka na tekstilijah za medicinsko okolje (ANTIMIKROBITEX) 2015
21. Ne-specifična bolečina v hrbtu - profesionalni problem ali stil življenja? (NON-SPECIFIC) 2015
22. Uporaba respirometra pri detekciji patogenih mikroorganizmov v probiotičnih izdelkih (PROBIORES) 2015
23. Sodobna neinvazivna preventivna diagnostika bolezni obtočil 2015
24. Uporaba vseprisotnih naprav za zaznavanje fizične aktivnosti zaposlenih 2014
25. Razvoj napovednih modelov za oceno možnosti rehospitalizacije pacientov v bolnišničnem IS 2014
26. Ergonomski pristopi pri obravnavi starejših odraslih v institucionalnem 2014
27. lzboljšanje varnosti pacientov s pomočjo podatkovnega rudarjenja 2012 do 2013
28. Razumljivost predikcijskih modelov v medicini 2012 do 2013
29. Razvoj primernih hitrih metod za ocenjevanje čistosti in higiene v čistih prostorih namenjenih čistilcem objektov 2011 do 2013
30. Vpeljava biološke aplikacije aparature Morapex za ocenjevanje higiene bolnišničnih tekstilij 2012 do 2013
31. Ekološki in higienski postopki pranja bolnišničnih tekstilij 2011 do 2012
32. Napredne raziskovalne metode kot podpora z dokazi podprtem v zdravstvu 2011 do 2012
33. Uvajanje simulacij v poudevanje zdravstvene nege 2011 do 2012
34. Desinfection of hospital textiles and waste water trestment using membrane bioreactor 2010 do 2011
35. Sustainable measures for industrial laundry expansion strategies: SMART LAUNDRY-2015 -SMILES 2008 do 2011
36. Breaking the Taboo Two -Developing and testing tools to train the trainer 2009 do 2011
37. Architecture of on-line social services for elderly –OL-SAFE 2009 do 2010
38. Analysis of Gene Ranking Algorithms (AGRA) 2009 do 2010
39. lQ - ECES: lmproving the Quality of Elderly Care by E-learning and Simulation based education 2009 do 2010
40. Older people and technological innovations OPT-lN 2009 do 2010
41. Promoting the improvement of elderly ICT skills and well being by inter-generational and multi-sectoral education-PRIMER -ICT 2009 do 2010
42. Joint development of online gerontological master degree programme -GEROM 2007 do 2010
43. Bio-psiho-socialni model kakovosti življenja 2005 do 2010
44. Computer supported continuous distant learning for health workers -CONDEL 2009
45. Reform of Nursing Education in Bosnia and Herzegovina -REFINE 2008 do 2009
46. Development of basic and advanced training modules for cleaning service enterprises in order to implement the European Regulation -Hygtrain 2007 do 2009
47. E-education in ecology 2008
48. ePPAC: E-learning platform for palliative care 2008
49. Computer Supported Continuous Distant Learning for Nurses 2008
50. Evidence Based Guidelines on Health Promotion for Older People: Social determinants, lnequality and Sustainability -Health PRO Elderly 2005 do 2008
51. Healthy nutrition and movement for life protection and life strengthen 2007
52. Complementary treatment of graves' disease by acupuncture, cupping, diet, physical and medical therapy 2007
53. Dietitians lmproving Education Training Standards across Europe - DIETS 2005 do 2007
54. Harmonizing Occupational Health Nursing in the EU-HOHNEU 2005 do 2007
55. Distant e-learning for nursing education DENED 2006
56. Grundtvig 2: Promoting the lnvolvement of Older People in Partnership Learning Experiences 2005 do 2006
57. Project model -Gerontologic centres 2005
58. Improving Nursing Care for the Elderly Through Better Communication on Primary and Secondary' Level 2005
59. Health Treatment of the Elderly During Hospitalisation and at Home 2005
60. Family, nurse and elderly 2005
61. Caring for the older person: The Development of a »Living Curriculum« 2001 do 2003
62. On demand intranet for nursing education 1999
63. Nursing informatics and computer aide education 1997