Raziskovalni inštitut: Projekti


Tekoči projekti

1. »Probiotics in prevention and treatment of diaper dermatitis in children – a double-blind, randomized, placebo-controlled study« (ProDIAPER) 2020 do 2023
2. Probiotics in prevention of acute respiratory infections among elderly (Acronym: ProURTI) 2020 do 2023
3. Testiranje mednarodnega modela zadovoljstva z delom v zdravstveni negi (SRB) 2020 do 2021
4. Financiranje projektnih gostovanj na slovenskih visokošolskih zavodih 2020
5. Testiranje mednarodnega modela zadovoljstva z delom v zdravstveni negi (HRV) 2020 do 2021
6. Testiranje modela zadovoljstva medicinskih sester 2020 do 2021
7. Koristni mikroorganizmi in fermentirana živila - Poznavanje in vpliv na zdravje (FERMICRO) 2020
8. Fizikalne obremenitve in posledice prisilne drže pri poklicnih glasbenikih v orkestru (FO-PPD-PGO) 2020
9. Measuring and Comparing Achievements of Learning Outcomes in Higher Education Phase 2 (calohE2) 2020 do 2021
10. Advancing Social inclusion through Technology and EmPowerment (a-STEP) 2019 do 2023
11. Moja izbira = Veš, kaj ješ izbira! Zagotavljanje zdrave izbire na avtomatih 2019 do 2022
12. CRP: Analiza arhitekturnih rešitev slovenskih zdravstvenih in socialno varstvenih zavodov 2019 do 2021
13. Higiena površin v zdravstveni ustanovi in odpornost bakterij proti dezinfekcijskim sredstvom (DEZIREZ) 2019 do 2020
14. In vitro evaluation of probiotics for topical use in wound care (PROWOUND) 2019 do 2022
15. Person-centredness in Healthcare Curricula (PCCurric) 2019 do 2022
16. Student Stress Training e-Mobile Management (SSTeMM) 2019 do 2021
17. Digital Toolbox For Innovation In Nursing Education (I-BOX) 2019 do 2022
18. Improving Healthcare Students’ Competences for Behaviour Change to Effectively Support Self-care in Chronic Diseases (Train4Health) 2019 do 2022
19. Support for the development of the primary care system in Hungary 2019 do 2020
20. Krajša in daljša gostovanja tujih gostujočih visokošolskih učiteljev in strokovnjakov na Univerzi v Mariboru 2019-2022 2019 do 2022
21. Izboljšanje razumljivosti in napovedne zmogljivosti modelov za oceno tveganja in podporo odločanju v kliničnem okolju 2019 do 2021
22. Povezava med kakovostjo spanja, krhkostjo ter kakovostjo življenja starejših 2018 do 2020
23. Skrb in jasnost vloge ter sistema kot dejavniki zadovoljstva zaposlenih v zdravstveni negi 2018 do 2020
24. Inovativno učenje in poučevanje v visokem šolstvu (INOVUP) 2018 do 2022
25. Mobilnost visokošolskih učiteljev Univerze v Mariboru (UM) 2018-2021 2018 do 2021
26. Percepcija skrbi med slovenskimi in kitajskimi študenti zdravstvene nege 2018 do 2020

Zaključeni projekti

1. Podpora pri testiranju in analizi kurkuminskih formulacij (TEST-AN KURKUMA) 2019
2. Zdravstveno vzgojni pristop s pomočjo sodobne tehnologije pri izvajanju oralne higiene (ZOBEK) 2019
3. European Junior Leadership Academy for Student Nurses (RELATE) 2016 do 2019
4. Samoocena znanja o paliativni oskrbi v povezavi z duševnim blagostanjem zaposlenih v socialno varstvenih zavodih (PaliOs) 2019
5. Podatkovno voden pristop k celostni zdravstveni oceni starostnika 2018 do 2019
6. Pregled ponudbe prodajnih avtomatov v zdravstvenih in socialno varstvenih ustanovah v Sloveniji 2018
7. Vpliv preventivne vadbe in stabilizatorjev trupa na držo telesa pri obremenitvah (VPV-ST-DT) 2018
8. Razvoj sistema za podporo pri napovedovanju multimorbidnega tveganja v referenčnih ambulantah (MULTIREF) 2018
9. Spremljanje sladkorne bolezni tipa 2 v domovih za starejše (SONIA) 2018
10. Otroci kot CPR ambasadorji - prenos znanja oživljanja do populacije 2018
11. Vpliv tehnik sproščanja na raven stresa in zadovoljstvo z življenjem študentov – AntiStres 2018
12. Podpora pri razvoju kurkuminskega pripravka s povišano biološko razpoložljivostjo (KURKUMA PO-BI-RA) 2018
13. Mobilnost visokošolskih učiteljev Univerze v Mariboru 2017 do 2018
14. Odkrivanje naravnih poti razvoja bolezni 2016 do 2017
15. Proučevanje mikroorganizmov in delovanja antimikrobnega premaza na tekstilijah v medicinskem okolju (ANTIMIKROBITEX 2) 2016 do 2017
16. Preučevanje proti antibiotikom odpornih bakterij in odstranjevanje antibiotikov iz bolnišnične odpadne vode (ANTIBIOTIK) 2017
17. Javni razpis financiranja projektnih gostovanj na slovenskih visokošolskih zavodih (217. JR) 2017
18. Seznanjenost starejših z mikroorganizmi v probiotičnih prehranskih dopolnilih in izdelkih (SezMiPro) 2017
19. Celostni model za zgodnje odkrivanje sladkorne bolezni tipa 2- MODEST2 2017
20. Predicting patient’s future health state: Development and deployment of fast, effective, and interpretable algorithms for healthcare 2014 do 2016
21. Molekularne metode za ovrednotenje higiene bolnišničnih tekstilij z uporabo aparata Morapex – Morapex2 2014 do 2016
22. Eksplorativna analiza smučarskih poškodb na podlagi bolnišničnih odpustnih pisem 2014 do 2015
23. Uporaba mobilne tehnologije za podporo samoobvladovanju sladkorne bolezni (GlucoWatch) 2015
24. Optimizacija ocene tveganja za nastanek sladkorne bolezni tipa 2 (OptimiST2) 2015
25. Proučevanje antimikrobnega učinka na tekstilijah za medicinsko okolje (ANTIMIKROBITEX) 2015
26. Ne-specifična bolečina v hrbtu - profesionalni problem ali stil življenja? (NON-SPECIFIC) 2015
27. Uporaba respirometra pri detekciji patogenih mikroorganizmov v probiotičnih izdelkih (PROBIORES) 2015
28. Sodobna neinvazivna preventivna diagnostika bolezni obtočil 2015
29. Uporaba vseprisotnih naprav za zaznavanje fizične aktivnosti zaposlenih 2014
30. Razvoj napovednih modelov za oceno možnosti rehospitalizacije pacientov v bolnišničnem IS 2014
31. Ergonomski pristopi pri obravnavi starejših odraslih v institucionalnem 2014
32. lzboljšanje varnosti pacientov s pomočjo podatkovnega rudarjenja 2012 do 2013
33. Razumljivost predikcijskih modelov v medicini 2012 do 2013
34. Razvoj primernih hitrih metod za ocenjevanje čistosti in higiene v čistih prostorih namenjenih čistilcem objektov 2011 do 2013
35. Vpeljava biološke aplikacije aparature Morapex za ocenjevanje higiene bolnišničnih tekstilij 2012 do 2013
36. Ekološki in higienski postopki pranja bolnišničnih tekstilij 2011 do 2012
37. Napredne raziskovalne metode kot podpora z dokazi podprtem v zdravstvu 2011 do 2012
38. Uvajanje simulacij v poudevanje zdravstvene nege 2011 do 2012
39. Desinfection of hospital textiles and waste water trestment using membrane bioreactor 2010 do 2011
40. Sustainable measures for industrial laundry expansion strategies: SMART LAUNDRY-2015 -SMILES 2008 do 2011
41. Breaking the Taboo Two -Developing and testing tools to train the trainer 2009 do 2011
42. Architecture of on-line social services for elderly –OL-SAFE 2009 do 2010
43. Analysis of Gene Ranking Algorithms (AGRA) 2009 do 2010
44. lQ - ECES: lmproving the Quality of Elderly Care by E-learning and Simulation based education 2009 do 2010
45. Older people and technological innovations OPT-lN 2009 do 2010
46. Promoting the improvement of elderly ICT skills and well being by inter-generational and multi-sectoral education-PRIMER -ICT 2009 do 2010
47. Joint development of online gerontological master degree programme -GEROM 2007 do 2010
48. Bio-psiho-socialni model kakovosti življenja 2005 do 2010
49. Computer supported continuous distant learning for health workers -CONDEL 2009
50. Reform of Nursing Education in Bosnia and Herzegovina -REFINE 2008 do 2009
51. Development of basic and advanced training modules for cleaning service enterprises in order to implement the European Regulation -Hygtrain 2007 do 2009
52. E-education in ecology 2008
53. ePPAC: E-learning platform for palliative care 2008
54. Computer Supported Continuous Distant Learning for Nurses 2008
55. Evidence Based Guidelines on Health Promotion for Older People: Social determinants, lnequality and Sustainability -Health PRO Elderly 2005 do 2008
56. Healthy nutrition and movement for life protection and life strengthen 2007
57. Complementary treatment of graves' disease by acupuncture, cupping, diet, physical and medical therapy 2007
58. Dietitians lmproving Education Training Standards across Europe - DIETS 2005 do 2007
59. Harmonizing Occupational Health Nursing in the EU-HOHNEU 2005 do 2007
60. Distant e-learning for nursing education DENED 2006
61. Grundtvig 2: Promoting the lnvolvement of Older People in Partnership Learning Experiences 2005 do 2006
62. Project model -Gerontologic centres 2005
63. Improving Nursing Care for the Elderly Through Better Communication on Primary and Secondary' Level 2005
64. Health Treatment of the Elderly During Hospitalisation and at Home 2005
65. Family, nurse and elderly 2005
66. Caring for the older person: The Development of a »Living Curriculum« 2001 do 2003
67. On demand intranet for nursing education 1999
68. Nursing informatics and computer aide education 1997