Raziskovalni inštitut: Projekti


Zaključeni projekti

1. »Probiotics in prevention and treatment of diaper dermatitis in children – a double-blind, randomized, placebo-controlled study« (ProDIAPER) 2020 do 2023
2. Advancing Social inclusion through Technology and EmPowerment (a-STEP) 2020 do 2023
3. Probiotics in prevention of acute respiratory infections among elderly (Acronym: ProURTI) 2020 do 2023
4. Erasmus Mundus Design Measures (EMDM) projekt: Design and Implementation of Master Degree in Palliative Care (DSGN-PALL-CARE) 2022 do 2023
5. Testiranje mednarodnega modela zadovoljstva z delom v zdravstveni negi (SRB) 2020 do 2022
6. Testiranje mednarodnega modela zadovoljstva z delom v zdravstveni negi (HRV) 2020 do 2022
7. Testiranje modela zadovoljstva medicinskih sester 2020 do 2022
8. Measuring and Comparing Achievements of Learning Outcomes in Higher Education Phase 2 (calohE2) 2020 do 2022
9. Person-centredness in Healthcare Curricula (PCCurric) 2019 do 2022
10. Izboljšanje razumljivosti in napovedne zmogljivosti modelov za oceno tveganja in podporo odločanju v kliničnem okolju 2019 do 2022
11. Mobilnost visokošolskih učiteljev Univerze v Mariboru (UM) 2018-2021*2022 2018 do 2022
12. Moja izbira = Veš, kaj ješ izbira! Zagotavljanje zdrave izbire na avtomatih 2019 do 2022
13. Krajša in daljša gostovanja tujih gostujočih visokošolskih učiteljev in strokovnjakov na Univerzi v Mariboru 2019-2022 2019 do 2022
14. Inovativno učenje in poučevanje v visokem šolstvu (INOVUP) 2018 do 2022
15. In vitro evaluation of probiotics for topical use in wound care (PROWOUND) 2019 do 2022
16. Student Stress Training e-Mobile Management (SSTeMM) 2019 do 2022
17. Digital Toolbox For Innovation In Nursing Education (I-BOX) 2019 do 2022
18. Improving Healthcare Students’ Competences for Behaviour Change to Effectively Support Self-care in Chronic Diseases (Train4Health) 2019 do 2022
19. Obremenjenost površin in pripomočkov v zdravstvenih ustanovah z virusom SARS-CoV 2 (akronim: SCREEN) 2021 do 2022
20. Razvoj mobilne aplikacije za učenje temeljnih postopkov oživljanja odrasle osebe (MOBI-TPO) 2022
21. Povezava med kakovostjo spanja, krhkostjo ter kakovostjo življenja starejših 2018 do 2021
22. Skrb in jasnost vloge ter sistema kot dejavniki zadovoljstva zaposlenih v zdravstveni negi 2018 do 2021
23. Percepcija skrbi med slovenskimi in kitajskimi študenti zdravstvene nege 2018 do 2021
24. CRP: Analiza arhitekturnih rešitev slovenskih zdravstvenih in socialno varstvenih zavodov 2019 do 2021
25. Financiranje projektnih gostovanj na slovenskih visokošolskih zavodih 2020
26. Koristni mikroorganizmi in fermentirana živila - Poznavanje in vpliv na zdravje (FERMICRO) 2020
27. Fizikalne obremenitve in posledice prisilne drže pri poklicnih glasbenikih v orkestru (FO-PPD-PGO) 2020
28. Support for the development of the primary care system in Hungary 2019 do 2020
29. Higiena površin v zdravstveni ustanovi in odpornost bakterij proti dezinfekcijskim sredstvom (DEZIREZ) 2019 do 2020
30. Podpora pri testiranju in analizi kurkuminskih formulacij (TEST-AN KURKUMA) 2019
31. Zdravstveno vzgojni pristop s pomočjo sodobne tehnologije pri izvajanju oralne higiene (ZOBEK) 2019
32. European Junior Leadership Academy for Student Nurses (RELATE) 2016 do 2019
33. Samoocena znanja o paliativni oskrbi v povezavi z duševnim blagostanjem zaposlenih v socialno varstvenih zavodih (PaliOs) 2019
34. Podatkovno voden pristop k celostni zdravstveni oceni starostnika 2018 do 2019
35. Vpliv preventivne vadbe in stabilizatorjev trupa na držo telesa pri obremenitvah (VPV-ST-DT) 2018
36. Razvoj sistema za podporo pri napovedovanju multimorbidnega tveganja v referenčnih ambulantah (MULTIREF) 2018
37. Spremljanje sladkorne bolezni tipa 2 v domovih za starejše (SONIA) 2018
38. Otroci kot CPR ambasadorji - prenos znanja oživljanja do populacije 2018
39. Vpliv tehnik sproščanja na raven stresa in zadovoljstvo z življenjem študentov – AntiStres 2018
40. Podpora pri razvoju kurkuminskega pripravka s povišano biološko razpoložljivostjo (KURKUMA PO-BI-RA) 2018
41. Mobilnost visokošolskih učiteljev Univerze v Mariboru 2017 do 2018
42. Odkrivanje naravnih poti razvoja bolezni 2016 do 2017
43. Proučevanje mikroorganizmov in delovanja antimikrobnega premaza na tekstilijah v medicinskem okolju (ANTIMIKROBITEX 2) 2016 do 2017
44. Preučevanje proti antibiotikom odpornih bakterij in odstranjevanje antibiotikov iz bolnišnične odpadne vode (ANTIBIOTIK) 2017
45. Javni razpis financiranja projektnih gostovanj na slovenskih visokošolskih zavodih (217. JR) 2017
46. Seznanjenost starejših z mikroorganizmi v probiotičnih prehranskih dopolnilih in izdelkih (SezMiPro) 2017
47. Celostni model za zgodnje odkrivanje sladkorne bolezni tipa 2- MODEST2 2017
48. Predicting patient’s future health state: Development and deployment of fast, effective, and interpretable algorithms for healthcare 2014 do 2016
49. Molekularne metode za ovrednotenje higiene bolnišničnih tekstilij z uporabo aparata Morapex – Morapex2 2014 do 2016
50. Eksplorativna analiza smučarskih poškodb na podlagi bolnišničnih odpustnih pisem 2014 do 2015
51. Uporaba mobilne tehnologije za podporo samoobvladovanju sladkorne bolezni (GlucoWatch) 2015
52. Optimizacija ocene tveganja za nastanek sladkorne bolezni tipa 2 (OptimiST2) 2015
53. Proučevanje antimikrobnega učinka na tekstilijah za medicinsko okolje (ANTIMIKROBITEX) 2015
54. Ne-specifična bolečina v hrbtu - profesionalni problem ali stil življenja? (NON-SPECIFIC) 2015
55. Uporaba respirometra pri detekciji patogenih mikroorganizmov v probiotičnih izdelkih (PROBIORES) 2015
56. Sodobna neinvazivna preventivna diagnostika bolezni obtočil 2015
57. Uporaba vseprisotnih naprav za zaznavanje fizične aktivnosti zaposlenih 2014
58. Razvoj napovednih modelov za oceno možnosti rehospitalizacije pacientov v bolnišničnem IS 2014
59. Ergonomski pristopi pri obravnavi starejših odraslih v institucionalnem 2014
60. lzboljšanje varnosti pacientov s pomočjo podatkovnega rudarjenja 2012 do 2013
61. Razumljivost predikcijskih modelov v medicini 2012 do 2013
62. Razvoj primernih hitrih metod za ocenjevanje čistosti in higiene v čistih prostorih namenjenih čistilcem objektov 2011 do 2013
63. Vpeljava biološke aplikacije aparature Morapex za ocenjevanje higiene bolnišničnih tekstilij 2012 do 2013
64. Ekološki in higienski postopki pranja bolnišničnih tekstilij 2011 do 2012
65. Napredne raziskovalne metode kot podpora z dokazi podprtem v zdravstvu 2011 do 2012
66. Uvajanje simulacij v poudevanje zdravstvene nege 2011 do 2012
67. Desinfection of hospital textiles and waste water trestment using membrane bioreactor 2010 do 2011
68. Sustainable measures for industrial laundry expansion strategies: SMART LAUNDRY-2015 -SMILES 2008 do 2011
69. Breaking the Taboo Two -Developing and testing tools to train the trainer 2009 do 2011
70. Architecture of on-line social services for elderly –OL-SAFE 2009 do 2010
71. Analysis of Gene Ranking Algorithms (AGRA) 2009 do 2010
72. lQ - ECES: lmproving the Quality of Elderly Care by E-learning and Simulation based education 2009 do 2010
73. Older people and technological innovations OPT-lN 2009 do 2010
74. Promoting the improvement of elderly ICT skills and well being by inter-generational and multi-sectoral education-PRIMER -ICT 2009 do 2010
75. Joint development of online gerontological master degree programme -GEROM 2007 do 2010
76. Bio-psiho-socialni model kakovosti življenja 2005 do 2010
77. Computer supported continuous distant learning for health workers -CONDEL 2009
78. Reform of Nursing Education in Bosnia and Herzegovina -REFINE 2008 do 2009
79. Development of basic and advanced training modules for cleaning service enterprises in order to implement the European Regulation -Hygtrain 2007 do 2009
80. E-education in ecology 2008
81. ePPAC: E-learning platform for palliative care 2008
82. Computer Supported Continuous Distant Learning for Nurses 2008
83. Evidence Based Guidelines on Health Promotion for Older People: Social determinants, lnequality and Sustainability -Health PRO Elderly 2005 do 2008
84. Healthy nutrition and movement for life protection and life strengthen 2007
85. Complementary treatment of graves' disease by acupuncture, cupping, diet, physical and medical therapy 2007
86. Dietitians lmproving Education Training Standards across Europe - DIETS 2005 do 2007
87. Harmonizing Occupational Health Nursing in the EU-HOHNEU 2005 do 2007
88. Distant e-learning for nursing education DENED 2006
89. Grundtvig 2: Promoting the lnvolvement of Older People in Partnership Learning Experiences 2005 do 2006
90. Project model -Gerontologic centres 2005
91. Improving Nursing Care for the Elderly Through Better Communication on Primary and Secondary' Level 2005
92. Health Treatment of the Elderly During Hospitalisation and at Home 2005
93. Family, nurse and elderly 2005
94. Caring for the older person: The Development of a »Living Curriculum« 2001 do 2003
95. On demand intranet for nursing education 1999
96. Nursing informatics and computer aide education 1997