Percepcija skrbi med slovenskimi in ruskimi študenti zdravstvene nege

Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Rusko federacijo v letih 2016 – 2018

 


 

Vodja projekta na UM FZV:

  • Prof. Dr (Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske) Majda Pajnkihar

 Sodelujoči:

  • Izr. prof. dr. Gregor Štiglic,
  • Viš. predav. mag. Barbara Donik,
  • Doc. dr. Dominika Vrbnjak,
  • Asist. Nino Fijačko,
  • Asist. Zvonka Fekonja.

Partner:

  • I.M. Sechenov First Moscow State Medical Univeristy

 

Datum začetka (in konca): 
2016 do 2018