Nagrade in priznanja UM FZV


Nagrade in priznanja Univerze v Mariboru Fakultete za zdravstvene vede

Univerza v Mariboru Fakulteta za zdravstvene vede vsako leto podeljuje častne nazive, nagrade, priznanja in pohvale za izjemne uspehe, zasluge in dosežke na pedagoškem in znanstvenoraziskovalnem področju, za mentorsko delo ali za druge pomembnejše dosežke, ki so pomembno prispevali k celovitemu razvoju, ugledu ter uveljavitvi fakultete.


Leto 2023

 

Časten naziv Častni gostujoči profesor Fakultete za zdravstvene vede Univerze v Mariboru za doprinos k dvigu ugleda in širše prepoznavnosti fakultete je prejela:

 • Prof Jean Watson.

Priznanje Univerze v Mariboru Fakultete za zdravstvene vede za zasluge na znanstvenoraziskovalnem področju je prejel:

 • izr. prof. dr. Sabina Fijan.

Priznanje Univerze v Mariboru Fakultete za zdravstvene vede za zasluge na izobraževalnem področju je prejel:

 • prof. Dr (Združeno Kraljestvo velike Britanije in Severne Irske) Majda Pajnkihar.

Plaketo Fakultete za zdravstvene vede Univerze v Mariboru za zasluge pri opravljanju strokovnega dela je prejela:

 • Ines Mlakar.

Priznanje Univerze v Mariboru Fakultete za zdravstvene vede za »Naj mentor v kliničnem okolju« je prejela:

 • Asist. Cvetka Krel.

Priznanje mladim visokošolskim učiteljem in visokošolskim sodelavcem za izjemne pedagoške in raziskovalne dosežke je prejela:

 • Asist. Kasandra Musović.

Pohvalo Fakultete za zdravstvene vede Univerze v Mariboru za uspeh pri študiju so prejeli:

 • Žiga Sirk je najboljši študent na dodiplomskem študijskem programu 1. stopnje Zdravstvena nega
 • Darko Kokot je najboljši študent na podiplomskem študijskem programu 2. stopnje Zdravstvena nega, smer Zdravstvena nega.
 • Maja Orešnik je najboljša študentka na podiplomskem študijskem programu 2. stopnje Zdravstvena nega, smer Preventivna in klinična prehrana.
 • Amadeja Korenjak je najboljša študentka na podiplomskem študijskem programu 2. stopnje Zdravstvena nega, smer Integrirana obravnava starejših v napredni zdravstveni negi.
 • Mevludin Demirović je najboljši študent na podiplomskem študijskem programu 2. stopnje Zdravstvena nega, smer Mentalno zdravje v napredni praksi zdravstvene nege.
 • Mihael Cifer je najboljši študent na podiplomskem študijskem programu 2. stopnje Zdravstvena nega, smer Urgentna stanja v zdravstvu.
 • Neža Pirnat je najboljša študentka na podiplomskem študijskem programu 2. stopnje Zdravstvena nega, smer Integrirana obravnava kroničnih bolnikov v napredni zdravstveni negi.
 • Nika Poderžan je najboljša študentka na podiplomskem študijskem programu 2. stopnje Management v zdravstvu in socialnem varstvu.
 • Gregor Romih je najboljši študent na podiplomskem študijskem programu 3. stopnje Zdravstvena nega.

Zahvalno listino Fakultete za zdravstvene vede Univerze v Mariboru za uspešno sodelovanje s UM FZV je prejel:

 • UKC Maribor in
 • Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor.

Nagrado Fakultete za zdravstvene vede Univerze v Mariboru za najboljšega raziskovalca UM FZV je prejel:

 • Izr. prof. dr. Sabina Fijan.

 Dekanovo nagrado Fakultete za zdravstvene vede Univerze v Mariboru je prejela:

 • Špela Metličar.

Leto 2022

 


Časten naziv Častni gostujoči profesor Fakultete za zdravstvene vede Univerze v Mariboru za doprinos k dvigu ugleda in širše prepoznavnosti fakultete je prejela:

 •  Prof Fiona TIMMINS.

Priznanje Univerze v Mariboru Fakultete za zdravstvene vede za zasluge na znanstvenoraziskovalnem področju je prejel:

 • Asist. Sergej Kmetec.

Priznanje Univerze v Mariboru Fakultete za zdravstvene vede za zasluge na izobraževalnem področju je prejel:

 • viš. predav. mag. Karl Turk.

Plaketo Fakultete za zdravstvene vede Univerze v Mariboru za zasluge pri opravljanju strokovnega dela je prejela:

 • Aleksandra Lovrenčič.

Priznanje Univerze v Mariboru Fakultete za zdravstvene vede za »Naj mentor v kliničnem okolju« je prejela:

 • Predav. Renata Vrščaj

Priznanje mladim visokošolskim učiteljem in visokošolskim sodelavcem za izjemne pedagoške in raziskovalne dosežke je prejela:

 • Asist. Lucija Gosak.

Pohvalo Fakultete za zdravstvene vede Univerze v Mariboru za uspeh pri študiju so prejeli:

 • Urška Špegel, študentka na dodiplomskem študijskem programu 1. stopnje Zdravstvena nega,
 • Klavdija Brezovšek, študentka na podiplomskem študijskem programu 2. stopnje Zdravstvena nega, smer Zdravstvena nega,
 • Ines Confidenti, študentka na podiplomskem študijskem programu 2. stopnje Zdravstvena nega, smer Zdravstvena nega,
 • Špela Kebrič,  študentka na podiplomskem študijskem programu 2. stopnje Zdravstvena nega, smer Preventivna in klinična prehrana,
 • Melita Kokol, študentka na podiplomskem študijskem programu 2. stopnje Zdravstvena nega, smer Integrirana obravnava kroničnih bolnikov,
 • Urban Pristovnik, študent na podiplomskem študijskem programu 2. stopnje Zdravstvena nega, smer Urgentna stanja v zdravstvu,
 • Maja Hriberšek, študentka na podiplomskem študijskem programu 2. stopnje Management v zdravstvu in socialnem varstvu,
 • Sanja Kalinić, študentka na podiplomskem študijskem programu 2. stopnje Bioinformatika,
 • Ana Koroša, študentka na podiplomskem študijskem programu 3. stopnje Zdravstvena nega.

Pohvalo za izjemne dosežke študenta Univerze v Mariboru Fakultete za zdravstvene vede je prejela:

 • Patricija Petek.

Zahvalno listino Fakultete za zdravstvene vede Univerze v Mariboru za uspešno sodelovanje s UM FZV je prejel:

 • Oddelek za psihiatrijo Univerzitetnega kliničnega centra Maribor.

Nagrado Fakultete za zdravstvene vede Univerze v Mariboru za najboljšega raziskovalca UM FZV je prejel:

 • Asist. Sergej Kmetec.

 Dekanovo nagrado Fakultete za zdravstvene vede Univerze v Mariboru je prejela:

 • Adrijana Svenšek

 Dekanovo priznanje Fakultete za zdravstvene vede Univerze v Mariboru sta prejeli:

 • Dominika Muršec
 • Vita Živk

Leto 2021

 


Časten naziv Častni gostujoči profesor Fakultete za zdravstvene vede Univerze v Mariboru za doprinos k dvigu ugleda in širše prepoznavnosti fakultete je prejel:

 •  Prof John Wells.

Priznanje Univerze v Mariboru Fakultete za zdravstvene vede za zasluge na znanstvenoraziskovalnem področju je prejela:

 • prof. Dr (Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske) Majda Pajnkihar.

Priznanje Univerze v Mariboru Fakultete za zdravstvene vede za zasluge na izobraževalnem področju sta prejela:

 • doc. dr. Mateja Lorber
 • viš. predav. mag. Anton Koželj.

Plaketo Fakultete za zdravstvene vede Univerze v Mariboru za zasluge pri opravljanju strokovnega dela je prejela:

 • Marija Plajnšek.

Priznanje Univerze v Mariboru Fakultete za zdravstvene vede za »Naj mentor v kliničnem okolju« je prejela:

 • Doroteja Golob.

Priznanje mladim visokošolskim učiteljem in visokošolskim sodelavcem za izjemne pedagoške in raziskovalne dosežke je prejel:

 • Asist. Sergej Kmetec.

Pohvalo Fakultete za zdravstvene vede Univerze v Mariboru za uspeh pri študiju so prejeli:

 • Špela Kuharič, študentka dodiplomskega študijskega programa 1. stopnje Zdravstvena nega,
 • Viktorija Hauptman, študentka podiplomskega študijskega programa 2. stopnje Zdravstvena nega, smer Zdravstvena nega,
 • Ana Unger, študentka podiplomskega študijskega programa 2. stopnje Zdravstvena nega, smer Preventiva in klinična prehrana,
 • Aleksandra Lesjak, študentka podiplomskega študijskega programa 2. stopnje Zdravstvena nega, smer Urgentna stanja v zdravstvu,
 • Aljaž Ladinik, študent podiplomskega študijskega programa 2. stopnje Zdravstvena nega, smer Urgentna stanja v zdravstvu,
 • Monika Vidovič, študentka podiplomskega študijskega programa 2. stopnje Zdravstvena nega, smer Urgentna stanja v zdravstvu,
 • Patricija Lunežnik, študentka podiplomskega študijskega programa 2. stopnje Management v zdravstvu in socialnem varstvu,
 • Lea Vohar, študentka podiplomskega študijskega programa 2. stopnje Bioinformatika,
 • Lucija Gosak, študentka podiplomskega študijskega programa 3. stopnje Zdravstvena nega.

Zahvalno listino Fakultete za zdravstvene vede Univerze v Mariboru za uspešno sodelovanje s UM FZV so prejeli:

 • Dom po Gorco d.o.o.
 • Splošna bolnišnica dr. Jožeta Potrča Ptuj
 • Tecnocampus Mataro Spain.

Nagrado Fakultete za zdravstvene vede Univerze v Mariboru za najboljšega raziskovalca UM FZV je prejela:

 • Asist. Leona Cilar.

 Dekanovo nagrado Fakultete za zdravstvene vede Univerze v Mariboru je prejela:

 • Asist. Lucija Gosak.

 Dekanovo priznanje Fakultete za zdravstvene vede Univerze v Mariboru je prejela:

 • Deja Petek.

Leto 2020

 


Častni gostujoči profesor Fakultete za zdravstvene vede Univerze v Mariboru za doprinos k dvigu ugleda in širše prepoznavnosti fakultete je prejel:

 • Prof Dr Pamela R. Jeffries.

Priznanje Univerze v Mariboru Fakultete za zdravstvene vede za zasluge na znanstvenoraziskovalnem področju:

 • Asist. Nino Fijačko.

Priznanje Univerze v Mariboru Fakultete za zdravstvene vede za zasluge na izobraževalnem področju :

 • viš. predav. mag. Maksimiljan Gorenjak.

Plaketo Fakultete za zdravstvene vede Univerze v Mariboru za zasluge pri opravljanju strokovnega dela je prejela:

 • Zvonka Murko.

Priznanje Univerze v Mariboru Fakultete za zdravstvene vede za »Naj mentor v kliničnem okolju«:

 • Tatjana Šopinger Lipovnik.

Priznanje mladim visokošolskim učiteljem in visokošolskim sodelavcem za izjemne pedagoške in raziskovalne dosežke je prejela:

 • Asist. Leona Cilar

Pohvalo Fakultete za zdravstvene vede Univerze v Mariboru za uspeh pri študiju so prejeli:

 • Patricija Lunežnik, študentka visokošolskega strokovnega študijskega programa 1. stopnje Zdravstvena nega,
 • Mila Todorović, študentka podiplomskega študijskega programa 2. stopnje Zdravstvena nega, smer Zdravstvena nega,
 • Matej Mažič, študent podiplomskega študijskega programa 2. stopnje Zdravstvena nega, smer Urgentna stanja v zdravstvu,
 • Katrin Nedeljko, študentka podiplomskega študijskega programa 2. stopnje Bioinformatika,
 • Maša Ofič, študentka podiplomskega študijskega programa 2. stopnje Management v zdravstvu in socialnem varstvu,
 • Cvetka Krel, študentka podiplomskega študijskega programa 3. stopnje Zdravstvena nega.

Zahvalno listino Fakultete za zdravstvene vede Univerze v Mariboru za uspešno sodelovanje s UM FZV so prejeli:

 • Psihiatrična klinika Ljubljana
 • St. John Fisher College, The Wegmans School of Nursing

Nagrado Fakultete za zdravstvene vede Univerze v Mariboru za najboljšega raziskovalca UM FZV je prejel:

 • Asist. Leona Cilar

 Dekanovo nagrado Fakultete za zdravstvene vede Univerze v Mariboru je prejel:

 • Sebastijan Forstnerič, pod mentorstvom izr. prof. dr. Gregorja Štiglica in asist. Nina Fijačka

 Dekanovo priznanje Fakultete za zdravstvene vede Univerze v Mariboru sta prejeli:

 • Lucija Gosak, pod mentorstvom prof. Dr (Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske) Majde Pajnkihar in doc. dr. Dominike Vrbnjak
 • Kasandra Musović, pod mentorstvom prof. Dr (Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske) Majde Pajnkihar in doc. dr. Dominike Vrbnjak

Leto 2019

 


Častni gostujoči profesor Fakultete za zdravstvene vede Univerze v Mariboru za doprinos k dvigu ugleda in širše prepoznavnosti fakultete je prejel:

 • Professor Roger Watson, PhD

Priznanje Univerze v Mariboru Fakultete za zdravstvene vede za zasluge na znanstvenoraziskovalnem področju:

 • viš. predav. mag. Barbara Donik.

Priznanje Univerze v Mariboru Fakultete za zdravstvene vede za zasluge na izobraževalnem področju :

 • predav. Milena Pišlar.

Plaketo Fakultete za zdravstvene vede Univerze v Mariboru za zasluge pri opravljanju strokovnega dela je prejela:

 • Nevenka Balun.

Priznanje Univerze v Mariboru Fakultete za zdravstvene vede za »Naj mentor v kliničnem okolju«:

 • Dragica Križanec.

Pohvalo Fakultete za zdravstvene vede Univerze v Mariboru za uspeh pri študiju so prejeli:

 • Elvira Žižek, študentka visokošolskega strokovnega študijskega programa 1. stopnje Zdravstvena nega,
 • Sandra Tijanič, študentka podiplomskega študijskega programa 2. stopnje Zdravstvena nega, smer Zdravstvena nega,
 • Marko Tijanič, študent podiplomskega študijskega programa 2. stopnje Zdravstvena nega, smer Urgentna stanja v zdravstvu,
 • Nika Debeljak, študentka podiplomskega študijskega programa 2. stopnje Bioinformatika,
 • Rosemarie Franc, študentka podiplomskega študijskega programa 2. stopnje Management v zdravstvu in socialnem varstvu,
 • Leona Cilar, študentka podiplomskega študijskega programa 3. stopnje Zdravstvena nega.

Zahvalno listino Fakultete za zdravstvene vede Univerze v Mariboru za uspešno sodelovanje s UM FZV so prejeli:

 • Zavod za usposabljanje, delo in varstvo dr. Marijana Borštnarja Dornava
 • University of Edinburgh, School of Health in Social Science

Nagrado Fakultete za zdravstvene vede Univerze v Mariboru za najboljšega raziskovalca UM FZV je prejel:

 • izr. prof. dr. Gregor Štiglic

Leto 2018

 


Častni gostujoči profesor Fakultete za zdravstvene vede Univerze v Mariboru za doprinos k dvigu ugleda in širše prepoznavnosti fakultete je prejel:

 • Professor Pamela Ann Smith, PhD

Zlato plaketo Fakultete za zdravstvene vede Univerze v Mariboru za zasluge na pedagoškem in znanstvenoraziskovalnem področju je prejel:

 • asist. dr. Dominika Vrbnjak.

Srebrno plaketo Fakultete za zdravstvene vede Univerze v Mariboru za zasluge na pedagoškem in znanstvenoraziskovalnem področju je prejela:

 • asist. Zvonka Fekonja.

Bronasto plaketo Fakultete za zdravstvene vede Univerze v Mariboru za zasluge na pedagoškem in znanstvenoraziskovalnem področju je prejela:

 • predav. mag. Jožefa Tomažič.

Plaketo Fakultete za zdravstvene vede Univerze v Mariboru za zasluge pri opravljanju strokovnega dela je prejela:

 • Barbara Hojnik.

Pohvalo Fakultete za zdravstvene vede Univerze v Mariboru za uspeh pri študiju so prejeli:

 • Sabina Žunko, študentka visokošolskega strokovnega študijskega programa 1. stopnje Zdravstvena nega,
 • Žiga Novak, študent podiplomskega študijskega programa 2. stopnje Zdravstvena nega, smer Zdravstvena nega,
 • Samo Podhostnik, študent podiplomskega študijskega programa 2. stopnje Zdravstvena nega, smer Urgentna stanja v zdravstvu,
 • Lara Bezjak, študentka podiplomskega študijskega programa 2. stopnje Bioinformatika,
 • Kaiser Kupnik, študent podiplomskega študijskega programa 2. stopnje Management v zdravstvu in socialnem varstvu,
 • Nataša Mlinar Relić, študentka podiplomskega študijskega programa 3. stopnje Zdravstvena nega.

Zahvalno listino Fakultete za zdravstvene vede Univerze v Mariboru za uspešno sodelovanje s UM FZV so prejeli:

 • Univerzitetni klinični center Maribor Klinika za ginekologijo in perinatologijo
 • University of Pécs Faculty of Health Sciences

Nagrado Fakultete za zdravstvene vede Univerze v Mariboru za najboljšega raziskovalca UM FZV je prejel:

 • izr. prof. dr. Gregor Štiglic

 Dekanovo nagrado Fakultete za zdravstvene vede Univerze v Mariboru so prejeli:

 • Eva Rotman, pod mentorstvom izr. prof. dr. Miljenka Križamarića.

Leto 2017

 


Častni gostujoči profesor Fakultete za zdravstvene vede Univerze v Mariboru za doprinos k dvigu ugleda in širše prepoznavnosti fakultete je prejel:

 • Professor Hugh McKenna, PhD

Zlato plaketo Fakultete za zdravstvene vede Univerze v Mariboru za zasluge na pedagoškem in znanstvenoraziskovalnem področju je prejel:

 • doc. dr. Mateja Lorber.

Srebrno plaketo Fakultete za zdravstvene vede Univerze v Mariboru za zasluge na pedagoškem in znanstvenoraziskovalnem področju je prejela:

 • predav. mag. Maja Strauss.

Bronasto plaketo Fakultete za zdravstvene vede Univerze v Mariboru za zasluge na pedagoškem in znanstvenoraziskovalnem področju je prejela:

 • viš. predav. mag. Mojca Dobnik.

Plaketo Fakultete za zdravstvene vede Univerze v Mariboru za zasluge pri opravljanju strokovnega dela je prejela:

 • Simona Novak.

Priznanje mladim visokošolskim učiteljem in visokošolskim sodelavcem za izjemne pedagoške in raziskovalne dosežke je prejel:

 • asist. dr. Urška Rozman.

Pohvalo Fakultete za zdravstvene vede Univerze v Mariboru za izjemne dosežke študenta sta prejela:

 • Leona Cilar, študentka študijskega programa 2. stopnje Zdravstvena nega,
 • Žiga Novak, študent študijskega programa 2. stopnje Zdravstvena nega.

Pohvalo Fakultete za zdravstvene vede Univerze v Mariboru za uspeh pri študiju so prejeli:

 • Mojca Žele, študentka visokošolskega strokovnega študijskega programa 1. stopnje Zdravstvena nega,
 • Sergej Kmetec, študentka podiplomskega študijskega programa 2. stopnje Zdravstvena nega, smer Zdravstvena nega,
 • Damjan Lešnik, študentka podiplomskega študijskega programa 2. stopnje Zdravstvena nega, smer Urgentna stanja v zdravstvu,
 • Selena Dervišić, študent podiplomskega študijskega programa 2. stopnje Bioinformatika,
 • Domen Kleva, študentka podiplomskega študijskega programa 2. stopnje Management v zdravstvu in socialnem varstvu.

Zahvalno listino Fakultete za zdravstvene vede Univerze v Mariboru za uspešno sodelovanje s UM FZV so prejeli:

 • Nacionalni inštitut za javno zdravje
 • Waterford Institute of Technology

Nagrado Fakultete za zdravstvene vede Univerze v Mariboru za najboljše raziskovalce UM FZV so prejeli:

 • izr. prof. dr. Sabina Fijan, za najboljšo raziskovalko raziskovalne skupine Interdisciplinarne raziskave v zdravstvu,
 • izr. prof. dr. Miljenko Križmarić, za najboljšega raziskovalca raziskovalne skupine Bioinformatika
 • doc. dr. Mateja Lorber, za najboljšo raziskovalko raziskovalne skupine Zdravstvena nega.

 Dekanovo nagrado Fakultete za zdravstvene vede Univerze v Mariboru so prejeli:

 • Leona Cilar in Žiga Novak, pod mentorstvom izr. prof. Dr (Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske) Majde Pajnkihar in izr. prof. dr. Gregorja Štiglica.

 Dekanovo priznanje Fakultete za zdravstvene vede Univerze v Mariboru so prejeli:

 • Ivo Kaučič, pod mentorstvom izr. prof. dr. Miljenko Križmarić

 

Leto 2016

 


Častni gostujoči profesor Fakultete za zdravstvene vede Univerze v Mariboru za doprinos k dvigu ugleda in širše prepoznavnosti fakultete je prejel:

 • Professor Emeritus Charles Anthony Butterworth, PhD

Zlato plaketo Fakultete za zdravstvene vede Univerze v Mariboru za zasluge na pedagoškem in znanstvenoraziskovalnem področju je prejel:

 • izr. prof. dr Gregor Štiglic.

Srebrno plaketo Fakultete za zdravstvene vede Univerze v Mariboru za zasluge na pedagoškem in znanstvenoraziskovalnem področju je prejela:

 • predav. Milena Pišlar.

Bronasto plaketo Fakultete za zdravstvene vede Univerze v Mariboru za zasluge na pedagoškem in znanstvenoraziskovalnem področju je prejela:

 • predav. Nataša Mlinar Reljić.

Plaketo Fakultete za zdravstvene vede Univerze v Mariboru za zasluge pri opravljanju strokovnega dela je prejela:

 • Vlasta Jug.

Priznanje mladim visokošolskim učiteljem in visokošolskim sodelavcem za izjemne pedagoške in raziskovalne dosežke je prejel:

 • Asist Nino Fijačko.

Pohvalo Fakultete za zdravstvene vede Univerze v Mariboru za uspeh pri študiju so prejeli:

 • Sara Dečar, študentka visokošolskega strokovnega študijskega programa 1. stopnje Zdravstvena nega,
 • Lea Šelekar, študentka podiplomskega študijskega programa 2. stopnje Zdravstvena nega,
 • Leon Kopitar, študent podiplomskega študijskega programa 2. stopnje Bioinformatika,
 • Anja Faflik, študentka podiplomskega študijskega programa 2. stopnje Management v zdravstvu in socialnem varstvu.
 • Marija Bogdanović, študentka podiplomskega študijskega programa 2. stopnje Management v zdravstvu in socialnem varstvu.

 • Sanja Nakić, študentka podiplomskega študijskega programa 2. stopnje Management v zdravstvu in socialnem varstvu.

Zahvalno listino Fakultete za zdravstvene vede Univerze v Mariboru za uspešno sodelovanje s UM FZV so prejeli:

 • University of Lincoln.

Zahvalno listino Fakultete za zdravstvene vede Univerze v Mariboru za uspešno sodelovanje s UM FZV so prejeli:

 • Zdravstvenemu domu dr. Adolfa Drolca Maribor OE Nujna medicinska pomoč.

 Dekanovo nagrado Fakultete za zdravstvene vede Univerze v Mariboru so prejeli:

 • Patric Rajšp,
 • Aljaž Holc.

 Dekanovo priznanje Fakultete za zdravstvene vede Univerze v Mariboru so prejeli:

 • Leona Cilar,
 • Nina Preložnik,
 • David Tramšek,
 • Valentina Grm,
 • Katarina Grm.

Leto 2015

 


Častni gostujoči profesor Fakultete za zdravstvene vede Univerze v Mariboru za doprinos k dvigu ugleda in širše prepoznavnosti fakultete je prejela:

 • Dr Margaret Denny

Zlato plaketo Fakultete za zdravstvene vede Univerze v Mariboru za zasluge na pedagoškem in znanstvenoraziskovalnem področju je prejela:

 • viš. predav. dr. Klavdija Čuček Trifkovič.

Srebrno plaketo Fakultete za zdravstvene vede Univerze v Mariboru za zasluge na pedagoškem in znanstvenoraziskovalnem področju je prejela:

 • predav. Jasmina Nerat.

Bronasto plaketo Fakultete za zdravstvene vede Univerze v Mariboru za zasluge na pedagoškem in znanstvenoraziskovalnem področju je prejela:

 • predav. mag. Barbara Kegl.

Plaketo Fakultete za zdravstvene vede Univerze v Mariboru za zasluge pri opravljanju strokovnega dela je prejela:

 • Sandra Vohar.

Priznanje mladim visokošolskim učiteljem in visokošolskim sodelavcem za izjemne pedagoške in raziskovalne dosežke je prejela:

 • asist. Dominika Vrbnjak.

Pohvalo Fakultete za zdravstvene vede Univerze v Mariboru za uspeh pri študiju so prejeli:

 • Tina Režek, študentka visokošolskega strokovnega študijskega programa 1. stopnje Zdravstvena nega,
 • Petra Klanjšek, študentka podiplomskega študijskega programa 2. stopnje Zdravstvena nega,
 • Mitja Kramberger, študent podiplomskega študijskega programa 2. stopnje Bioinformatika,
 • Nataša Kreft, študentka podiplomskega študijskega programa 2. stopnje Management v zdravstvu in socialnem varstvu.

Zahvalno listino Fakultete za zdravstvene vede Univerze v Mariboru za uspešno sodelovanje s UM FZV so prejeli:

 • Splošna bolnišnica Murska Sobota.

 Dekanovo nagrado Fakultete za zdravstvene vede Univerze v Mariboru so prejeli:

 • Metka Mikl.

 Dekanovo priznanje Fakultete za zdravstvene vede Univerze v Mariboru so prejeli:

 • Lea Šelekar.

Leto 2014

 


Zlato plaketo Fakultete za zdravstvene vede Univerze v Mariboru za zasluge na pedagoškem in znanstvenoraziskovalnem področju so prejeli:

 • predav. Anton Koželj,
 • prof. dr. Milan Zorman,
 • prof. dr. Zmago Turk,
 • prof. dr. Sonja Šostar Turk.

Srebrno plaketo Fakultete za zdravstvene vede Univerze v Mariboru za zasluge na pedagoškem in znanstvenoraziskovalnem področju so prejeli:

 • doc. dr. David Haložan,
 • predav. Barbara Donik.

Bronasto plaketo Fakultete za zdravstvene vede Univerze v Mariboru za zasluge na pedagoškem in znanstvenoraziskovalnem področju je prejela:

 • viš. predav. mag. Mateja Lorber.

Plaketo Fakultete za zdravstvene vede Univerze v Mariboru za zasluge pri opravljanju strokovnega dela je prejela:

 • Alenka Marsel.

Priznanje mladim visokošolskim učiteljem in visokošolskim sodelavcem za izjemne pedagoške in raziskovalne dosežke je prejel:

 • asist. dr. Igor Pernek.

Pohvalo Fakultete za zdravstvene vede Univerze v Mariboru za uspeh pri študiju so prejeli:

 • Kristina Martinović, študentka visokošolskega strokovnega študijskega programa 1. stopnje Zdravstvena nega,
 • Ksenija Ciglar, študentka podiplomskega študijskega programa 2. stopnje Zdravstvena nega,
 • Jasmina Rebernak, študentka podiplomskega študijskega programa 2. stopnje Bioinformatika,
 • Renata Škrget, študentka podiplomskega študijskega programa 2. stopnje Management v zdravstvu in socialnem varstvu.

Zahvalno listino Fakultete za zdravstvene vede Univerze v Mariboru za uspešno sodelovanje s UM FZV je prejel:

 • Socialno varstveni zavod Hrastovec.

 Dekanovo nagrado Fakultete za zdravstvene vede Univerze v Mariboru so prejeli:

 • Andrej Černi.

Leto 2013

 


Zlato plaketo Fakultete za zdravstvene vede Univerze v Mariboru za zasluge na pedagoškem in znanstvenoraziskovalnem področju so prejeli:

 • Izr. prof. Dr (Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske) Majda Pajnkihar,
 • zasl. prof. dr. Viljem Brumec,
 • prof. dr., dr. h. c. Dušanka Mičetić Turk,
 • predav. Silva Vuga,
 • predav. Majda Šlajmer Japelj,
 • viš. predav. mag. Milica Lahe,
 • zasl. prof. dr. Charles Antony Butterworth,
 • viš. predav. mag. Vida Gönc,
 • prof. dr. Dame June Clark,
 • predav. Marjeta Kokoš,
 • prof. dr. Milan Brumen.

Srebrno plaketo Fakultete za zdravstvene vede Univerze v Mariboru za zasluge na pedagoškem in znanstvenoraziskovalnem področju so prejeli:

 • doc. dr. Jadranka Stričević,
 • predav. Dubravka Sancin,
 • doc. dr. Ana Habjanič.

Plaketo Fakultete za zdravstvene vede Univerze v Mariboru za zasluge pri opravljanju strokovnega dela je prejela:

viš. predav. dr. Ljudmila Kolenc.

Priznanje mladim visokošolskim učiteljem in visokošolskim sodelavcem za izjemne pedagoške in raziskovalne dosežke je prejel:

 • doc. dr. Gregor Štiglic.

Pohvalo Fakultete za zdravstvene vede Univerze v Mariboru za uspeh pri študiju so prejeli:

 • Špela Prislan, študentka visokošolskega strokovnega študijskega programa 1. stopnje Zdravstvena nega,
 • Branko Kešpert, študent podiplomskega študijskega programa 2. stopnje Zdravstvena nega,
 • Dragan Jerković, študent podiplomskega študijskega programa 2. stopnje Bioinformatika,
 • Tadej Jerebic, študent podiplomskega študijskega programa 2. stopnje Management v zdravstvu in socialnem varstvu.

Zahvalno listino Fakultete za zdravstvene vede Univerze v Mariboru za uspešno sodelovanje s UM FZV so prejeli:

 • Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije,
 • Univerzitetni klinični center Maribor,
 • Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor,
 • Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Maribor,
 • Dom Danice Vogrinec Maribor,
 • Sončni dom, družba za storitve d.o.o.,
 • Medicinski fakultet Osijek Sveučilište Josipa Jurija Strossmayera u Osijeku, Hrvaška,
 • SANLAS Holding, Avstrija,
 • School of Nursing, Midwifery and Social Work University of Manchester, Velika Britanija,
 • Institute of Health Sciences, Faculty of Medicine University of Oulu, Finska,
 • Levina Hribernik.

 


 

Univerza v Mariboru na podlagi Pravilnika o podelitvi častnih naslovov, priznanj in nagrad UM podeljuje naslednje:

 • častne naslove,
 • nagrade in priznanja Univerze v Mariboru,
 • nagrade Univerze v Mariboru študentom.

Podelitev naslovov, priznanj in nagrad ureja Pravilnik o podelitvi častnih naslovov, priznanj in nagrad UM št. 012/2015/1


ČASTNI NASLOVI

Za izjemne in vrhunske dosežke, zasluge za razvoj Univerze v Mariboru ter večanje njenega ugleda, lahko Univerza v Mariboru  posameznim osebam, ki so lahko tudi tuji državljani,  podeli naslov častni doktor.  

Z namenom posebnega priznanja za izredne uspehe, zasluge in dosežke podeljuje Univerza v Mariboru svojim visokošolskim učiteljem naslov zaslužni profesor

Z namenom posebnega priznanja fizičnim osebam, ki niso zaposlene na Univerzi v Mariboru in pravnim osebam za njihove prispevke, ki so pomembneje prispevali k uveljavitvi in razvoju Univerze v Mariboru, se podeljuje naslov dobrotnik Univerze v Mariboru.

NAGRADE IN PRIZNANJA UNIVERZE V MARIBORU

Za izredne uspehe, dosežke in zasluge pri znanstvenoraziskovalnem, vzgojno-izobraževalnem, kulturno-umetniškem ali drugem delu, ki pomembneje prispevajo k celovitemu razvoju Univerze v Mariboru in njenih članic ali prispevajo k uspešnemu sodelovanju med Univerzo v Mariboru in drugimi organizacijami, gospodarskimi družbami ter skupnostmi z gospodarskega ali družbenega življenja, podeljuje Univerza v Mariboru nagrade in priznanja:

 • Nagrada Univerze v Mariboru za znanstvenoraziskovalno, umetniško in izobraževalno delo,
 • Nagrada Univerze v Mariboru  za sodelovanje z gospodarstvom in prenos znanja,
 • Priznanje Univerze v Mariboru za znanstvenoraziskovalno, umetniško in izobraževalno delo,
 • Nagrada Univerze v Mariboru za strokovno delo,
 • Priznanje Univerze v Mariboru za strokovno delo,
 • Svečana listina Univerze v Mariboru.

NAGRADE UNIVERZE V MARIBORU ŠTUDENTOM

Namen nagrad je spodbujanje čim višje kakovosti študija, ustvarjalnega vključevanja študentov v raziskovalno in umetniško delo ter udejstvovanje študentov na področjih, s katerimi se promovira ime Univerze v Mariboru.

Univerza v Mariboru podeljuje svojim študentom naslednje nagrade:

 • Rektorjevo nagrado za najboljše študijske uspehe študentov UM v vpisni generaciji,
 • nagrado Andreja Perlacha za najboljše raziskovalne in umetniške dosežke študentov posameznikov UM,
 • priznanje Andreja Perlacha za raziskovalno, umetniško, strokovno in razvojno dejavnost skupin študentov UM,
 • nagrade Leona Štuklja za najvidnejše športne uspehe študentov UM,
 • listino za izjemen prispevek k razvoju obštudijskih dejavnosti na UM,
 • listino za pomembne kulturne dosežke študentov UM,
 • listino za naj prostovoljca študenta UM.

 

 2023        
 • Nagrado Univerze v Mariboru za strokovno delo za izjemne uspehe, dosežke in zasluge je prejela Nevenka Balun.
 • Priznanje Univerze v Mariboru za strokovno delo za izjemne uspehe, dosežke in zasluge je prejela Marija Plajnšek.
 • Rektorjevo nagrado za najboljše študijske uspehe študentov Univerze v Mariboru v svoji vpisni generaciji na podlagi predloga matične fakultete je prejela Lea Vohar

 

   2022         
  • Nagrado Univerze v Mariboru za strokovno delo je prejel Marko Uršič.
  • Priznanje Univerze v Mariboru za strokovno delo je prejela Simona Petelinšek.
  • Rektorjevo nagrado je prejela Patricija Lunežnik.

    

   2021                       
   • Svečana listina Univerze v Mariboru je prejela SeneCura, Dom starejših občanov Maribor.
   • Priznanje Univerze v Mariboru za strokovno delo je prejela Ines Mlakar.
   • Priznanje Univerze v Mariboru za znanstvenoraziskovalno, umetniško in izobraževalno delo je prejela izr. prof. dr. Sabina Fijan.
   • Nagrada Univerze v Mariboru za znanstvenoraziskovalno, umetniško in izobraževalno delo je prejel red. prof. ddr. Miljenko Križmarić.
   • Rektorjevo nagrado Univerze v Mariboru je prejela študentka Katrin Nedeljko.
   • Listina za Naj prostovoljca UM je prejel Filip Bračko

    

   2020                        
   • Častni naslov častni doktor Prof ROGER WATSON, PhD
   • Nagrada Univerze v Mariboru za vrhunske uspehe, dosežke in zasluge na znanstvenoraziskovalnem in izobraževalnem področju viš. pred. Nataši Mlinar Reljić
   • Priznanje Univerze v Mariboru za izjemne uspehe, dosežke in zasluge na znanstvenoraziskovalnem in izobraževalnem področju viš. pred. mag. Barbari Donik
   • Nagrado Univerze v Mariboru za dolgoletno uspešno, vestno, natančno, prizadevno in strokovno delo ter vrhunski prispevek članici Vlasti Jug
   • Priznanje Univerze v Mariboru za dolgoletno uspešno, natančno, samostojno, prizadevno, zanesljivo in strokovno delo ter prispevek k ugledu in razvoju fakultete Alenki Marsel
   • Plaketo Leona Štuklja Mihi Zadravcu
   • Rektorjevo nagrado za najboljše študijske uspehe študentov Heleni Rojko
   • Svečano listino Univerze v Mariboru The George Washington University School of Nursing

    

   2019                             
   • Častni naslov častni doktor Prof. dr. Hugh McKenna
   • Nagrada Univerze v Mariboru za znanstvenoraziskovalno, umetniško in izobraževalno delo doc. dr. Dominiki Vrbnjak
   • Priznanje Univerze v Mariboru za znanstvenoraziskovalno, umetniško in izobraževalno delo doc. dr. Alešu Fajmutu
   • Priznanje Univerze v Mariboru za strokovno delo Aleksandri Lovrenčič
   • Rektorjevo nagrado za najboljše študijske uspehe študentov UM študentki Sandri Tijanič,
   • Svečana listina Univerze v Mariboru Nacionalnemu inštitutu za javno zdravje.

    

   2018                                          
   • Nagrada Univerze v Mariboru za znanstvenoraziskovalno, umetniško in izobraževalno delo dr. Gregorju ŠTIGLICU.
   • Priznanje Univerze v Mariboru za znanstvenoraziskovalno, umetniško in izobraževalno delo izr. prof. dr. Slavku CVETEKU.
   • Rektorjevo nagrado Univerze v Mariboru asist. Sergeju KMETECU.
   • Svečana listina Univerze V Mariboru Faculty of Higher Nursing Education and Psycho-Social Work I. M. Sechenov First Moscow State Medical University

    

   2017                                           
   • Nagrado za znanstvenoraziskovalno, umetniško in izobraževalno delo  viš. predav. mag. Vidi Gönc.
   • Priznanje  za znanstvenoraziskovalno, umetniško in izobraževalno delo  viš. predav. dr. Klavdiji Čuček Trifkovič.
   • Nagrado Univerze v Mariboru za strokovno delo, ki jo prejmejo drugi delavci UM in njenih članic za vrhunske uspehe, dosežke in zasluge Brigiti Martinec.
   • Rektorjevo nagrado Univerze v Mariboru  Lei Šelekar.
   • Svečano listino Univerze v Mariboru Ulster University Faculty of Life and Health Sciences.

    

    2016            
                                                          
   • Priznanje Univerze v Mariboru za znanstvenoraziskovalno, umetniško in izobraževalno delo - doc. dr. Mateja Lorber,
   • Rektorjevo nagrado Univerze v Mariboru - Ksenija Ciglar

    

    2015                                                                   
   • Zaslužni profesor Univerze v Mariboru prim. prof. dr. Zmago Turk
   • Priznanje Univerze v Mariboru za znanstvenoraziskovalno, umetniško in izobraževalno delo - doc. dr. Jadranka Stričević
   • Nagrado Univerze v Mariboru za strokovno delo - Simona Novak
   • Rektorjevo nagrado Univerze v Mariboru - Jasmina Simanić

   Nagrade in priznanja Univerze v Mariboru do 2014

   Univerza v Mariboru za izredne uspehe, dosežke in zasluge pri znanstveno-raziskovalnem, vzgojno-izobraževalnem, kulturno-umetniškem ali drugem delu, ki pomembneje prispevajo k celovitemu razvoju Univerze v Mariboru in njenih članic ali prispevajo k uspešnemu sodelovanju med Univerzo v Mariboru in drugimi organizacijami, v skladu s svojim Statutom podeljuje častne naslove, priznanja in nagrade. Namen podeljevanja je spodbujanje razvoja in zahvala za izjemne ali druge pomembne dosežke. 

   Zlati, Srebrni in Bronasti znak Univerze v Mariboru se podeljuje zaslužnim visokošolskim učiteljem, znanstvenim delavcem in visokošolskim sodelavcem.

   Zlati, Srebrni in Bronasti ključ Univerze v Mariboru se podeljuje drugim delavcem Univerze v Mariboru in njenih članic.

   Svečana listina Univerze v Mariboru se podeljuje organizacijam, skupnostim, podjetjem in društvom.

   Za najboljše študijske uspehe študentov Univerze v Mariboru v vpisni generaciji podeljuje univerza svojim študentom Rektorjevo nagrado, za najboljše raziskovalne oz. umetniške dosežke študentov pa podeljuje nagrado Andreja Perlacha.

   Dobitniki nagrad na Fakulteti za zdravstvene vede Univerze v Mariboru so sledeči:

   2014                                                                            
   • Srebrni ključ Univerze v Mariboru - Zvonka Murko
   • Bronasti ključ Univerze v Mariboru - Maja Štiglic
   • Rektorjeva nagrada Univerze v Mariboru - Alenka Topolovec
   • Svečana listina Univerze v Mariboru - Zbornica zdravstvene in babiške nege - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije
   2013                                                                            
   • Častna doktorica Univerze v Mariboru - predav. Majda Šlajmer Japelj
   • Srebrni znak Univerze v Mariboru - doc. dr. Ana Habjanič
   • Bronasti ključ Univerze v Mariboru - Barbara Hojnik
   • Rektorjeva nagrada Univerze v Mariboru - Renata Močnik
   • Svečana listina Univerze v Mariboru - Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Maribor
   2012                                                                            
   • Bronasti znak Univerze v Mariboru - doc. dr. Gregor Štiglic
   • Bronasti ključ Univerze v Mariboru - Tatjana Mačukat
   • Rektorjeva nagrada Univerze v Mariboru - Urška Lang
   • Svečana listina Univerze v Mariboru - Sanlas Holding GmBH, Avstrija
   2011                                                                            
   • Bronasti ključ Univerze v Mariboru - Vlasta Jug, univ. dipl. prav.
   • Rektorjeva nagrada Univerze v Mariboru - Špela Andric
   2010                                                                            
   • Bronasti znak Univerze v Mariboru - predav. Dubravka Sancin
   • Bronasti ključ Univerze v Mariboru - Simona Novak, mag. zdr. – soc. manag.
   • Rektorjeva nagrada Univerze v Mariboru - Marko Plateis
   • Svečana listina Univerze v Mariboru - Rdeči križ Avstrije
   2008                                                                            
   • Bronasti znak Univerze v Mariboru - viš. predav. mag. Milica Lahe
   • Bronasti ključ Univerze v Mariboru - Zvonka Murko, dipl. ekon.
   • Svečana listina Univerze v Mariboru - Sončni dom, družba za storitve d.o.o.
   2007                                                                            
   • Bronasti znak Univerze v Mariboru - doc. dr. Miljenko Križmarić
   • Srebrni znak Univerze v Mariboru - doc. dr. Nevenka Krčevski Škvarč
   • Rektorjeva nagrada Univerze v Mariboru - Dominika Jakl
   • Perlachova nagrada Univerze v Mariboru - Tanja Bele
   • Svečana listina Univerze v Mariboru - University of Oulu, Department of Nursing Science and Health Administration
   • Bronasti ključ Univerze v Mariboru - Ludvik Merčnik
   2006                                                                            
   • Svečana listina Univerze v Mariboru - Johns Hopkins University, School of Nursing, Baltimore, ZDA
   • Bronasti ključ Univerze v Mariboru - asist. dr. Helena Blažun
   2005                                                                            
   • Srebrni znak Univerze v Mariboru - doc. dr. Majda Pajnkihar
   • Bronasti ključ Univerze v Mariboru - Nevenka Balun, prof. zgod. - geog.
   • Rektorjeva nagrada Univerze v Mariboru - Helena Kosar
   • Svečana listina Univerze v Mariboru - Augustinum GmbH, München
   2004                                                                            
   • Bronasta plaketa Univerze v Mariboru - Alenka Marsel, ekon.
   • Rektorjeva nagrada Univerze v Mariboru - Mojca Koprivc
   • Svečana listina Univerze v Mariboru - Splošna bolnišnica dr. Jožeta Potrča, Ptuj
   2003                                                                            
   • Zlata plaketa Univerze v Mariboru - prof. dr. Dušanka Mičetić-Turk
   • Srebrna plaketa Univerze v Mariboru - viš. predav. dr. Ljudmila Kolenc, doc. dr. Danica Železnik
   • Rektorjeva nagrada Univerze v Mariboru - Blanka Horvatič
   • Svečana listina Univerze v Mariboru - Kolaborativni center Svetovne zdravstvene organizacije s sedežem v Zdravstvenem domu dr. Adolfa Drolca Maribor
   2002                                                                            
   • Zlata plaketa Univerze v Mariboru - doc. dr. Janko Berčič
   • Srebrna plaketa Univerze v Mariboru - doc. dr. Bojana Filej, predav. Breda Koban
   • Bronasta plaketa Univerze v Mariboru - Sandra Vohar, dipl. upr. org.
   • Rektorjeva nagrada Univerze v Mariboru - Tjaša Svetel
   • Svečana listina Univerze v Mariboru - Dom upokojencev Danice Vogrinec Maribor
   2001                                                                            
   • Srebrna plaketa Univerze v Mariboru - predav. Antonija Ivanuša, predav. Marjeta Kokoš, predav. Đuro Valadžija
   • Rektorjeva nagrada Univerze v Mariboru - Alenka Stergar
   • Svečana listina Univerze v Mariboru - Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor, Jože Slobodnik, častni konzul Republike Slovenije v Kanadi
   2000                                                                            
   • Zlata plaketa Univerze v Mariboru - predav. Majda Šlajmer-Japelj
   • Srebrna plaketa Univerze v Mariboru - viš. predav. dr. Anton Breznik
   • Rektorjeva nagrada Univerze v Mariboru - Estera Lukovnjak
   • Svečana listina Univerze v Mariboru - Splošna bolnišnica Maribor
   1998                                                                            
   • Zlata plaketa Univerze v Mariboru - prof. dr. Elko Borko
   • Rektorjeva nagrada Univerze v Mariboru - Karlina Strahovnik
   • Svečana listina Univerze v Mariboru - Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor (Dispanzer za zdravstveno varstvo študentov)
   1997                                                                            
   • Srebrna plaketa Univerze v Mariboru - predav. Silva Vuga
   • Rektorjeva nagrada Univerze v Mariboru - Anton Koželj
   1996                                                                            
   • Rektorjeva nagrada Univerze v Mariboru - Nataša Mlinar