Izpitni roki

 

Študenti se na izpite prijavljate in odjavljate elektronsko

preko sistema AIPS (http://aips.um.si).

V sistem AIPS se prijavite s svojo digitalno identiteto.

 

Rok za prijavo na izpit iz posamezne učne enote

je pet (5) dni pred razpisanim izpitnim rokom.

 

Rok za odjavo od izpita iz posamezne učne enote

je najmanj dva (2) dni pred razpisanim izpitnim rokom.

 

POMEMBNO – zvišanje ocene

Ne glede na določilo prvega odstavka 27. člena Pravilnika, se vsako zvišanje ocene opravlja pred izpitno komisijo (komisijski izpit), kot to določa 15. člen Pravilnika o preverjanju in ocenjevanju znanja na Univerzi v Mariboru.

Za zvišanje ocene se prijavite s klasično prijavnico. Upoštevajte da velja enaki rok za prijavo ter za odjavo.

 

Razpisani izpitni roki po letnikih - študijsko leto 2023/2024

 Redni študij (1. stopnja)

 Izredni študij (1. stopnja)

Redni študij (2. stopnja)

 

Izredni študij (2. stopnja)