Izpitni roki

 

Študenti se na izpite prijavljate in odjavljate elektronsko

preko sistema AIPS (http://aips.um.si).

V sistem AIPS se prijavite s svojo digitalno identiteto.

 

Rok za prijavo na izpit iz posamezne učne enote

je pet (5) dni pred razpisanim izpitnim rokom.

 

Rok za odjavo od izpita iz posamezne učne enote

je najmanj dva (2) dni pred razpisanim izpitnim rokom.

 

Razpisani izpitni roki po letnikih - študijsko leto 2020/2021

 Redni študij (1. stopnja)

 Izredni študij (1. stopnja)

Redni študij (2. stopnja)

 

Izredni študij (2. stopnja)