Izpitni roki

 

Študenti se na izpite prijavljate in odjavljate elektronsko

preko sistema AIPS (http://aips.um.si).

V sistem AIPS se prijavite s svojo digitalno identiteto.

 

Rok za prijavo na izpit iz posamezne učne enote

pet (5) dni pred razpisanim izpitnim rokom.

 

Rok za odjavo na izpit iz posamezne učne enote

najmanj dva (2) dni pred razpisanim izpitnim rokom.

 

Razpisani izpitni roki po letnikih - študijsko leto 2019/2020

 Redni študij (1. stopnja)

 • 1. letnik
 • 2. letnik
 • 3. letnik

 Izredni študij (1. stopnja)

 • 1. letnik
 • 2. letnik
 • 3. letnik

Redni študij (2. stopnja)

 • 1. letnik ZN (smer ZN) 
 • 2. letnik ZN (smer ZN)
 • 1. letnik ZN (smer USVZ)
 • 2. letnik ZN (smer USVZ)
 • 1. letnik ZN (smer PKP)
 • 1. letnik MZSV
 • 2. letnik MZSV (2018/2019)
 • 1. letnik BIOINFO
 • 2. letnik BIOINFO

 

Izredni študij (2. stopnja) 

 • 1. letnik ZN (smer ZN)
 • 2. letnik ZN (smer ZN)
 • 1. letnik ZN (smer USVZ)
 • 2. letnik ZN (smer USVZ)
 • 1. letnik MZSV