Študentski projekti

Koristni mikroorganizmi in fermentirana živila - Poznavanje in vpliv na zdravje (FERMICRO)

Razpis: »Javni razpis projektno delo z gospodarstvom in negospodarstvom v lokalnem in regionalnem okolju - Po kreativni poti do znanja 2017 – 2020; 3. odpiranje«

Pedagoški mentorji in koordinatorji na UM FZV:

  • Izr. prof. dr. Sabina Fijan,
  • Prof. dr. Dušanka Mičetić Turk,
  • Asist. dr. Maja Šikić Pogačar.

Partner:

  • Marko Borko, BORGLA, kreativa in storitve, d.o.o.,
  • Leon Mihelič, Kmetija Peter Hecl.

Vpliv tehnik sproščanja na raven stresa in zadovoljstvo z življenjem študentov – AntiStres

AntiStres
Marec do julij 2018
Projekt je sprejet v okviru javnega razpisa »PROJEKTNO DELO Z NEGOSPODARSKIM IN NEPROFITNIM SEKTORJEM - ŠTUDENTSKI INOVATIVNI PROJEKTI ZA DRUŽBENO KORIST 2016–2018«, 2. odpiranje (študijsko leto 2017 - 2018).

Pedagoški mentorji:

  • Prof. Dr (Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske) Majda Pajnkihar,
  • Izr. prof. dr. Gregor Štiglic.

Partner: