Izboljšanje razumljivosti in napovedne zmogljivosti modelov za oceno tveganja in podporo odločanju v kliničnem okolju

Razpis oz. program: Javni razpis za sofinanciranje slovenskega dela skupnih flamsko slovenskih projektov kjer, Flamska fundacija za raziskave (The Research Foundation – Flanders, FWO) deluje v vlogi vodilne agencije

Vodja projekta:

  • Katrien Verbert, Catholic University Leuven, Belgija


Vodja projekta na UM FZV:

  • Izr. prof. dr. Gregor Štiglic


Sodelujoči:

  • Prof. Dr (Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske) Majda Pajnkihar,
  • Asist. Leona Cilar,
  • Asist. Nino Fijačko,
  • Primož Kocbek.

 


Povezava do spletne strani projekta:

https://imperiumfzv.github.io/sl/project/fwo-arrs_2019-2022/

Link to project website:

https://imperiumfzv.github.io/project/fwo-arrs_2019-2022/

 

Datum začetka (in konca): 
2019 do 2021