Razvoj primernih hitrih metod za ocenjevanje čistosti in higiene v čistih prostorih namenjenih čistilcem objektov

EU projekt EUREKA/Cornet 60 EN: Slovenija - Avstrija - Nemčija

2011 - 2013


Vodja projekta: 

 • Prof. dr. Sonja Šostar Turk 

Sodelujoči:

 • Izr. prof. dr. Sabina Fijan
 • Asist. dr. Urška Rozman
 • izr. prof. dr. Gregor Štiglic
 • Prof. dr. Peter Kokol

 Partner:

 • Univerza v Mariboru, Fakulteta za zdravstvene vede
 • Obrtno – podjetniška zbornica Slovenije
 • SANLAS Holding GmbH -  Avstrija
 • HRIBAR-BLESK d.o.o. cleaning service - Slovenija
 • Commex service group d.o.o. - Slovenija
 • wfk - Cleaning Technology Institute e.V., Krefeld - Nemčija (koordinator)
 • FRT – Europäische Forschungsgemeinschaft Reinigungs- und Hygienetechnologie e.V. - Nemčija 

Datum začetka (in konca): 
2011 do 2013