Predicting patient’s future health state: Development and deployment of fast, effective, and interpretable algorithms for healthcare

Joint Research Project (JRP), SCOPES (Švica – Srbija – Slovenija)

2014 - 2016


Vodja projekta:

  • Izr. prof. dr. Gregor Štiglic


Sodelujoči:

  • Izr. prof. Dr (Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske) Majda Pajnkihar

  • Asist. dr. Igor Pernek
  • Asist. Dominika Vrbnjak
  • Doc. dr. Petra Povalej Bržan
  • Asist. Nino Fijačko

Partnerji:

  • Univerza v Mariboru, Fakulteta za zdravstvene vede
  • University of Applied Sciences, Western Switzerland, Switzerland (koordinator)
  • University of Belgrade, Serbia

 

Datum začetka (in konca): 
2014 do 2016