Testiranje mednarodnega modela zadovoljstva z delom v zdravstveni negi (SRB)

Razpis: Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko Srbijo - 10.01.2020 - 31.12.2021*2022

Vodja projekta na UM FZV:

  • Doc. dr. Dominika Vrbnjak.

Sodelujoči:

  • Prof. Dr (Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske) Majda Pajnkihar,

  • Viš. predav. mag. Maja Strauss,
  • Viš. predav. Nataša Mlinar Reljić,
  • Izr. prof. dr. Gregor Štiglic,
  • Asist. Leona Cilar.

Partnerji:

  • Faculty of Medicine University Novi Sad


Datum začetka (in konca): 
2020 do 2022