Politika odprtega dostopa do raziskovalne infrastrukture UM FZV

Senat Univerze v Mariboru Fakultete za zdravstvene vede je na 30. redni seji dne 16. 6. 2022 sprejel sklep št. 034/2022/2774-10/902, s katerim je potrdil Politiko odprtega dostopa do raziskovalne infrastrukture UM FZV.

 

Referat za mednarodno sodelovanje in raziskovalne zadeve UM FZV zagotavlja informacije o Politiki odprtega dostopa RI UM FZV, splošne informacije o RI UM FZV in kontaktih entitete RI UM FZV.