Center za kakovost in razvoj študijskih programov

Skladno z dokumentom »Procesi notranjega upravljanja in spremljanja kakovosti študijskih programov na UM« in ostalimi splošnimi akti na Univerzi v Mariboru na področju spremljanja in zagotavljanja kakovosti študijskih programov je  osnovna dejavnost Centra za kakovost in razvoj študijskih programov sodelovanje pri pripravi sprememb študijskih programov, kakor tudi pri pripravi vlog za akreditacijo in evalvacijo  študijskih programov na fakulteti. V sodelovanju s  Komisijo za ocenjevanje kakovosti sodeluje tudi pri spremljanju in zagotavljanju kakovosti študijskih programov, znanstvenoraziskovalnega ter strokovnega dela na UM FZV.

 

Predstojnica

 

Simona Zabavnik

T: +386 2 300 47 10
E: simona.zabavnik@um.si