Percepcija skrbi med slovenskimi in kitajskimi študenti zdravstvene nege

Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Ljudsko republiko Kitajsko v letih 2018-2020  

Vodja projekta na UM FZV:

  • Prof. Dr (Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske) Majda Pajnkihar,

Sodelujoči:

  • Doc. dr. Dominika Vrbnjak,
  • Viš. predav. dr. Klavdija Čuček Trifkovič,
  • Asist. Zvonka Fekonja,
  • Asist. Nino Fijačko,
  • Izr. prof. dr. Gregor Štiglic.

Partner:

 

  • Hangzhou Normal University
Datum začetka (in konca): 
2018 do 2020