Percepcija skrbi med slovenskimi in kitajskimi študenti zdravstvene nege

Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Ljudsko republiko Kitajsko - 23.04.2018 - 31.12.2020 *31.12.2021 

Vodja projekta na UM FZV:

  • Prof. Dr (Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske) Majda Pajnkihar,

Sodelujoči:

  • Doc. dr. Dominika Vrbnjak,
  • Viš. predav. dr. Klavdija Čuček Trifkovič,
  • Asist. Zvonka Fekonja,
  • Asist. Nino Fijačko,
  • Izr. prof. dr. Gregor Štiglic.

Partner:

 

  • Hangzhou Normal University
Datum začetka (in konca): 
2018 do 2021