In vitro evaluation of probiotics for topical use in wound care (PROWOUND)

Vodja projekta:

  • Izr. prof. dr. Sabina Fijan.

Partnerji projekta:

  • mag. Anita Frauwallner, direktorica, Institut Allergosan, Graz
  • Dr. Adolf Heschl, Institut Allergosan, Graz

Vključeni študenti:

  • tekom izvajanja projekta bodo vključeni študenti UM FZV

Datum začetka (in konca): 
2019 do 2022