Digital Toolbox For Innovation In Nursing Education (I-BOX)

Razpis: ERASMUS+ KA203 Strateška partnerstva na področju visokošolskega izobraževanja

Vodja projekta na UM FZV:

 • Izr. prof. dr. Gregor Štiglic.

Sodelujoči:

 • Prof. Dr (Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske) Majda Pajnkihar,

 • Doc. dr. Dominika Vrbnjak,
 • Viš. predav. Nataša Mlinar Reljić,
 • Viš. predav. dr. Klavdija Čuček Trifkovič,
 • Asist. Nino Fijačko,
 • Asist. Lucija Gosak.

Ostali sodelujoči:

 • Aleksandra Lovrenčič.


Partnerji:

 • Fundacio Tecnocampus Mataromaresme (TecnoCampus), Španija, (koordinator)
 • Univerza v Mariboru Fakulteta za zdravstvene vede, Slovenija
 • UMIT- Private Universitat Fuer Gesundheitswissenschaften, Medizinischeinformatik und Technik GMbH (University for Health Sciences, Medical Informatics and Technology), Avstrija
 • Turun Ammattikorkeakouluoy (Turku University of Applied Sciences), Finska
 • The State Education Institution of Higher Professional Training, The First Sechenov Moscow State Medical University under Ministry of Health of The Russian Federation, Rusija

  

Datum začetka (in konca): 
2019 do 2022