Člani visokošolski učitelji


Učitelj Teme, vsebine, področja
Alenka Marsel Pogoji za napredovanje v višji letnik, ponavljanje letnika, trajanje in prenehanje statusa študenta, menjava načina študija. Podaja vlog na Komisijo za študijske zadeve UM FZV. Akti za študente. Preverjanje in ocenjevanje znanja. Pravice in dolžnosti študentov tekom študija. Svetovanje študentom s posebnimi potrebami in posebnimi statusi
Čuček Trifkovič, Klavdija  
Donik, Barbara Prostovoljstvo, humantirano delo; Izbirne vsebine in predmeti (Komunikacija v zdravstvu, zdravstvena nega v intenzivni enoti). Pravice in dolžnosti študentov tekom študija. Svetovanje pri pripravi seminarskih del. Svetovanje pri pripravi zaključnega dela
Fajmut, Aleš Svetovanje pri izbiri predmetov, za študij v tujini in za dokončanje študija na programu Bioinformatika 2. st. ; predmeti s področja biofizike za vse študijske smeri.
Fijan, Sabina  
Gönc, Vida Zdravstvena nega žensk z ginekologijo in porodništvom Obvladovanje bolnišničnih okužb. Svetovanje pri pripravi diplomskega dela in zaključku študija
Haložan, David  
Igor Robert Roj  
Jožefa Tomažič Strokovni praktikum 2. Letnik. Specifična vprašanja in problemi študentov rednega dodiplomskega študija. Specifična vprašanja in problemi študentov izrednega dodiplomskega študija
Kegl, Barbara ZN otroka in mladostnika s pediatrijo, ZN v patronažnem in dispanzerskem varstvu, ZN v disp. varstvu, na domu in lok. skupnosti Pravice in dolžnosti študentov tekom študija. Svetovanje tujim študentom. Svetovanje pri pripravi seminarskih del ter diplomskega dela
Koželj, Anton Svetovanje tujim študentom, ki so na izmenjavi; Izbirne vsebine in predmeti (Zdravstvena obravnava vitalno ogroženih);
Lorber, Mateja Prostovoljstvo, humanitarno delo; Izbirne vsebine in predmeti (Klinično usposabljanje, Raziskovanje v zdravstveni negi, Obvladovanje kroničnih bolezni). Svetovanje pri pripravi diplomskega dela in zaključku študija.
Maja Klančnik Gruden Svetovanje pri izdelavi negovalne dokumentacije.
Miljenko Križmarić Tehnologije v medicini, Medicinska oprema, Simulacije, Raziskovalno delo
Mlinar Reljić, Nataša  Svetovanje pri pripravi seminarskih del. Svetovanje pri pripravi diplomskega dela in zaključku študija. Specifična vprašanja in problemi študentov rednega dodiplomskega študija.
Mojca Dobnik Strokovni praktikum 2. Letnik Specifična vprašanja in problemi študentov rednega dodiplomskega študija    
Nerat, Jasmina Izbirne vsebine in predmeti (Zdravstvena nega internističnega bolnika z interno medicino). Svetovanje pri pripravi diplomskega dela in zaključku študija. Svetovanje pri pripravi seminarskih del. Pogoji za napredovanje v višji letnik
Nino Fijačko  
Pajnkihar, Majda  
Petra Klanjšek  
Pišlar, Milena Svetovanje pri pripravi seminarskih del. Svetovanje pri pripravi diplomskega dela in zaključku študija. Specifična vprašanja in problemi študentov rednega dodiplomskega študija.
Strauss, Maja Svetovanje študentom s posebnimi potrebami in posebnimi statusi. Pogoji za napredovanje v višji letnik
Stričević, Jadranka  
Šostar Turk, Sonja  
Štiglic, Gregor Svetovanje pri pripravi seminarskih del. Svetovanje pri obdelavi podatkov.
Vrbnjak, Dominika Svetovanje pri pripravi seminarskih del
Zvonka Fekonja  

Tutorji učitelji za skupni študijski program z UM FOV 2. stopnje Management v zdravstvu in socialnem varstvu