Desinfection of hospital textiles and waste water trestment using membrane bioreactor

Bilateralni projekt: Slovenija - Češka

2010 - 2011


Vodja projekta: 

  • Prof. dr. Sonja Šostar-Turk

Sodelujoči:

  • Izr. prof. dr. Sabina Fijan
  • Asist. dr. Urška Rabuza

 Partner:

  • Univerza v Mariboru, Fakulteta za zdravstvene vede
  • Textile Testing Institute, Brno, Češka

Datum začetka (in konca): 
2010 do 2011