Raziskovalni inštitut

Koristni mikroorganizmi in fermentirana živila - Poznavanje in vpliv na zdravje (FERMICRO)

Razpis: »Javni razpis projektno delo z gospodarstvom in negospodarstvom v lokalnem in regionalnem okolju - Po kreativni poti do znanja 2017 – 2020; 3. odpiranje«

Pedagoški mentorji in koordinatorji na UM FZV:

  • Izr. prof. dr. Sabina Fijan,
  • Prof. dr. Dušanka Mičetić Turk,
  • Asist. dr. Maja Šikić Pogačar.

Partner:

  • Marko Borko, BORGLA, kreativa in storitve, d.o.o.,
  • Leon Mihelič, Kmetija Peter Hecl.