Ekološki in higienski postopki pranja bolnišničnih tekstilij

Bilateralni projekt: Slovenija - Norveška

2011 - 2012


Vodja projekta: 

  • Prof. dr. Sonja Šostar-Turk

Sodelujoči:

  • Izr. prof. dr. Sabina Fijan
  • Asist. dr. Urška Rozman
  • Jan Tore H. Gunnarsen
  • Asbjørg Byberg

 Partner:

  • Univerza v Mariboru, Fakulteta za zdravstvene vede
  • Norske Vaskeriers Kvalitetstilsyn

Datum začetka (in konca): 
2011 do 2012