Project model -Gerontologic centres

Bilateralni projekt: Slovenija-Hrvaška

2005


Vodja projekta: 

  • Prof. dr. Zmago Turk 

Sodelujoči:

  •  

 Partner:

  •  
  •  

Datum začetka (in konca): 
2005