Computer Supported Continuous Distant Learning for Nurses

Bilateralni projekt: Slovenija - Grčija

2007


Vodja projekta: 

  • Prof. dr. Peter Kokol

Sodelujoči:

  • Asist. dr. Helena Blažun
  • Predav. Majda Šlajmer Japelj
  • Asist. mag. Danijela Lahe
  • Borut Gaber
  • Aleksandra Lovrenčič
  • Maja Štiglic

 Partner:

  • Univerza v Mariboru Fakulteta za zdravstvene vede
  • University of Athens

Datum začetka (in konca): 
2008