Safe with Science/Varni z znanostjo

Program: H2020, Marie Skłodowska-Curie

Vodja projekta na UM FZV:

  • Viš. predav. mag. Barbara Donik


Sodelujoči:

  • Doc. dr. Urška Rozman,
  • Asist. Leona Cilar,
  • Asist. Sergej Kmetec,
  • Asist. Nino Fijačko.

 

Datum začetka (in konca): 
2018 do 2019