Študij na fakulteti

Informacije

 

Razpis za vpis na dodiplomske študijske programe (2024/2025)

 

Bolonjski katalog programov in predmetov (učni načrti)

 

IZBIRNOST:

Steber A: Izbirnost znotraj študijskega programa ali smeri

Steber C: Izbirnost med članicami Univerze v Mariboru

Steber C ali D: KOOD - Kreditno ovrednotena obštudijska dejavnost na UM

 

Pravilnik o ECTS kreditnem sistemu študija na UM

Status študenta s posebnim statusom in status študenta invalida

IZJAVA ZA ŠTUDENTE BREZ ŠTUDENTSKEGA STATUSA, ki študija niso prekinili za več kot dve študijski leti (za potrebe podaljšanja veljavnosti študentskih storitev in opravljanja študijskih obveznosti)

Pogosta vprašanja glede študija v RS - odgovori MIZŠ RS

Primerjalne ravni izobrazbe

Akti za študente

Spremembe študijskih programov

Podoba in urejenost študentov zdravstvene nege UM FZV na kliničnih vajah

Pravilnik o odgovornostih in obveznostih pri opravljanju kliničnih vaj za študente UM FZV

Pravilnik o izvajanju kliničnega usposabljanja študentov na UM FZV

Izračun povprečne ocene študija

Kriteriji za menjavo načina študija (prepis iz izredne v redno obliko študija) - velja samo za že vpisane študente na UM FZV

 

STATUS ŠTUDENTA (prenehanje, podaljšanje)

Prošnja za prekinitev statusa študenta

 

Izpis iz UM FZV

 

Priznavanje tujega izobraževanja za namen nadaljevanja izobraževanja na Univerzi v Mariboru

 

Navodila za opravljanje obveznosti in izpitov pri predmetih iz akreditiranih študijskih programov za druge udeležence štev. N3/2011-41 AG

 

 

Na UM Fakulteti za zdravstvene vede izvajamo naslednje študijske programe:

 

FZV brošura - angleška

Informativna brošura 2023-2024