Proučevanje mikroorganizmov in delovanja antimikrobnega premaza na tekstilijah v medicinskem okolju (ANTIMIKROBITEX 2)

 

 


Vodja projekta na UM FZV:

  • Prof. dr. Sonja Šostar Turk


 Sodelujoči:

  • Asist. dr. Urška Rozman,
  • Viš. predav. mag. Vida Gönc.

Partner:

  • Splošna bolnišnica Murska Sobota
  • Nacionalni laboratorij za zdravje okolje in hrano
  • Prevent Deloza d.o.o.
  • Titera d.o.o.

 

Datum začetka (in konca): 
2016 do 2017