Student Stress Training e-Mobile Management (SSTeMM)

Razpis: ERASMUS+ KA203 Strateška partnerstva na področju visokošolskega izobraževanja

Vodja projekta na UM FZV:

  • Doc. dr. Dominika Vrbnjak,
  • Prof. Dr (Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske) Majda Pajnkihar.

Sodelujoči:

  • Izr. prof. dr. Gregor Štiglic,

  • Asist. Leona Cilar.

Ostali sodelujoči:

  • Aleksandra Lovrenčič.


Partnerji:

  • Waterford Institute of Technology, Irska, (koordinator)
  • Univerza v Mariboru Fakulteta za zdravstvene vede, Slovenija
  • Euro Care Healthcare Ltd, Irska
  • School of Health Sciences TecnoCampus, Španija
  • IBK-Management Solutions GmbH, Nemčija

Datum začetka (in konca): 
2019 do 2021