Student Stress Training e-Mobile Management (SSTeMM)

Razpis: ERASMUS+ KA203 Strateška partnerstva na področju visokošolskega izobraževanja 01.09.2019-31.08.2021*28.02.2022

Vodja projekta na UM FZV:

 • Doc. dr. Dominika Vrbnjak,
 • Prof. Dr (Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske) Majda Pajnkihar.

Sodelujoči:

 • Izr. prof. dr. Gregor Štiglic,

 • Asist. Leona Cilar,
 • Asist. Kasandra Musović.

Ostali sodelujoči:

 • Aleksandra Lovrenčič.


Partnerji:

 • Waterford Institute of Technology, Irska, (koordinator)
 • Univerza v Mariboru Fakulteta za zdravstvene vede, Slovenija
 • Euro Care Healthcare Ltd, Irska
 • School of Health Sciences TecnoCampus, Španija
 • IBK-Management Solutions GmbH, Nemčija

 

Spletna stran


Datum začetka (in konca): 
2019 do 2022