Ergonomski pristopi pri obravnavi starejših odraslih v institucionalnem

Po kreativni poti do praktičnega znanja

2014


Vodja projekta: 

  • Izr. prof. Dr (Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske) Majda Pajnkihar
  • Doc. Ana Habjanič, Doctor of Health Sciences, Finska
  • Doc. dr. Jadranka Stričević
  • Doc. dr. David Haložan

 


Sodelujoči:

  • Vključenih je 8 študentov UM FZV in drugih fakultet Univerze v Mariboru

 Partner:

  •  
  •  

EU
JSRS
Datum začetka (in konca): 
2014