Inštitut za zdravstvo in prehrano

Predstojnica

Zasl. prof. dr. Dušanka Mičetić Turk

Cilj Inštituta za zdravstvo in prehrano je pridobivanje novega znanja ter uporaba le tega v pedagoškem delu visokošolskih ustanov in v gospodarstvu. Raziskovanje prehrano in bolezni povezane s prehrano, kvaliteto življenja zdravih in bolnih otrok, odraslih ter starostnikov, rast in razvoj zdrave populacije otrok v primerjavi s kronično bolnimi in skrb za starostnika z bio -psiho socialnega aspekta.