Knjižnica

OBVESTILO O ZAČASNEM ZAPRTJU KNJIŽNICE UM FZV

 

Vse študente in ostale uporabnike obveščamo, da bo Knjižnica UM FZV predvidoma v času  od 4. 1. 2021 do 15. 1. 2021 popolnoma zaprta, zaradi selitve v začasni prostor študentskega kluba v pritličje fakultete, ker bo potekala gradnja nove in prenovljene knjižnice.

V času selitve pošiljanje in vračanje knjižničnega gradiva preko klasične pošte ne bo mogoče in ravno tako tudi podaljševanje knjižničnega gradiva preko telefona.

Študente pozivamo, da si v kolikor potrebujejo geslo za oddaljen dostop do E-virov in Potrdila o poravnanih obveznostih do knjižnice, to uredijo do 24. 12. 2020 tako, da pošljejo zahtevo na E-naslov Knjižnice.

Knjižnica UM FZV bo predvidoma od 18. 1. 2021 dalje ponovno poslovala po ustaljenem urniku in izvajale se bodo vse knjižnične dejavnosti.

 

Zahvaljujemo se za vaše razumevanje.


OBVESTILO KNJIŽNICE UM FZV

 

Delovanje Knjižnice UM FZV od 26. 10. 2020 dalje

Knjižnica UM FZV bo zaprta za obisk uporabnikov, bodo pa nespremenjene uradne ure za telefonske klice in e-pošto.

Knjižnično gradivo rezervirate/naročate na E-naslov fzv.knjiznica@um.si ali preko spletnega servisa COBISS+ Moj profil COBISS.

Maksimalno lahko rezervirate/naročite 5 izvodov gradiva.

 

Knjižnično gradivo pošiljamo po pošti na stroške uporabnika.

Naročeno gradivo vam bomo poslali po pošti v priporočenem pismu, ki ga bo pošta dostavila v hišni predalčnik (brez podpisa),

če hišni predalčnik ni dovolj velik boste pošiljko prevzeli na pošti.

Storitev je plačljiva in gre v breme uporabnika. Strošek pošiljanja uporabnik poravna ob prvem obisku knjižnice:

 • pošiljka do 1000 g (npr. ena večja ali 2 manjši knjigi) = 3,00 EUR
 • pošiljka do 2000 g = 4,00 EUR

Naročilo, v katerem navedete naslov publikacije in vaš naslov za dostavo oddate na

elektronski naslov fzv.knjiznica@um.si.

 

Gradivo lahko podaljšate preko sistema COBISS+ storitev Moja knjižnica ali

na e-naslov knjižnice in na tel. štev.: 02/300 47 22.

Knjižnično gradivo lahko vračate tudi po klasični pošti na naslov fakultete.

 

KNJIŽNICA UM FZV

 

V Mariboru, 26. 10. 2020

Vabljeni k uporabi elektronskih virov na spletni strani UKM.


KnjižnicaKnjižnica Univerze v Mariboru Fakultete za zdravstvene vede je visokošolska knjižnica odprtega tipa. Knjižnica je vključena v Knjižnični informacijski sistem Univerze v Mariboru (KISUM). Od leta 1996 je polnopravna članica bibliografskega sistema COBISS in članica knjižnic biomedicinskega kroga Slovenije.

Osnovno poslanstvo knjižnice je zagotavljanje vseh vrst knjižničnih storitev in informacijskih virov za študij in raziskovanje.
Knjižnica nabavlja, strokovno obdeluje in izposoja strokovno literaturo s področja zdravstvene nege,  bioinformatike, zdravstva, medicine in sorodnih znanosti.

Knjižnica je v pritličju stavbe in se razteza na 109m2. Ima tri računalniška mesta z dostopom do svetovnega spleta in sistema COBISS ter 15 čitalniških mest.

PDFZloženka


 

 Dejavnost knjižnice                                                       
 • Izposoja knjižničnega gradiva na dom in v čitalnico,
 • medknjižnična izposoja,
 • seznanitev uporabnikov z uporabo knjižnice in informacijskih virov,
 • posredovanje informacij iz računalniških katalogov in informacijskih virov,
 • pomoč in svetovanje pri iskanju gradiva,
 • seznanitev s knjižničnimi novostmi,
 • dostop uporabnikom do svetovnega spleta,
 • sodelovanje pri vnosu bibliografskih enot v vzajemni katalog COBISS,
 • vodenje osebnih bibliografij učiteljev in sodelavcev v sistemu COBISS,
 • izvedba tematskih poizvedb v bazah podatkov,
 • informacijska dejavnost,
 • vodenje kronike fakultete,
 • pomoč pri založniški dejavnosti fakultete.

 

 Knjižnični fond                                                       
 • Knjige,
 • učbeniki,
 • serijske publikacije,
 • diplomska dela,
 • specialistična dela,
 • magistrska dela,
 • CD-ROMI, DVD-ROMI,
 • videokasete,
 • uradni listi,
 • podatkovne baze.

 Dostop do COBISS.

 

Knjižnični red                                                      
 • Ob vsakem obisku knjižnice predložite člansko izkaznico na izposoji.
 • Izgubo članske izkaznice morate javiti takoj, stroške za izdajo nove izkaznice določa veljavni cenik.
 • Knjižnično gradivo je urejeno v prostem pristopu po sistemu UDK -  (strokovna področja) in si ga lahko poiščete sami.
 • Knjižnično gradivo si poiščete sami v računalniškem katalogu COBISS/OPAC.
 • Gradivo, ki ni v prostem pristopu so: diplomska, magistrska in specialistična dela ter mediotečno gradivo, ki vam ga izroči knjižničarka.
 • Računalniki v knjižnici so namenjeni pregledovanju svetovnega spleta in bazi COBISS.
 • Izobraževanje uporabnikov poteka individualno, glede na izražene potrebe.
 • Izposojeno gradivo morate vrniti nepoškodovano, izgubljeno pa nadomestiti z novim izvodom.
 • Pri fotokopiranju morate upoštevati predpise o avtorskih in sorodnih pravicah.
 • Knjižnično gradivo je varovano. Ob sprožitvi varovalnega sistema morate sodelovati z osebjem knjižnice.
 • Knjižnični prostor je namenjen študiju, zato mora biti v njem tišina.
 • Ob vstopu v knjižnico izključite prenosne telefone.
 • Prinašanje hrane in pijač v knjižnico ni dovoljeno.
 • Za oblačila in vso osebno lastnino odgovarjate sami.

 

 Uporabniki                                                       

Knjižnica je namenjena vsem, čeprav je glede na vrsto knjižničnega gradiva namenjena predvsem študentom, visokošolskim učiteljem in sodelavcem.

Članski pogoji

Včlani se lahko vsaka polnoletna oseba in dijaki.

Za včlanitev v knjižnico potrebujete:

 • osebni dokument
 • indeks ali študentsko izkaznico
 • Osebno fotografijo 3,5 x 4,5 cm
 • podpis pristopne izjave
 • plačilo letne članarine

Članska izkaznica

Ob včlanitvi prejme uporabnik člansko izkaznico, ki velja v vseh fakultetnih knjižnicah Univerze v Mariboru.
Študenti Univerze v Mariboru lahko namesto članske izkaznice uporabljajo veljavno študentsko izkaznico, vendar morajo v knjižnici podpisati pristopno izjavo.

Članarina

Redni, izredni in podiplomski študenti UM plačajo članarino ob vpisu v letnik, ostali uporabniki plačajo letno članarino v knjižnici in velja eno leto od dneva plačila članarine.
Letne članarine so oproščeni vsi redno zaposleni in upokojeni delavci Univerze v Mariboru. Nezaposleni so ob predložitvi dokazila iz Zavoda za zaposlovanje oproščeni plačila članarine.

 

Odpiralni čas                                                     

Aktualni odpiralni čas knjižnice zmeraj najdete v rubriki Uradne ure.

 

Zaposleni v knjižnici                                                      

Vodja knjižnice

Nevenka Balun
T: +386 2 300 47 40
E: nevenka.balun@um.si

 

Višja knjižničarka

Zdenka Režonja
T: +386 2 300 47 22
E: zdenka.rezonja@um.si

 


Vodja knjižnice

Nevenka Balun
T: +386 2 300 47 40
E: nevenka.balun@um.si

Osnovni podatki

Naslov: Žitna ulica 15, 2000 Maribor

T (izposoja): +386 2 300 47 22

Telefax: +386 2 300 47 47

E: fzv.knjiznica@um.si

E (medknjižnična izposoja): Ill.fzv@um.si