Knjižnica

POSODOBLJENO OBVESTILO KNJIŽNICE UM FZV

 

 Obveščamo vse uporabnike Knjižnice UM FZV, o možnosti izposoje gradiva osebno v knjižnici oz. preko osebnega prevzema predhodno naročenega knjižničnega gradiva in vračanje izposojenega gradiva.

Izposoja se predhodno naročeno gradivo, ki se pripravi vnaprej za vsakega uporabnika posebej.

ODPIRALNI ČAS KNJIŽNICE

Ponedeljek       9.00 – 13.30 ure

Sreda                 9.00 – 13.30 ure

Četrtek            10.30 – 16.00 ure

Knjižnica bo delovala po načelu zaprtega pristopa. Uporabnik se najprej ustavi pri receptorju v avli fakultete in ta ga napoti do knjižnice, kjer prevzame naročeno gradivo ali vrne izposojeno gradivo. Vračanje gradiva bo možno samo v knjižnici v času uradnih ur. Oddaja gradiva v recepciji fakultete ni možna. Zadrževanje in iskanje gradiva v knjižnici ni dovoljeno. Čitalniški del knjižnice je zaprt. Uporabniki naj vstopajo v knjižnico posamično.

Knjižnično gradivo naročite na E-naslov fzv.knjiznica@um.si ali preko sistema COBISS+ storitev Moja knjižnica.  Maksimalno lahko rezervirate oz. naročite 5 izvodov gradiva.

Knjižnično gradivo še vedno pošiljamo tudi po pošti na vaše stroške. Strošek pošiljanja študent poravna ob prvem obisku knjižnice.

Podaljševanje gradiva je možno preko sistema COBISS+ storitev Moja knjižnica ali na e-naslov knjižnice ter na tel. štev.: 02/300 47 22 v času uradnih ur knjižnice.

Knjižnično gradivo lahko vračate tudi po klasični pošti na naslov:

Fakulteta za zdravstvene vede, Knjižnica, Žitna ulica 15, 2000 Maribor.

Ob vstopu na fakulteto je potrebno spoštovati varnostne ukrepe v skladu z Načrtom UM za zagotavljanje kontinuiranega dela v času pojavljanja koronavirusa. Obvezna je uporaba zaščitne maske in upoštevanje varne razdalje (minimalno 1,5m) do drugih.

Vabljeni k uporabi elektronskih virov na spletni strani UKM.


Knjižnica Univerze v Mariboru Fakultete za zdravstvene vede je visokošolska knjižnica odprtega tipa. Knjižnica je vključena v Knjižnični informacijski sistem Univerze v Mariboru (KISUM). Od leta 1996 je polnopravna članica bibliografskega sistema COBISS in članica knjižnic biomedicinskega kroga Slovenije.

Osnovno poslanstvo knjižnice je zagotavljanje vseh vrst knjižničnih storitev in informacijskih virov za študij in raziskovanje.
Knjižnica nabavlja, strokovno obdeluje in izposoja strokovno literaturo s področja zdravstvene nege,  bioinformatike, zdravstva, medicine in sorodnih znanosti.

Knjižnica je v pritličju stavbe in se razteza na 109m2. Ima tri računalniška mesta z dostopom do svetovnega spleta in sistema COBISS ter 15 čitalniških mest.

Zloženka


 

 Dejavnost knjižnice                                                 
 • Izposoja knjižničnega gradiva na dom in v čitalnico,
 • medknjižnična izposoja,
 • seznanitev uporabnikov z uporabo knjižnice in informacijskih virov,
 • posredovanje informacij iz računalniških katalogov in informacijskih virov,
 • pomoč in svetovanje pri iskanju gradiva,
 • seznanitev s knjižničnimi novostmi,
 • dostop uporabnikom do svetovnega spleta,
 • sodelovanje pri vnosu bibliografskih enot v vzajemni katalog COBISS,
 • vodenje osebnih bibliografij učiteljev in sodelavcev v sistemu COBISS,
 • izvedba tematskih poizvedb v bazah podatkov,
 • informacijska dejavnost,
 • vodenje kronike fakultete,
 • pomoč pri založniški dejavnosti fakultete.

 

 Knjižnični fond                                                 
 • Knjige,
 • učbeniki,
 • serijske publikacije,
 • diplomska dela,
 • specialistična dela,
 • magistrska dela,
 • CD-ROMI, DVD-ROMI,
 • videokasete,
 • uradni listi,
 • podatkovne baze.

 Dostop do COBISS.

 

Knjižnični red                                                
 • Ob vsakem obisku knjižnice predložite člansko izkaznico na izposoji.
 • Izgubo članske izkaznice morate javiti takoj, stroške za izdajo nove izkaznice določa veljavni cenik.
 • Knjižnično gradivo je urejeno v prostem pristopu po sistemu UDK -  (strokovna področja) in si ga lahko poiščete sami.
 • Knjižnično gradivo si poiščete sami v računalniškem katalogu COBISS/OPAC.
 • Gradivo, ki ni v prostem pristopu so: diplomska, magistrska in specialistična dela ter mediotečno gradivo, ki vam ga izroči knjižničarka.
 • Računalniki v knjižnici so namenjeni pregledovanju svetovnega spleta in bazi COBISS.
 • Izobraževanje uporabnikov poteka individualno, glede na izražene potrebe.
 • Izposojeno gradivo morate vrniti nepoškodovano, izgubljeno pa nadomestiti z novim izvodom.
 • Pri fotokopiranju morate upoštevati predpise o avtorskih in sorodnih pravicah.
 • Knjižnično gradivo je varovano. Ob sprožitvi varovalnega sistema morate sodelovati z osebjem knjižnice.
 • Knjižnični prostor je namenjen študiju, zato mora biti v njem tišina.
 • Ob vstopu v knjižnico izključite prenosne telefone.
 • Prinašanje hrane in pijač v knjižnico ni dovoljeno.
 • Za oblačila in vso osebno lastnino odgovarjate sami.

 

 Uporabniki                                                 

Knjižnica je namenjena vsem, čeprav je glede na vrsto knjižničnega gradiva namenjena predvsem študentom, visokošolskim učiteljem in sodelavcem.

Članski pogoji

Včlani se lahko vsaka polnoletna oseba in dijaki.

Za včlanitev v knjižnico potrebujete:

 • osebni dokument
 • indeks ali študentsko izkaznico
 • Osebno fotografijo 3,5 x 4,5 cm
 • podpis pristopne izjave
 • plačilo letne članarine

Članska izkaznica

Ob včlanitvi prejme uporabnik člansko izkaznico, ki velja v vseh fakultetnih knjižnicah Univerze v Mariboru.
Študenti Univerze v Mariboru lahko namesto članske izkaznice uporabljajo veljavno študentsko izkaznico, vendar morajo v knjižnici podpisati pristopno izjavo.

Članarina

Redni, izredni in podiplomski študenti UM plačajo članarino ob vpisu v letnik, ostali uporabniki plačajo letno članarino v knjižnici in velja eno leto od dneva plačila članarine.
Letne članarine so oproščeni vsi redno zaposleni in upokojeni delavci Univerze v Mariboru. Nezaposleni so ob predložitvi dokazila iz Zavoda za zaposlovanje oproščeni plačila članarine.

 

Odpiralni čas                                               

Aktualni odpiralni čas knjižnice zmeraj najdete v rubriki Uradne ure.

 

Zaposleni v knjižnici                                                

Vodja knjižnice

Nevenka Balun
T: +386 2 300 47 40
E: nevenka.balun@um.si

 

Višja knjižničarka

Zdenka Režonja
T: +386 2 300 47 22
E: zdenka.rezonja@um.si

 


Vodja knjižnice

Nevenka Balun
T: +386 2 300 47 40
E: nevenka.balun@um.si

Osnovni podatki

Naslov: Žitna ulica 15, 2000 Maribor

T (izposoja): +386 2 300 47 22

Telefax: +386 2 300 47 47

E: fzv.knjiznica@um.si

E (medknjižnična izposoja): Ill.fzv@um.si