Knjižnica

OBVESTILO ZA UPORABNIKE KNJIŽNICE

 

Vse študente in ostale uporabnike Knjižnice UM FZV obveščamo, da bo od 2. 10. 2023 ČITALNICA ponovno odprta vsak dan (razen sobote in nedelje) od 8.00 do 19.00 ure.

Vljudno vabljeni!

 

Odpiralni čas knjižnice

Ponedeljek in torek: 8.00 – 16.00 ure

Sreda in četrtek:  8.00 – 15.00 ure

Petek:  8.00 – 17.00 ure

Vpis v knjižnico

 

Vpišete se lahko osebno v knjižnici tako, da izpolnite Prijavnico za vpis v knjižnico in predložite študentsko izkaznico. Ob vpisu boste prejeli na svoj E-naslov povezavo do mesta, kjer si boste sami nastavili geslo. To geslo vam omogoča pregled gradiva in rezervacije preko sistema COBISS in hkrati omogoča oddaljen dostop do E-virov Univerze v Mariboru.

Vaša študentska izkaznica postane hkrati tudi članska izkaznica in omogoča izposojo v vseh knjižnicah Univerze v Mariboru. Študenti UM ste članarino poravnali ob vpisnih stroških na fakulteto.

Vpišete se lahko tudi sami preko spleta. Možnost spletnega vpisa je omogočena študentom Univerze v Mariboru (študenti z veljavnim statusom) to je Vpis z uporabo študentske identitete, ki ga opravite v sistemu COBISS – Moj profil COBISS.  Ob vpisu dobite člansko številko za knjižnico. To je vaše uporabniško ime za knjižnico in nastavite si geslo za servis Moja knjižnica, ki velja tudi za oddaljen dostop do e-virov Univerze v Mariboru.

Knjižnično gradivo rezervirate/naročite preko spletnega servisa COBISS+ Moj profil COBISS ali na E-naslov fzv.knjiznica@um.si. Naročeno gradivo osebno prevzamete v knjižnici v času uradnih ur v roku treh dni.

Podaljševanje gradiva je možno preko sistema COBISS+ storitev Moja knjižnica ali na e-naslov knjižnice ter na tel. štev.: 02/300 47 22.

Vračanje knjižničnega gradiva je osebno v knjižnici in tudi preko klasične pošte na naslov fakultete/knjižnice.

Vabljeni k obisku spletne strani knjižnice, kjer so informacije o knjižnici in zloženka Knjižnica – osnovne informacije.

 

V začetku aprila 2022 smo preselili knjižnično gradivo v nove prostore Knjižnice UM FZV in pričeli s poslovanjem v prenovljeni knjižnici. V Knjižnici poslujemo po ustaljenem odpiralnem času in je  odprta za vse uporabnike.

Vljudno vabljeni, da obiščete našo novo in prenovljeno Knjižnico UM FZV.

Veseli bomo vašega obiska.knjižnica

 

Maj 2022

Vabljeni k uporabi elektronskih virov na spletni strani UKM

 

.


Knjižnica Univerze v Mariboru Fakultete za zdravstvene vede je visokošolska knjižnica odprtega tipa. Knjižnica je vključena v Knjižnični informacijski sistem Univerze v Mariboru (KISUM). Od leta 1996 je polnopravna članica bibliografskega sistema COBISS in članica knjižnic biomedicinskega kroga Slovenije.

Osnovno poslanstvo knjižnice je zagotavljanje vseh vrst knjižničnih storitev in informacijskih virov za študij in raziskovanje.
Knjižnica nabavlja, strokovno obdeluje in izposoja strokovno literaturo s področja zdravstvene nege,  bioinformatike, zdravstva, medicine in sorodnih znanosti.

V letu 2021 se je pričela prenova in dozidava knjižnice. V marcu 2022 je bila knjižnica preseljena v nove prostore. Prenovljena knjižnica se nahaja v pritličju fakultete in obsega 103,99 m2  prenovljenega starega dela  in 190,50 m2 novega dograjenega dela z galerijo v prvem nadstropju. Nova knjižnica je sodobna in prostorna ter nudi študentom in ostalim uporabnikom odlične pogoje za izposojo gradiva, učenje in seminarsko delo. Na voljo je 39 čitalniških sedežev, 6 stacionarnih računalnikov, čitalnica za študente na galeriji. V knjižnici je tudi kotiček, opremljen s sodobno tehnologijo za bolj sproščeno individualno ali timsko delo. Na celotnem območju knjižnice je EDUROAM – brezžično omrežje.

Vsako leto v pričetku študijskega leta študentom prvih letnikov predstavimo knjižnico ter uporabo in iskanje po elektronskih virih. V Knjižnici UM FZV izvajamo tudi individualno izobraževanje uporabnikov za iskanje knjižničnega gradiva v knjižnici in po spletnih virih. Nudimo tudi podporo znanstvenoraziskovalni dejavnosti in izdelujemo bibliografije v sistemu COBISS za visokošolske učitelje in sodelavce. Knjižnica je tudi vključena v založniško dejavnost fakultete s prodajo učbenikov in monografij, katerih izdajatelj je fakulteta.

Knjižnica UM FZV s svojo dejavnostjo zagotavlja celovit dostop do knjižničnega gradiva in elektronskih virov, ter nudi moderno in prijetno okolje za učenje, seminarsko delo in informacijsko dejavnost.

PDFZloženka

 

PDFDokument o upravljanju, izgradnji in razvoju knjižnične zbirke ter zagotavljanju dostopa do elektronskih informacijskih virov knjižnic Univerze v Mariboru


 

 Dejavnost knjižnice                                                                              
 • Izposoja knjižničnega gradiva na dom in v čitalnico,
 • medknjižnična izposoja,
 • seznanitev uporabnikov z uporabo knjižnice in informacijskih virov,
 • posredovanje informacij iz računalniških katalogov in informacijskih virov,
 • pomoč in svetovanje pri iskanju gradiva,
 • seznanitev s knjižničnimi novostmi,
 • dostop uporabnikom do svetovnega spleta,
 • sodelovanje pri vnosu bibliografskih enot v vzajemni katalog COBISS,
 • vodenje osebnih bibliografij učiteljev in sodelavcev v sistemu COBISS,
 • izvedba tematskih poizvedb v bazah podatkov,
 • informacijska dejavnost,
 • vodenje kronike fakultete,
 • pomoč pri založniški dejavnosti fakultete.

 

 Knjižnični fond                                                                              
 • Knjige,
 • učbeniki,
 • serijske publikacije,
 • diplomska dela,
 • specialistična dela,
 • magistrska dela,
 • CD-ROMI, DVD-ROMI,
 • videokasete,
 • uradni listi,
 • podatkovne baze.

 Dostop do COBISS.

 

Knjižnični red                                                                             
 • Ob vsakem obisku knjižnice predložite člansko izkaznico na izposoji.
 • Izgubo članske izkaznice morate javiti takoj, stroške za izdajo nove izkaznice določa veljavni cenik.
 • Knjižnično gradivo je urejeno v prostem pristopu po sistemu UDK -  (strokovna področja) in si ga lahko poiščete sami.
 • Knjižnično gradivo si poiščete sami v računalniškem katalogu COBISS/OPAC.
 • Gradivo, ki ni v prostem pristopu, so: diplomska, magistrska in specialistična dela ter mediotečno gradivo, ki vam ga izroči knjižničarka.
 • Računalniki v knjižnici so namenjeni pregledovanju svetovnega spleta in bazi COBISS.
 • Izobraževanje uporabnikov poteka individualno, glede na izražene potrebe.
 • Izposojeno gradivo morate vrniti nepoškodovano, izgubljeno pa nadomestiti z novim izvodom.
 • Pri fotokopiranju morate upoštevati predpise o avtorskih in sorodnih pravicah.
 • Knjižnično gradivo je varovano. Ob sprožitvi varovalnega sistema morate sodelovati z osebjem knjižnice.
 • Knjižnični prostor je namenjen študiju, zato mora biti v njem tišina.
 • Ob vstopu v knjižnico izključite prenosne telefone.
 • Prinašanje hrane in pijač v knjižnico ni dovoljeno.
 • Za oblačila in vso osebno lastnino odgovarjate sami.
 

 

 Uporabniki                                                                              

Knjižnica je namenjena vsem, čeprav je glede na vrsto knjižničnega gradiva namenjena predvsem študentom, visokošolskim učiteljem in sodelavcem.

Članski pogoji

Včlani se lahko vsaka polnoletna oseba in dijaki.

Za včlanitev v knjižnico potrebujete:

 • osebni dokument
 • indeks ali študentsko izkaznico
 • Osebno fotografijo 3,5 x 4,5 cm
 • podpis pristopne izjave
 • plačilo letne članarine

Članska izkaznica

Ob včlanitvi prejme uporabnik člansko izkaznico, ki velja v vseh fakultetnih knjižnicah Univerze v Mariboru.
Študenti Univerze v Mariboru lahko namesto članske izkaznice uporabljajo veljavno študentsko izkaznico, vendar morajo v knjižnici podpisati pristopno izjavo.

Članarina

Redni, izredni in podiplomski študenti UM plačajo članarino ob vpisu v letnik, ostali uporabniki plačajo letno članarino v knjižnici in velja eno leto od dneva plačila članarine.
Letne članarine so oproščeni vsi redno zaposleni in upokojeni delavci Univerze v Mariboru. Nezaposleni so ob predložitvi dokazila iz Zavoda za zaposlovanje oproščeni plačila članarine.

 

Odpiralni čas                                                                            

Aktualni odpiralni čas knjižnice zmeraj najdete v rubriki Uradne ure.

slika knjižnica

 

Zaposleni v knjižnici                                                                             

Vodja knjižnice

Nevenka Balun
T: +386 2 300 47 40
E: nevenka.balun@um.si

 

Strokovna sodelavka

Tadeja Rožman Bogovac
T: +386 2 300 47 22
E: tadeja.rozman2@um.si

 


Vodja knjižnice

Nevenka Balun
T: +386 2 300 47 40
E: nevenka.balun@um.si

slika cobiss

Osnovni podatki

Naslov: Žitna ulica 15, 2000 Maribor

T (izposoja): +386 2 300 47 22

Telefax: +386 2 300 47 47

E: fzv.knjiznica@um.si

E (medknjižnična izposoja): Ill.fzv@um.si

 

 

knjižnica