Knjižnica

OBVESTILO ZA UPORABNIKE KNJIŽNICE

 

V skladu s sproščanjem ukrepov v zvezi s koronavirusom obveščamo vse uporabnike Knjižnice UM FZV, da se s ponedeljkom 3. maja 2021 pričenja s postopnim odpiranjem za uporabnike.Knjižnica bo odprta za prevzem in vračanje knjižničnega gradiva. Iskanje gradiva po policah prostega pristopa zaenkrat še ne bo možno.

V prostorih knjižnice se lahko zadržuje največ 1 oseba. Vstopanje bo posamično. Študentje si morajo pred vstopom v Knjižnico razkužiti roke ter se vpisati v evidenco pri receptorju.

Odpiralni čas knjižnice:

Ponedeljek, torek, sreda in četrtek od 8.00 – 15.00 ure

Petek od 8.00 – 16.00 ure

Zaželjeno je, da si gradivo rezervirate preko sistema COBISS in vam ga pripravimo za osebni prevzem v knjižnici. Knjižnično gradivo lahko vračate tudi po klasični pošti na naš naslov.

Knjižnično gradivo rezervirate/naročite preko spletnega servisa COBISS+ Moj profil COBISS ali na E-naslov fzv.knjiznica@um.si.

V primeru, da želite, da vam gradivo pošljemo po pošti navedite naslov publikacije in vaš naslov za dostavo ter naročilo oddate na elektronski naslov:  fzv.knjiznica@um.si.

Podaljševanje gradiva bo možno preko sistema COBISS+ storitev Moja knjižnica ali na e-naslov knjižnice ter na tel. štev.: 02/300 47 22 v času uradnih ur.

Vabljeni k obisku spletne strani knjižnice, kjer so informacije o knjižnici in zloženka Knjižnica – osnovne informacije. Do E-virov dostopate na spletni strani Univerzitetne knjižnice Maribor (UKM).

V Knjižnico vstopajte z masko, razkužujte si roke in upoštevajte varno razdaljo.

 

 

Maj 2021

Vabljeni k uporabi elektronskih virov na spletni strani UKM.


KnjižnicaKnjižnica Univerze v Mariboru Fakultete za zdravstvene vede je visokošolska knjižnica odprtega tipa. Knjižnica je vključena v Knjižnični informacijski sistem Univerze v Mariboru (KISUM). Od leta 1996 je polnopravna članica bibliografskega sistema COBISS in članica knjižnic biomedicinskega kroga Slovenije.

Osnovno poslanstvo knjižnice je zagotavljanje vseh vrst knjižničnih storitev in informacijskih virov za študij in raziskovanje.
Knjižnica nabavlja, strokovno obdeluje in izposoja strokovno literaturo s področja zdravstvene nege,  bioinformatike, zdravstva, medicine in sorodnih znanosti.

Knjižnica je v pritličju stavbe in se razteza na 109m2. Ima tri računalniška mesta z dostopom do svetovnega spleta in sistema COBISS ter 15 čitalniških mest.

PDFZloženka


 

 Dejavnost knjižnice                                                          
 • Izposoja knjižničnega gradiva na dom in v čitalnico,
 • medknjižnična izposoja,
 • seznanitev uporabnikov z uporabo knjižnice in informacijskih virov,
 • posredovanje informacij iz računalniških katalogov in informacijskih virov,
 • pomoč in svetovanje pri iskanju gradiva,
 • seznanitev s knjižničnimi novostmi,
 • dostop uporabnikom do svetovnega spleta,
 • sodelovanje pri vnosu bibliografskih enot v vzajemni katalog COBISS,
 • vodenje osebnih bibliografij učiteljev in sodelavcev v sistemu COBISS,
 • izvedba tematskih poizvedb v bazah podatkov,
 • informacijska dejavnost,
 • vodenje kronike fakultete,
 • pomoč pri založniški dejavnosti fakultete.

 

 Knjižnični fond                                                          
 • Knjige,
 • učbeniki,
 • serijske publikacije,
 • diplomska dela,
 • specialistična dela,
 • magistrska dela,
 • CD-ROMI, DVD-ROMI,
 • videokasete,
 • uradni listi,
 • podatkovne baze.

 Dostop do COBISS.

 

Knjižnični red                                                         
 • Ob vsakem obisku knjižnice predložite člansko izkaznico na izposoji.
 • Izgubo članske izkaznice morate javiti takoj, stroške za izdajo nove izkaznice določa veljavni cenik.
 • Knjižnično gradivo je urejeno v prostem pristopu po sistemu UDK -  (strokovna področja) in si ga lahko poiščete sami.
 • Knjižnično gradivo si poiščete sami v računalniškem katalogu COBISS/OPAC.
 • Gradivo, ki ni v prostem pristopu so: diplomska, magistrska in specialistična dela ter mediotečno gradivo, ki vam ga izroči knjižničarka.
 • Računalniki v knjižnici so namenjeni pregledovanju svetovnega spleta in bazi COBISS.
 • Izobraževanje uporabnikov poteka individualno, glede na izražene potrebe.
 • Izposojeno gradivo morate vrniti nepoškodovano, izgubljeno pa nadomestiti z novim izvodom.
 • Pri fotokopiranju morate upoštevati predpise o avtorskih in sorodnih pravicah.
 • Knjižnično gradivo je varovano. Ob sprožitvi varovalnega sistema morate sodelovati z osebjem knjižnice.
 • Knjižnični prostor je namenjen študiju, zato mora biti v njem tišina.
 • Ob vstopu v knjižnico izključite prenosne telefone.
 • Prinašanje hrane in pijač v knjižnico ni dovoljeno.
 • Za oblačila in vso osebno lastnino odgovarjate sami.

 

 Uporabniki                                                          

Knjižnica je namenjena vsem, čeprav je glede na vrsto knjižničnega gradiva namenjena predvsem študentom, visokošolskim učiteljem in sodelavcem.

Članski pogoji

Včlani se lahko vsaka polnoletna oseba in dijaki.

Za včlanitev v knjižnico potrebujete:

 • osebni dokument
 • indeks ali študentsko izkaznico
 • Osebno fotografijo 3,5 x 4,5 cm
 • podpis pristopne izjave
 • plačilo letne članarine

Članska izkaznica

Ob včlanitvi prejme uporabnik člansko izkaznico, ki velja v vseh fakultetnih knjižnicah Univerze v Mariboru.
Študenti Univerze v Mariboru lahko namesto članske izkaznice uporabljajo veljavno študentsko izkaznico, vendar morajo v knjižnici podpisati pristopno izjavo.

Članarina

Redni, izredni in podiplomski študenti UM plačajo članarino ob vpisu v letnik, ostali uporabniki plačajo letno članarino v knjižnici in velja eno leto od dneva plačila članarine.
Letne članarine so oproščeni vsi redno zaposleni in upokojeni delavci Univerze v Mariboru. Nezaposleni so ob predložitvi dokazila iz Zavoda za zaposlovanje oproščeni plačila članarine.

 

Odpiralni čas                                                        

Aktualni odpiralni čas knjižnice zmeraj najdete v rubriki Uradne ure.

 

Zaposleni v knjižnici                                                         

Vodja knjižnice

Nevenka Balun
T: +386 2 300 47 40
E: nevenka.balun@um.si

 

Višja knjižničarka

Zdenka Režonja
T: +386 2 300 47 22
E: zdenka.rezonja@um.si

 


Vodja knjižnice

Nevenka Balun
T: +386 2 300 47 40
E: nevenka.balun@um.si

Osnovni podatki

Naslov: Žitna ulica 15, 2000 Maribor

T (izposoja): +386 2 300 47 22

Telefax: +386 2 300 47 47

E: fzv.knjiznica@um.si

E (medknjižnična izposoja): Ill.fzv@um.si