Krajša in daljša gostovanja tujih gostujočih visokošolskih učiteljev in strokovnjakov na Univerzi v Mariboru 2019-2022

Javni razpis

Vodja projekta:

  • Prof. dr. Zdenko Kačič

Vodja projekta na UM FZV:

  • Prof. Dr (Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske) Majda Pajnkihar

Sodelujoči:

  • Prof Fiona Timmins, PhD, Trinity College Dublin, Schoool of Nursing and Midwifery
  • Prof Pamela Jeffries, PhD, The George Washington University, School of Nursing
  • Prof Thóra Hafsteinsdóttir, PhD, University Medical Center Utrecht, Department of Rehabilitation, Nursing Science and Sport
  • Prof Sonja McIlfatrick, PhD, Ulster University, School of Nursing
  • Prof Roger Watson, PhD, University of Hull, School of Health & Social Work
  • Prof Jeanne Geiger-Brown, PhD, The George Washington University, School of Nursing
  • Prof John Wells, PhD, Waterford Institute of Technology, School of Health Sciences
  • Prof Laura Serrant, PhD, Manchester Metropolitan University, Faculty of Health, Psychology and Social Care

 


Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi 10. Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost, prednostne naložbe 10.1 Izboljšanje enakega dostopa do vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine pri formalnih, neformalnih in priložnostnih oblikah učenja, posodobitev znanja, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, tudi s poklicnim svetovanjem in potrjevanjem pridobljenih kompetenc in specifičnega cilja 10.1.3 Spodbujanje prožnih oblik učenja ter podpora kakovostni karierni orientaciji za šolajočo se mladino na vseh ravneh izobraževalnega sistema.


 

Datum začetka (in konca): 
2019 do 2022