Skrb in jasnost vloge ter sistema kot dejavniki zadovoljstva zaposlenih v zdravstveni negi

Razpis: Javni razpis za (so)financiranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Združenimi državami Amerike - 01.10.2018 - 30.09.2020*2021

Vodja projekta na UM FZV:

  • Doc. dr. Dominika Vrbnjak


Sodelujoči:

  • Prof. Dr (Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske) Majda Pajnkihar,
  • Izr. prof. dr. Gregor Štiglic,
  • Asist. Zvonka Fekonja,
  • Asist. Sergej Kmetec,
  • Viš. predav. Nataša Mlinar Reljić.

Partner:

  • Grand Valley State University, Michigan, ZDA
Datum začetka (in konca): 
2018 do 2021