Naročene revije

Domače revije

 

  NASLOV REVIJE ISSN
  ANDRAGOŠKA SPOZNANJA 1318-5160
  DITA 1318-069X
  FAKULTETA za zdravstvene vede UM: informacije o študiju C507-3758
  Glasilo HOSPIC 1408-5925
  HRM: strokovna revija za ravnanje z ljudmi pri delu 1581-7628
  INFORMATICA MEDICA SLOVENICA 1318-2129
  ISIS: glasilo Zdravniške zbornice Slovenije 1318-0193
  KAKOVOSTNA STAROST 1408-869X
  KNJIŽNIČARSKE NOVICE – (samo v E-obliki) 0353-9237
  LABORATORIJSKA MEDICINA 2670-4463
  NAŠ DOM ZDRAVJA 1855-2048
  NAŠA BOLNIŠNICA C501-5523
  NOVICE IJS C501-9451
  OBVESTILA UM 1318-1246
  OBZORNIK ZDRAVSTVENE NEGE 1318-1951
  ONKOLOGIJA 1408-1741
. ORGANIZACIJA: revija za management, informatiko in kadre 1318-5454
  ORGANIZACIJA ZNANJA 1580-979X
. PREGLED bibliografij MF 1855-1750
  PROGRAM COBISS - (samo v E-obliki) 1408-7960
  REHABILITACIJA 1580-9315
  SLOVENIJA V ŠTEVILKAH 1318-3745
  SLOVENSKA PEDIATRIJA 1318-4423
  SLOVENSKE REGIJE V ŠTEVILKAH 1854-5327
  SOCIALNO DELO 0352-7956
  SOCIALNA PEDAGOGIKA 1408-2942
  SODOBNA PEDAGOGIKA 0038-0474
  UJMA 0353-085X
  UTRIP 1318-5470
  VEČER 0350-4972
  VITA 1318-6620
  VZAJEMNOST 1318-1300
  ZDRAVSTVENO VARSTVO 1318-0347
     

 

Tuje revije

 

25.

  NASLOV REVIJE ISSN Impact factor (2019) Bibliografska baza
1. ACADEMIC EMERGENCY MEDICINE – samo online 1553-2712 3.064 Wiley
2. ADVANCES IN NURSING SCIENCE 0161-9268 1.391  
3. AGE AND AGING 0002-0729 4.902  
4. AORN journal- Assoc. of Operating Room Nurses 0001-2092 0.850  
5. CANCER NURSING 0162-220X 1.850  
6. CIN : Computers Informatics Nursing 1538-2931 1.321  
7. EPIDEMIOLOGIC REVIEWS – print + onli. od leta 2019 samo online 0193-936X 1478-6729 8.160  
8. EVIDENCE-BASED NURSING 1367-6539 0  
9. EUROPEAN JOURNAL for PERSON CENTERED HEALTHCARE samo online 2052-5656  0  
10. INTENSIVE AND CRITICAL CARE NURSING od leta 2020 samo online 0964-3397 1.886 ScienceDirect
11. INTERNATIONAL NURSING REVIEW – samo online 1466-7657 2.034 Wiley
12. JOURNAL OF ADVANCED NURSING – samo online 1365-2648 2.561 Wiley
13. JOURNAL OF NURSING CARE QUALITY 1057-3631 1.425  
14. JOURNAL OF NURSING MANAGEMENT – samo online     1365-2834 2.243 Wiley
15. JOURNAL of Psychiatric and Mental Health Nursing – samo online 1365-2850 1.947 Wiley
16. NURSE EDUCATION TODAY od leta 2020 samo online 0260-6917 2.490 ScienceDirect
17. NURSING ETHICS od leta 2020 samo online 0969-7330 1.597 SAGE
18. NURSING OUTLOOK od leta 2020 samo online 0029-6554 2.833 ScienceDirect
19. NURSING RESEARCH 0029-6562 1.881  
20. NURSINGSCIENCE QUARTERLY od leta 2020 samo online 0894-3184 0.766 SAGE
21. NURSING TIMES 0954-7762 0  
22. PEDIATRIC NURSING 0097-9805 0  
23. PFLEGE 1012-5302 0.258  
24. PUBLIC HEALTH NURSING – samo online 1525-1446 1.130 Wiley
25. QUALITATIVE HEALTH RESEARCH od leta 2020 samo online 1049-7323 2.623 SAGE