Naročene revije

Domače revije

 

  NASLOV REVIJE ISSN
1. ANDRAGOŠKA SPOZNANJA 1318-5160
2. DITA 1318-069X
3. EOL embalaža, okolje, logistika 1855-4849
4. FAKULTETA za zdravstvene vede UM: informacije o študiju C507-3758
5. Glasilo HOSPIC 1408-5925
6. HRM: strokovna revija za ravnanje z ljudmi pri delu 1581-7628
7. INFORMATICA MEDICA SLOVENICA 1318-2129
8. ISIS: glasilo Zdravniške zbornice Slovenije 1318-0193
9. KAKOVOSTNA STAROST 1408-869X
10. KNJIŽNIČARSKE NOVICE – (samo v E-obliki) 0353-9237
11. NAŠ DOM ZDRAVJA 1855-2048
12. NAŠA BOLNIŠNICA C501-5523
13. NOVICE IJS C501-9451
14. OBVESTILA UM 1318-1246
15. OBZORNIK ZDRAVSTVENE NEGE 1318-1951
16. ONKOLOGIJA 1408-1741
17. ORGANIZACIJA: revija za management, informatiko in kadre 1318-5454
18. ORGANIZACIJA ZNANJA 1580-979X
19. PREGLED bibliografij MF 1855-1750
20. PROGRAM COBISS 1408-7960
21. PROGRAM IZOBRAŽEVANJA NUK C501-4921
22. PSIHOLOŠKA OBZORJA 1318-1874
23. REHABILITACIJA 1580-9315
24. SLOVENIJA V ŠTEVILKAH 1318-3745
25. SLOVENSKA PEDIATRIJA 1318-4423
26. SLOVENSKE KNJIŽNICE V ŠTEVILKAH 1580-0032
27. SLOVENSKE REGIJE V ŠTEVILKAH 1854-5327
28. SOCIALNO DELO 0352-7956
29. SOCIALNA PEDAGOGIKA 1408-2942
30. SODOBNA PEDAGOGIKA 0038-0474
31. STATISTIČNI LETOPIS 1318-5403
32. UJMA 0353-085X
33. UTRIP 1318-5470
34. VEČER 0350-4972
35. VITA 1318-6620
36. VZAJEMNOST 1318-1300
37.   ZDRAVSTVENO VARSTVO 1318-0347
     

 

Tuje revije

 

25.

  NASLOV REVIJE ISSN Impact factor (2016) Bibliografska baza
1. ACADEMIC EMERGENCY MEDICINE – samo online 1553-2712 2.925 Wiley
2. ADVANCES IN NURSING SCIENCE 0161-9268 0.683  
3. AGE AND AGING 0002-0729 4.282  
4. AORN journal- Assoc. of Operating Room Nurses 0001-2092 0.753 ScienceDirect
5. CANCER NURSING 0162-220X 1.665  
6. CIN : Computers Informatics Nursing 1538-2931 1.301  
7. EPIDEMIOLOGIC REVIEWS – print + onli. 0193-936X 1478-6729 7.16  
8. EVIDENCE-BASED NURSING 1367-6539 0  
9. EUROPEAN JOURNAL for PERSON CENTERED HEALTHCARE 2052-5656  0  
10. INTENSIVE AND CRITICAL CARE NURSING 0964-3397 1.326 ScienceDirect
11. INTERNATIONAL NURSING REVIEW – samo online 1466-7657 1.517 Wiley
12. JOURNAL OF ADVANCED NURSING – samo online 1365-2648 1.998 Wiley
13. JOURNAL OF NURSING CARE QUALITY 1057-3631 1.224  
14. JOURNAL OF NURSING MANAGEMENT – samo online     1365-2834 1.905 Wiley
15. JOURNAL of Psychiatric and Mental Health Nursing – samo online 1365-2850 1.131 Wiley
16. NURSE EDUCATION TODAY 0260-6917 2.533 ScienceDirect
17. NURSING ETHICS 0969-7330 1.755 SAGE
18. NURSING OUTLOOK 0029-6554 2.236 ScienceDirect
19. NURSING RESEARCH 0029-6562 1.929  
20. NURSING SCIENCE QUARTERLY 0894-3184 0.49 SAGE
21. NURSING TIMES 0954-7762 0  
22. PEDIATRIC NURSING 0097-9805 0  
23. PFLEGE 1012-5302 0.192  
24. PUBLIC HEALTH NURSING – samo online 1525-1446 0.788 Wiley
25. QUALITATIVE HEALTH RESEARCH 1049-7323 2.036 SAGE