Support for the development of the primary care system in Hungary

EU Structural Reform Support Service (grant agreement SRSS/S2019/020)

Vodja projekta:

  • Prof. dr. Igor Švab, dekan, UL MF


Vodja projekta na UM FZV:

  • Prof. Dr (Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske) Majda Pajnkihar.

 

Sodelujoči:

  • Izr. prof. dr. Gregor Štiglic,

  • Doc. dr. Dominika Vrbnjak,
  • Viš. predav. mag. Barbara Kegl.

Datum začetka (in konca): 
2019 do 2020