ePPAC: E-learning platform for palliative care

Bilateralni projekt: Slovenija-Avstrija

2008


Vodja projekta: 

  • Prof. dr. Peter Kokol

Sodelujoči:

  •  

 Partner:

  •  
  •  

Datum začetka (in konca): 
2008