Science for Life/ Znanost za življenje

Program: H2020

2016 - 2017


Vodja projekta:

  • Prof. dr. Igor Tičar

Vodja projekta na UM FZV:

  • Viš. predav. mag. Barbara Donik


Sodelujoči:

  • Doc. dr. Petra Povalej Bržan,
  • Asist. dr. Urška Rozman,
  • Asist. Zvonka Fekonja,
  • Asist. Nino Fijačko.

Datum začetka (in konca): 
2016 do 2017