Mednarodna dejavnost

 Mednarodno

Splošne informacije

Mednarodna dejavnost na fakulteti je steber, ki povezuje razvoj izobraževalnega, raziskovalnega,  strokovnega in razvojnega dela na fakulteti. V zadnjih letih je fakulteta uspela vzpostaviti aktivno partnersko povezovanje in sodelovanje z uglednimi in prepoznavnimi izobraževalnimi, znanstvenoraziskovalnimi in kliničnimi institucijami na globalnem nivoju. Fakulteta za zdravstvene vede ima sklenjene bilateralne sporazume in sporazume o sodelovanju z mednarodno priznanimi institucijami iz celega sveta.

 

Mednarodno sodelovanje na izobraževalnem področju se kaže v razvoju aktualnih, sodobnih in mednarodno primerljivih študijskih programih na vseh nivojih izobraževanja. Prav tako se v izobraževanje in prenosu dobrih praks na fakulteti vključujejo mednarodno priznani profesorji v obstoječe in novo oblikovane študijske programe. Na fakulteti imamo večletne izkušnje z organiziranjem in izvajanjem kliničnih vaj v zdravstvenih institucijah v tujini. 

 

Rezultati mednarodne dejavnosti so številni prijavljeni, aktivni in zaključeni raziskovalni projekti. Mednarodna vpetost fakultete omogoča našim zaposlenim in študentom izobraževanje in sodelovanje na tujih univerzah, v kliničnem ter raziskovalnem okolju na področju zdravstvenih ved. Študentom omogoča izbiro mentorjev s široke palete mednarodnih univerz. Število mednarodnih mobilnosti za študente in zaposlene v programu Erasmus+ iz leta v leto narašča, prav tako pa narašča tudi število bilateralnih sporazumov in projektov s partnerskimi institucijami ter število tujih gostujočih profesorjev.

drevo