Obvestila za študente

Vsi programi

Datum objave

Kreditno ovrednotena obštudijska dejavnost na Univerzi v Mariboru

18.07.2019

Zdravstveni informacijski sistemi, 12.7.2019 - seznam prijavljenih

11.07.2019

Ergonomski pristopi in varno delovno okolje v zdravstvu, IZR, 12.7.2019 - seznam prijavljenih

11.07.2019

Ergonomski pristopi in varno delovno okolje v zdravstvu, R, 12.7.2019 - seznam prijavljenih

11.07.2019

Uvod v bioinformatiko, 12.7.2019 - seznam prijavljenih

11.07.2019

Rekombinantna DNA tehnologija, 12.7.2019 - seznam prijavljenih

11.07.2019

Vpliv okolja na varovanje zdravja, 11.7.2019 - seznam prijavljenih

10.07.2019

Zdravje, zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje, 11.7.2019 - seznam prijavljenih

10.07.2019

Sociologija zdravja in bolezni (1. letnik), 11.7.2019 - seznam prijavljenih

10.07.2019

Sociologija zdravja in bolezni (2. letnik), 11.7.2019 - seznam prijavljenih

10.07.2019

Pomen prehrane za varovanje in krepitev zdravja, 10.7.2019 - seznam prijavljenih

09.07.2019

Komunikacija v zdravstvu, 10.7.2019 - seznam prijavljenih

09.07.2019

Raziskovanje v zdravstveni negi, 10.7.2019 - seznam prijavljenih

09.07.2019

Raziskovanje v zdravstveni negi, 10.7.2019 - termin komisijskega izpita

09.07.2019

Angleški jezik, 10.7.2019 - termin komisijskega izpita

09.07.2019

Etika, filozofija in znanost v zdravstvu, 10.7.2019 - seznam prijavljenih

09.07.2019

Nemški jezik, 10.7.2019 - seznam prijavljenih

09.07.2019

Zdravstvena obravnava vitalno ogroženih oseb, 10.7.2019 - seznam prijavljenih

09.07.2019

Angleški jezik, 10.7.2019 - seznam prijavljenih

09.07.2019

Algoritmi in podatkovne strukture v bioinformatiki, 10.7.2019 - seznam prijavljenih

09.07.2019

ZN žensk z ginekologijo in porodništvom, 1.7.2019 - termin ogleda testov

09.07.2019

ZN internističnega bolnika z interno medicino, 8.7.2019 - termin ogleda testov

09.07.2019

Pogovorne ure pri predav. Jasmini Nerat - sprememba

09.07.2019

ZN otroka in mladostnika s pediatrijo, 5.7.2019 - termin komisijskega izpita

09.07.2019

ZN internističnega bolnika z interno medicino, 8.7.2019 - termin komisijskih izpitov

09.07.2019

Supervizija, 9.7.2019 - seznam prijavljenih

08.07.2019

Epidemiologija in higiena, 9.7.2019 - seznam prijavljenih

08.07.2019

Javno zdravje z epidemiologijo, mikrobiologijo in higieno, 9.7.2019 - seznam prijavljenih

08.07.2019

Uvod v raziskovanje in IKT, 9.7.2019 - seznam prijavljenih

08.07.2019

Pogovorne ure pri predav. Mileni Pišlar, 9.7.2019 - sprememba ure

08.07.2019

Podatkovno rudarjenje in iskanje novega znanja, 9.7.2019 - seznam prijavljenih

08.07.2019

Zagovor zaključnega dela, 12.07.2019

05.07.2019

Zagovor zaključnega dela, 11.07.2019

05.07.2019

ZN otroka in mladostnika s pediatrijo, 5.7.2019 - termin ogleda testov

05.07.2019

Pogovorne ure pri asist. Leoni Cilar, 8.7.2019 - odpadejo

05.07.2019

Klinična potofiziologija nujnih stanj, 8.7.2019 - seznam prijavljenih

05.07.2019

Terapevtski posegi v ZN, 8.7.2019 - seznam prijavljenih

05.07.2019

ZN 1. st. - 1. l R - Anatomija, fiziologija, patologija

05.07.2019

Anatomija, fiziologija, patologija, 8.7.2019 - seznam prijavljenih

05.07.2019

ZN internističnega bolnika z interno medicino, 8.7.2019 - seznam prijavljenih

05.07.2019

Napredne raziskovalne metode v bioinformatiki, 8.7.2019 - seznam prijavljenih

05.07.2019

Uporabno računalništvo za bioinformatiko, 8.7.2019 - seznam prijavljenih

05.07.2019

Zagovori zaključnih del, 10.07.2019

04.07.2019

ZN otroka in mladostnika s pediatrijo, 5.7.2019 - seznam prijavljenih

04.07.2019

ZN kirurškega in onkološkega bolnika s kirurgijo, 3.7.2019 - termin komisijskega izpita

04.07.2019

Zagovori zaključnih del, 09.07.2019

03.07.2019

ZN žensk z ginekologijo in porodništvom, 1.7.2019 - termin komisijskih izpitov

03.07.2019

Laboratorijska diagnostika in farmakologija, 3.7.2019 - termin komisijskega izpita

03.07.2019

Promocija zdravja s prehrano in medicinsko dietetiko, 2.7.2019 - termin komisijskega izpita

03.07.2019

Pogovorne ure pri viš. predav. mag. Barbari Kegl - sprememba

03.07.2019