Obvestila za študente

Vsi programi

Datum objave

Pogovorne ure pri viš. predav. mag. Barbari Kegl - sprememba ure

20.01.2020

Pogovorne ure pri viš. predav. dr. Klavdiji Čuček Trifkovič, 21.1.2020 - odpadejo

20.01.2020

Zagovor zaključnega dela, 27.01.2020

17.01.2020

ZN 1. st. - 2. l IZR, sk 1 - ZN žensk z ginekologijo in porodništvom ter kliničnim usposabljanjem

17.01.2020

ZN 1. st. - 1. l R, sk 4,5,6 - Sociologija zdravja in bolezni

17.01.2020

Fiziologija, kolokvij, 21.1.2020 - seznam prijavljenih

17.01.2020

ZN 1. st. - 2. l R, sk 3, 4 - ZN otroka in mladostnika s pediatrijo

17.01.2020

Pogovorne ure pri viš. predav. Nataši Mlinar Reljić - sprememba

17.01.2020

Bioinfo 2. st. - 1. l R - Osnove molekularne in celične biologije

16.01.2020

ZN 1. st. - 3. l IZR, sk 2 - Raziskovanje v ZN

16.01.2020

Zagovori zaključnih del, 24.01.2020

16.01.2020

ZN internističnega bolnika, test (kolokvij), 9.1.2020 - termin ogleda testov

15.01.2020

Pogovorne ure pri predav. Jasmini Nerat, 22.1.2020 - sprememba

15.01.2020

Anatomija, kolokvij, 14.1.2020 - rezultati

15.01.2020

Bioinfo 2. st. - 1. l R - Osnove molekularne in celične biologije

14.01.2020

Zagovori zaključnih del, 21.01.2020

14.01.2020

ZN 1 st - 3. l. R, sk 1,2 - ZN v dispanzerju, na domu in lokalni sk.

14.01.2020

Pogovorne ure pri viš. predav. Nataši Mlinar Reljić, 15.1.2020 - sprememba ure

14.01.2020

Pogovorne ure pri doc. dr. Mateji Lorber, 16.1.2020 - sprememba

14.01.2020

Pogovorne ure pri viš. predav. mag. Maji Strauss, 14.1.2020 - sprememba ure

13.01.2020

Bioinfo 2. st. - 1. l R – Multivariantne statistične metode, nadomeščanje

13.01.2020

Pogovorne ure pri viš. predav. dr. Klavdiji Čuček Trifkovič, 14.1.2020 - odpadejo

13.01.2020

Zagovori zaključnih del, 20.01.2020

13.01.2020

ZN 1. st. - 2. l R, sk 4 - ZN otroka in mladostnika s pediatrijo

13.01.2020

Pogovorne ure pri viš. predav. mag. Vidi Gönc, 16.1.2020 - odpadejo

13.01.2020

Pogovorne ure pri doc. dr. Dominiki Vrbnjak

13.01.2020

Pogovorne ure pri predav. Jasmini Nerat, 15.1.2020 - odpadejo

13.01.2020

Anatomija, kolokvij, 14.1.2020 - seznam prijavljenih

10.01.2020

Interna medicina, test (kolokvij), 23.12.2019 - termin ogleda testov

10.01.2020

ZN 1. st. - 1. l izr, sk 2 - ZN na geriatričnem področju z izbirnim kliničnim usposabljanjem

10.01.2020

ZN 2. st. - 1. l R (smer PKP), 1. l izr (smer ZN) - Promocija zdravja in primarno zdravstveno varstvo

10.01.2020

ZN 1 st - 3. l. R, sk 1,2 - ZN v dispanzerju, na domu in lokalni sk., zbirališče 1. dan (dispanzer)

10.01.2020

ZN internističnega bolnika, test (kolokvij), 9.1.2020 - rezultati

10.01.2020

ZN 1. st. - 1. l izr, sk 1 - ZN na geriatričnem področju z izbirnim kliničnim usposabljanjem

10.01.2020

ZN 1. st. - 3. l R, sk 1, 2, 8 - Supervizija

09.01.2020

ZN 1. st. - 3. l R, sk 5, 7 - Supervizija

09.01.2020

Temeljni vidiki epidemiologije kot osnova za načrtovanje, izpitni rok 10.1.2020

09.01.2020

ZN 1. st. - 3. l R, sk 1 - Supervizija

09.01.2020

ZN 1. st. - 3. l R, sk 6 - Supervizija

09.01.2020

ZN 1. st. - 2. l R, sk 4 - ZN otroka in mladostnika s pediatrijo

08.01.2020

ZN 1. st. - 2. l R, sk 3 - ZN otroka in mladostnika s pediatrijo

08.01.2020

ZN internističnega bolnika, test (kolokvij), 9.1.2020 - seznam prijavljenih

07.01.2020

Pogovorne ure pri doc. dr. Dominiki Vrbnjak, sprememba

07.01.2020

Zdravstvena nega žensk z ginekologijo in porodništvom ter kliničnim usposabljanjem, 12.12.2019 - termin ogleda izpita

06.01.2020

ZN 1 st. - 3.l. SK 8 RED- Zdravstvena nega na kirurškem področju, refleksija

06.01.2020

ZN 1 st. - 3.l. SK 7 RED- Zdravstvena nega na kirurškem področju, refleksija

06.01.2020

ZN 2. st. - 1. l R, IZR (smer ZN in PKP)- Promocija zdravja in primarno zdravstveno varstvo

06.01.2020

Pogovorne ure pri izr. prof. dr. Jadranki Stričević, 13.01.2020 - sprememba ure

06.01.2020

Pogovorne ure pri viš. predav. Nataši Mlinar Reljić - sprememba

06.01.2020

Pogovorne ure pri predav. Jasmini Nerat, sprememba

03.01.2020