Obvestila za študente

Vsi programi

Datum objave

Rok za zapolnitev še prostih vpisnih mest - ZN 1 stopnja (1. letnik izredno)

23.09.2020

Terapevtski posegi v zdravstveni negi, izpitni rok 11.9.2020 - termin komisijskega izpita

23.09.2020

REZULTATI KOMISIJE ZA ŠTUDIJSKE ZADEVE UM FZV, Z DNE 17.09.2020

20.09.2020

Razpis za vpis v podiplomske ŠP UM - drugi oz. posebni prijavni rok za zapolnitev še prostih vpisnih mest 2020-2021

17.09.2020

Terapevtski posegi v zdravstveni negi, izpitni rok 11.9.2020 - termin komisijskega izpita

15.09.2020

Pogovorne ure pri viš. pred. dr. Klavdiji Čuček Trifkovič - sprememba

14.09.2020

ZN internističnega bolnika z interno medicino, izpitni rok 3.9.2020 - termin ogleda testov

14.09.2020

ZN internističnega bolnika z interno medicino, izpitni rok 3.9.2020 - termin komisijskih izpitov

11.09.2020

ZN otroka in mladostnika s pediatrijo, izpitni rok 11.09.2020 - termin komisijskega izpita

11.09.2020

Promocija zdravja s prehrano in medicinsko dietetiko, izpitni rok 10.09.2020

11.09.2020

Anatomija, fiziologija, patologija, izpitni rok 7.9.2020 - termin komisijskih izpitov

11.09.2020

Zdravstvena nega, izpitni rok 14.9.2020 - termin komisijskih izpitov

11.09.2020

Zdravstvena nega, izpitni rok 14.9.2020

11.09.2020

ZN otroka in mladostnika s pediatrijo, izpitni rok 11.09.2020 - termin ogleda testov

11.09.2020

ZN otroka in mladostnika s pediatrijo, izpitni rok 11.09.2020

10.09.2020

DNA mikromreže in analiza ekspresije genov, izpitni rok 11.09.2020

10.09.2020

Spiritualna oskrba v zdravstveni negi, izpitni rok 11.9.2020

10.09.2020

Terapevtski posegi v zdravstveni negi, izpitni rok 11.9.2020

10.09.2020

Nemški jezik, izpitni rok 11.09.2020

10.09.2020

ZN in mentalno zdravje s psihiatrijo, izpitni rok 7.9.2020 - termin komisijskih izpitov

10.09.2020

ZN žensk z ginekologijo in porodništvom/ZN žensk z ginekologijo in porodništvom ter kliničnim usposabljanjem, izpitni rok 31.8.2020 - termin ogleda testov

10.09.2020

Humana molekularna genetika - izbrana poglavja, izpitni rok 10.9.2020

09.09.2020

Komunikacija v zdravstvu, izpitni rok 10.9.2020

09.09.2020

Promocija zdravja s prehrano in medicinsko dietetiko, izpitni rok 10.9.2020

09.09.2020

Supervizija, izpitni rok 09.09.2020

08.09.2020

Obvladovanje okužb v zdravstvu, izpitni rok 09.09.2020

08.09.2020

Management v zdravstvenih in socialnih organizacijah, izpitni rok 9.9.2020

08.09.2020

Laboratorijska diagnostika in farmakologija, izpitni rok 03.09.2020 - termin komisijskih izpitov

07.09.2020

Etika, filozofija in znanost v zdravstvu, izpitni rok 8.9.2020

07.09.2020

Osnove preventive in klinične prehrane, izpitni rok 8.9.2020

07.09.2020

Zdravstvena obravnava vitalno ogroženih oseb, izpitni rok 8.9.2020

07.09.2020

Sociologija zdravja in bolezni, izpitni rok 08.09.2020

07.09.2020

Podatkovno rudarjenje in iskanje novega znanja, izpitni rok 8.9.2020

07.09.2020

ZN v patronažnem in dispanzerskem varstvu, izpitni rok 03.09.2020 - termin ogleda testov

07.09.2020

Razpis za podelitev štipendij - UKC Maribor 2020/2021

07.09.2020

ZN internističnega bolnika z interno medicino, izpitni rok 3.9.2020 - termin komisijskih izpitov

04.09.2020

ZN 1. st. - 2. l IZR, sk 2 - ZN na internističnem področju, 07.09.2020

04.09.2020

Raziskovanje v zdravstveni negi, izpitni rok 04.09.2020 - termin ogleda testov

04.09.2020

ZN in mentalno zdravje s psihiatrijo, izpitni rok 7.9.2020

04.09.2020

Procesni management v zdravstvenih in socialnih organizacijah, izpitni rok 7.9.2020

04.09.2020

Vpliv okolja na varovanje zdravja, izpitni rok 7.9.2020

04.09.2020

Uporabno računalništvo za bioinformatiko, izpitni rok 07.09.2020

04.09.2020

Teorije, koncepti in praksa zdravstvene nege, izpitni rok 07.09.2020

04.09.2020

Anatomija, fiziologija, patologija, izpitni rok 7.9.2020

04.09.2020

Terapevtski posegi v zdravstveni negi, izpitni rok 17.8.2020 - termin komisijskega izpita

04.09.2020

Angleški jezik, izpitni rok 04.09.2020 - termin komisijskega izpita

04.09.2020

Zdravstvena nega, izpitni rok 2.9.2020 - termin komisijskih izpitov

04.09.2020

ZN žensk z ginekologijo in porodništvom, izpitni rok 31.8.2020 - termin komisijskega izpita

04.09.2020

Raziskovanje v zdravstveni negi, izpitni rok 04.09.2020

03.09.2020

Angleški jezik, izpitni rok 04.09.2020

03.09.2020