Obvestila za študente

Vsi programi

Datum objave

ZN 1. st. - 3. l R, sk 1, 2, 8 - Supervizija

03.04.2020

ZN 1. st. - 1. l R - Nemški jezik

03.04.2020

ZN 1. st. - 3. l R, sk 3 - Diplomsko delo

02.04.2020

Pogovorne ure visokošolskih učiteljev v času izrednih razmer

02.04.2020

ZN 2. st. - 1. l R+ IZR (smer ZN) – Terapevtski posegi v ZN

01.04.2020

ZN 1. st. - 1. l IZR - Laboratorijska diagnostika in farmakologija

01.04.2020

ZN 1. st. - 1. l R, sk 1,2,3 - Angleški jezik

01.04.2020

ZN 1. st. - 2. l R, IZR - test (kolokvij) Nevrologija (obvestilo)

01.04.2020

ZN 1. st. - 2. l R, sk 8 - Psihologija v ZN in zdravstvu

01.04.2020

ZN 1. st. - 1. l IZR - Zdravstveno informacijski sistemi

01.04.2020

ZN 1. st. - 2. l R - Psihologija v zdravstveni negi in zdravstvu

01.04.2020

ZN 1. st. - 1. l R - Laboratorijska diagnostika in farmakologija

31.03.2020

ZN 1. st. - 1. l R - Vpliv okolja na varovanje zdravja

31.03.2020

ZN 1. st. - 1. l R, sk 1,2,3,4 - Ergonomski pristopi in varno delovno okolje v zdravstvu

31.03.2020

ZN 1. st. - 1. l IZR, sk 3, 4 - Promocija zdravja s prehrano in medicinsko dietetiko

31.03.2020

RAZPIS ZA VPIS V PODIPLOMSKE ŠTUDIJSKE PROGRAME UNIVERZE V MARIBORU V ŠTUDIJSKEM LETU 2020/2021

31.03.2020

ZN 1. st. - 3. l R, sk 1, 2 - Diplomsko delo

30.03.2020

ZN 1. st. - 1. l R, sk 3, 4 - Promocija zdravja s prehrano in medicinsko dietetiko

30.03.2020

ZN 1. st - 3. l R, sk 3 - Diplomsko delo

30.03.2020

MZSV 2. st. - 1. l R - IKT v zdr. in soc. organizacijah

30.03.2020

ZN 2. st. - 1. l R+ IZR (smer ZN) – Terapevtski posegi v ZN

28.03.2020

ZN 1. st. - 2. l IZR - Komunikacija v zdravstvu

27.03.2020

ZN 1. st. - 3. l IZR - Supervizija

27.03.2020

ZN 1. st. - 3. l R, sk 7 - Supervizija

27.03.2020

ZN 1. st. - 3. l R, sk 5, 7 - Supervizija

27.03.2020

ZN 1. st. - 3. l IZR - Organizacija, management, kakovost in varnost v zdravstveni negi

27.03.2020

ZN 1. st. - 2. l IZR - Obvladovanje kroničnih bolezni

27.03.2020

ZN 1. st. - 3. l R, sk 7, 5 - Supervizija

26.03.2020

ZN 1. st. - 3. l IZR - Diplomsko delo

26.03.2020

ZN 1. st. - 3. l R, sk 1, 2 - Diplomsko delo

26.03.2020

ZN 1. st. - 3. l IZR - Zdravstvena obravnava vitalno ogroženih oseb

26.03.2020

ZN 1. st. - 3. l R - Zdravstvena obravnava vitalno ogroženih oseb

26.03.2020

ZN 1. st. - 2. l izr - Nujna medicinska pomoč

26.03.2020

ZN 1. st. - 3. l R - Biomedicinska tehnologija in simulatorji

25.03.2020

ZN 1. st. - 1. l R, sk 1, 2, 3, 4 - Spiritualna oskrba v ZN

25.03.2020

ZN 1. st. - 3. l R, sk 1, 2, 8 - Supervizija

25.03.2020

ZN 1. st. - 3. l R - Supervizija

25.03.2020

ZN 2. st. - 1. l R+ IZR (smer Urg. stanja v zdravstvu) – Klinična patofiziologija nujnih stanj

24.03.2020

ZN 1. st. - 1. l R - Laboratorijska diagnostika in farmakologija

24.03.2020

ZN 1. st. - 3. l R, sk 1,2,3,7 - ZN v intenzivni enoti

24.03.2020

ZN 1. st. - 2. l R. sk. 1, 2, 3, 4 - Komunikacija v zdravstvu

24.03.2020

ZN 1. st. - 1. l R, sk 5, 6, 7, 8 - Ergonomski pristopi in varno delovno okolje v zdravstvu

24.03.2020

ZN 1. st. - 1. l R, sk 1, 2, 3, 4 - Ergonomski pristopi in varno delovno okolje v zdravstvu

24.03.2020

ZN 1. st. - 1. l R - Promocija zdravja s prehrano in medicinsko dietetiko

23.03.2020

ZN 1. st. - 3. l R, sk 4, 6, 8 - Diplomsko delo

23.03.2020

Pogovorne ure pri viš. predav. mag. Maji Strauss

23.03.2020

ZN 1. st. - 3. l izr - Supervizija

20.03.2020

ZN 1. st. - 1. l R - Vpliv okolja na varovanje zdravja

20.03.2020

ZN 1. st. - 1. l R - Laboratorijska diagnostika in farmakologija

20.03.2020

MZSV 2. st., 1. l R - Informacijsko komunikacijske tehnologije v zdravstvenih in socialnih organizacijah

19.03.2020