Obvestila za študente

Vsi programi

Datum objave

ZN 1. st. - 3. l R, sk 8 - Zdravstvena nega in mentalno zdravje s kliničnim usposabljanjem (SeneCura)

14.05.2021

ZN 1. st. - 1. l izr - Promocija zdravja s prehrano in medicinsko dietetiko

14.05.2021

Fiziologija, vmesni izpit, 17.05.2021

14.05.2021

ZN 1. st. - 3. l R., sk 3 -Zdravstvena nega v patronažnem in dispanzerskem varstvu s kliničnim usposabljanjem

14.05.2021

ZN 1. st. - 2. l. R, sk 7 in 8 – ZN na pediatričnem področju

14.05.2021

ZN 1. st. - 1. l R - ZN na geriatričnem področju z izbirnim kliničnim usposabljanjem, sk 5 (Klinika za interno medicino)

13.05.2021

ZN 1. st. - 1. l IZR - Spiritualna oskrba v zdravstveni negi

13.05.2021

ZN 2. st. - 1. l (smer ZN) - Ocena zdravstvenega stanja posameznika

12.05.2021

ZN otroka in mladostnika s pediatrijo, izpitni rok 11.5.2021 - termin ogleda testov

12.05.2021

ZN 1. st. - 3. l IZR - Zdravstvena obravnava vitalno ogroženih oseb

12.05.2021

ZN 1. st. - 1. l R - ZN na geriatričnem področju z izbirnim kliničnim usposabljanjem, sk 6 (Klinika za kirurgijo)

12.05.2021

ZN 1. st. - 1. letnik IZR - ZN na geriatričnem področju z izbirnim kliničnim usposabljanjem (Dom pod Gorco)

12.05.2021

Perioperativna zdravstvena nega, izpitni rok 13.5.2021

12.05.2021

Sociologija zdravja in bolezni, izpitni rok 13.5.2021

12.05.2021

ZN 1. st. - 2. l. R, sk 5 in 6 – ZN žensk z ginekologijo in porodništvom ter kliničnim usposabljanjem

11.05.2021

Vabilo k sodelovanje na BREZPLAČO Poletno šolo z naslovom “EUtopia 2021-27? Visions and Missions of Europe"

11.05.2021

ZN 2. st. (smer IOKB) – 1. letnik - Celostna obravnava kroničnih nenalezljivih bolezni

11.05.2021

Javno zdravje z epidemiologijo, mikrobiologijo in higieno, izpitni rok 12.05.2021

11.05.2021

Interna medicina, test (kolokvij), 06.05.2021

11.05.2021

ZN internističnega bolnika, test (kolokvij), 4.6.2021

10.05.2021

ZN otroka in mladostnika s pediatrijo, izpitni rok 11.5.2021

10.05.2021

ZN 1. st. - 2. l izr, sk 2, 4 - Obvladovanje kroničnih bolezni

07.05.2021

Bioinfo 2. st. - 2. l R - Napredne raziskovalne metode v bioinformatiki

07.05.2021

Interna medicina, test (kolokvij), 06.05.2021

07.05.2021

Bioinfo 2. st. - 2. l R - Napredne raziskovalne metode v bioinformatiki

06.05.2021

ZN 1. st. - 3. l R., sk 2 -Zdravstvena nega v patronažnem in dispanzerskem varstvu s kliničnim usposabljanjem

06.05.2021

ZN 1. st. - 3. l R., sk 2 -Zdravstvena nega v patronažnem in dispanzerskem varstvu s kliničnim usposabljanjem

06.05.2021

ZN 1. st. - 2. l. R, SK1 in SK2 – ZN na internističnem področju

06.05.2021

ZN 1. st. - 1. l R, sk 1,2,3,4 - Ergonomski pristopi in varno delovno okolje v zdravstvu

06.05.2021

Fiziologija, vmesni izpit, 17.05.2021

06.05.2021

ZN 1. st. - 3. l R, sk 8 - Zaključno delo

05.05.2021

Anatomija, vmesni izpit, 04.05.2021 - rezultati

05.05.2021

Interna medicina, test (kolokvij), 06.05.2021

04.05.2021

Zdravstvena nega v intenzivni enoti, izpitni rok 5.5.2021

04.05.2021

Simulacije v zdravstvu in zdravstveni negi, izpitni rok 5.5.2021

04.05.2021

VABILO na seminarje na daljavo (online) - Prof Sonja McIlfatrick

03.05.2021

ZN 1. st. - 1. l R, sk 5, 6 - Promocija zdravja s prehrano in medicinsko dietetiko

03.05.2021

ZN 1. st. - 3. l R, sk 1 - Supervizija

03.05.2021

ZN 1. st. - 3. l izr - Organizacija, management, kakovost in varnost v zdravstveni negi

03.05.2021

VABILO na vaje in predavanje na daljavo (online) - Prof Gerry Lee

03.05.2021

Promocija zdravja, izpitni rok 4.5.2021

03.05.2021

Anatomija, vmesni izpit, 04.05.2021

03.05.2021

ZN 2. st. - 2. l (smer ZN) - Perioperativna zdravstvena nega

26.04.2021

Zagovori zaključnih del na daljavo, maj 2021

26.04.2021

ZN 1. st. – 1. l IZR - Laboratorijska diagnostika in farmakologija (Odd. za lab. diagnostiko UKC)

26.04.2021

ODPIRALNI ČAS UM FZV V PONEDELJEK, DNE 26.04.2021

26.04.2021

ZN 1. st. - 3. l R, - ZN na kirurškem področju SB Ptuj, 03.05.2021

26.04.2021

ZN 1. st. - 3. l R, sk 1, 2 in 8 - Supervizija

26.04.2021

ZN 1. st. - 2. l R, sk 7 - Psihologija v zdravstveni negi in zdravstvu

26.04.2021

Zaprta UM FZV v času od 27.04. DO 02.05.2021

26.04.2021