Obvestila za študente

Vsi programi

Datum objave

Razpis za kadrovske štipendije s področja zdravstvene nege - SB SG

04.08.2021

Zdravstvena nega, izpitni rok 17.6.2021 - termin komisijskega izpita

09.07.2021

ZN internističnega bolnika z interno medicino, izpitni rok 5.7.2021 - termin ogleda izpitnih pol

09.07.2021

ZN otroka in mladostnika s pediatrijo, izpitni rok 8.7.2021 - termin ogleda testov

09.07.2021

Laboratorijska diagnostika in farmakologija, izpitni rok 7.7.2021 - termin komisijskega izpita

09.07.2021

Terapevtski posegi v zdravstveni negi, izpitni rok 29.6.2021 - rezultati

08.07.2021

Klinična patofiziologija nujnih stanj, izpitni rok 29.6.2021 - rezultati

08.07.2021

Raziskovanje in praksa osnovana na znanstvenih dokazih v ZN, izpitni rok 9.7.2021

08.07.2021

Napredna celostna ocena zdravstvenega stanja in klinično odločanje, izpitni rok 9.7.2021

08.07.2021

ZN žensk z ginekologijo in porodništvom ter kliničnim usposabljanjem, izpitni rok 01.07.2021 - termin ogleda testov

08.07.2021

Zdravstveni informacijski sistemi, izpitni rok 09.07.2021

08.07.2021

Supervizija, izpitni rok 8.7.2021

07.07.2021

ZN otroka in mladostnika s pediatrijo, izpitni rok 8.7.2021

07.07.2021

ZN internističnega bolnika z interno medicino, izpitni rok 5.7.2021 - termin komisijskega izpita

07.07.2021

Učinkovito sporazumevanje in spoprijemanje s stresom v posebnih razmerah dela, izpitni rok 8.7.2021

07.07.2021

Izbrana poglavja iz "varne hrane", izpitni rok 08.07.2021

07.07.2021

Spiritualna oskrba v zdravstveni negi, izpitni rok 08.07.2021

07.07.2021

Angleški jezik, izpitni rok 8.7.2021

07.07.2021

Laboratorijska diagnostika in farmakologija, izpitni rok 7.7.2021

06.07.2021

Celostna obravnava kroničnih nenalezljivih bolezni, izpitni rok 7.7.2021

06.07.2021

Osnove preventive in klinične prehrane, izpitni rok 7.7.2021

06.07.2021

Komunikacija v zdravstvu, izpitni rok 7.7.2021

06.07.2021

Zdravstvena nega kirurškega bolnika s kirurgijo in onkologijo, izpitni rok 7.7.2021

06.07.2021

ZN in mentalno zdravje s kliničnim usposabljanjem/ZN in mentalno zdravje s psihiatrijo, izpitni rok 6.7.2021

05.07.2021

Vpliv okolja na varovanje zdravja, izpitni rok 6.7.2021

05.07.2021

Prehrana v obdobju starosti, izpitni rok 06.07.2021

05.07.2021

Humana molekularna genetika - izbrana poglavja, izpitni rok 6.7.2021

05.07.2021

Obvladovanje okužb v zdravstvu, izpitni rok 5.7.2021

02.07.2021

ZN internističnega bolnika z interno medicino, izpitni rok 5.7.2021

02.07.2021

ZN starostnika z geriatrijo in paliativno oskrbo, izpitni rok 5.7.2021

02.07.2021

Komunikacija v zdravstvu, izpitni rok 7.7.2021

02.07.2021

Zagovori zaključnih del, julij 2021

02.07.2021

ZN žensk z ginekologijo in porodništvom ter kliničnim usposabljanjem, izpitni rok 01.07.2021 - termin komisijskih izpitov

02.07.2021

Osnove preventive in klinične prehrane, izpitni rok 7.7.2021 - sprememba ure

02.07.2021

ERASMUS+ študij v tujini v študijskem letu 2021/2022 - 2. razpisni rok

01.07.2021

Etika s filozofijo zdravstvene nege in zakonodajo, izpitni rok 2.7.2021

01.07.2021

Ergonomski pristopi in varno delovno okolje v zdravstvu, izpitni rok 02.07.2021

01.07.2021

ZN otroka in mladostnika s pediatrijo, izpitni rok 18.06.2021 - termin komisijskega izpita - NOVO

01.07.2021

Promocija zdravja s prehrano in medicinsko dietetiko, izpitni rok 01.07.2021 - termin komisijskih izpitov

01.07.2021

Zdravstvena obravnava vitalno ogroženih oseb, izpitni rok 1.7.2021

30.06.2021

Promocija zdravja s prehrano in medicinsko dietetiko, izpitni rok 01.07.2021

30.06.2021

ZN žensk z ginekologijo in porodništvom ter kliničnim usposabljanjem, izpitni rok 01.07.2021

30.06.2021

DNA mikromreže in analiza ekspresije genov, izpitni rok 01.07.2021

30.06.2021

Algoritmi in podatkovne strukture v bioinformatiki, izpitni rok 30.6.2021

29.06.2021

Obvladovanje kroničnih bolezni, izpitni rok 30.6.2021

29.06.2021

Preventivna prehrana, izpitni rok 30.06.2021

29.06.2021

Nemški jezik, izpitni rok 30.6.2021

29.06.2021

Laboratorijska diagnostika in farmakologija, izpitni rok 23.06.2021 - termin komisijskih izpitov

28.06.2021

Klinična patofiziologija nujnih stanj, izpitni rok 29.6.2021

28.06.2021

Terapevtski posegi v zdravstveni negi, izpitni rok 29.6.2021

28.06.2021