Obvestila za študente

Vsi programi

Datum objave

Fiziologija, vmesni izpit, 19.1.2021

15.01.2021

ZN 2. st. - 2. l R, IZR (smer ZN) - Kakovost in varnost v zdravstvu in zdravstveni negi

14.01.2021

ZN 1. st. - 1. l IZR - ZN na geriatričnem področju z izbirnim kliničnim usposabljanjem (Dom Danice Vogrinec-enota Pobrežje)

14.01.2021

MZSV 2. st. - 2. l IZR - Sistemi razvoja kadrov v zdravstvenih in socialnih organizacijah

14.01.2021

ZN 1. st. - 2. l IZR, sk 2 - ZN otroka in mladostnika s pediatrijo

14.01.2021

ZN 1. st. - 2 l R, sk 10 - ZN otroka in mladostnika s pediatrijo

14.01.2021

ZN 1. st. - 2. IZR., sk 3 in 4 - ZN na pediatričnem področju

13.01.2021

ZN 1. st. - 2. l. IZR, sk 1 – ZN žensk z ginekologijo in porodništvom ter kliničnim usposabljanjem

13.01.2021

ZN 1. st. - 3. l R - Supervizija

13.01.2021

Ravnanje z ljudmi in komuniciranje v zdravstvenih in socialnih organizacijah, izpitni rok 14.01.2021

13.01.2021

Anatomija - vmesni izpit (kolokvij), 12.1.2021

13.01.2021

ZN internističnega bolnika, test (kolokvij), 11.01.2021

12.01.2021

Fiziologija, vmesni izpit, 19.1.2021

12.01.2021

ZN 1. st. - 1. l R, sk 8 - Zdravstvena nega

11.01.2021

ZN 1. st. - 1. l R, sk 7 - Zdravstvena nega

11.01.2021

Zagovori zaključnih del na daljavo, januar 2021

11.01.2021

ZN 1. st. - 2. l R, sk 4 - ZN otroka in mladostnika s pediatrijo

11.01.2021

ZN 2. st. - 2 . l (smer PKP) – Klinična prehrana

11.01.2021

ZN 2. st. -2 . l (smer PKP) - Proces prehranske obravnave bolnika

11.01.2021

ZN 1. st. - 2. l R, sk 3 - ZN žensk z ginekologijo in porodništvom ter kliničnim usposabljanjem

11.01.2021

ZN 1. st. - 2. l izr, sk 2 - ZN otroka in mladostnika s pediatrijo

11.01.2021

ZN 1. st. - 1. l IZR - ZN na geriatričnem področju z izbirnim kliničnim usposabljanjem (Dom Danice Vogrinec-enota POBREŽJE)

08.01.2021

Ergonomski pristopi in varno delovno okolje v zdravstvu, izpitni rok 11.1.2021

08.01.2021

ZN internističnega bolnika, test (kolokvij), 11.1.2021

08.01.2021

ZN 1. st. - 1. l IZR - ZN na geriatričnem področju z izbirnim kliničnim usposabljanjem, sk 2

08.01.2021

Anatomija, vmesni izpit, 12.1.2021

08.01.2021

ZN 1. st. - 1. l R, sk 2 - Zdravstvena nega

08.01.2021

ZN 1. st. - 1. l R, sk 7 - Zdravstvena nega

08.01.2021

ZN 1. st. - 2. l R, sk 4 - ZN otroka in mladostnika s pediatrijo

08.01.2021

ZN 1. st., R in IZR - ZN internističnega bolnika z interno medicino

08.01.2021

ZN 1. st. - 1. l IZR - ZN na geriatričnem področju z izbirnim kliničnim usposabljanjem (Dom Danice Vogrinec-enota Tabor)

08.01.2021

ZN 1. st. - 3. l. IZR, sk 1 – ZN na kirurškem področju, 11.01.2021

07.01.2021

ZN 1. st. - 2. l R, sk 3, 4 - JZ z epidemiologijo, mikrobiologijo in higieno

07.01.2021

ZN 1. st. - 2. l R, sk 4 - Nujna medicinska pomoč

07.01.2021

Etika s filozofijo ZN in zakonodajo, izpitni rok 7.1.2021

06.01.2021

ZN 2. st. - 2. l (smer USVZ) - Farmakologija, toksikologija in terapevtske intervencije

06.01.2021

ZN 1. st. - 2. l R, sk 4 - Javno zdravje z epidemiologijo, mikrobiologijo in higieno

06.01.2021

ZN 1. st. - 1. l IZR - ZN na geriatričnem področju z izbirnim kliničnim usposabljanjem (Dom pod gorco)

06.01.2021

ZN 1. st. - 2. l R, sk 3, 4 - JZ z epidemiologijo, mikrobiologijo in higieno

06.01.2021

ZN 1. st. - 2. l R, sk 9 - ZN žensk z ginekologijo in porodništvom ter kliničnim usposabljanjem

05.01.2021

Možnost opravljanja obveznih kliničnih vaj v SB Ptuj

05.01.2021

ZN 1. st. - 1. l R, sk 8, 9 - Zdravstvena nega

05.01.2021

ZN 2. st. - 1. l R, IZR - Raziskovanje in raziskovalna metodologija

04.01.2021

MZSV 2. st. - 2. l izr - Sistem razvoja kadrov v zdr. in soc. org.

24.12.2020

ZN 1. st. - 1. l R - Anatomija (vmesni izpit - kolokvij, 12.1.2021)

24.12.2020

Ekonomika v zdravstvenih in socialnih organizacijah, izpitni rok 4.1.2021

24.12.2020

ZN internističnega bolnika, test (kolokvij), 11.01.2021

24.12.2020

ZN 1. st. - 2. l IZR - Javno zdravje z epidemiologijo, mikrobiologijo in higieno

23.12.2020

ZN 2. st. - 2. l R (smer PKP) - Klinična prehrana

23.12.2020

Interna medicina, test (kolokvij), 22.12.2020

23.12.2020