Obvestila za študente

Vsi programi

Datum objave

ZN 2. st. - 1. l R, IZR (smer MZvNPZN) - MZ v napr. praksi ZN in Napredna celostna ocena MZ in klin. odločanje

01.03.2024

Vmesni izpit Anatomija, 5.3.2024 - seznam prijavljenih

01.03.2024

ZN otroka in mladostnika s pediatrijo, izpitni rok 4. 3. 2024

01.03.2024

ZN 2. st. - 2. l R, IZR (smer PKP) - Prehrana dojenčkov, otrok in mladostnikov

29.02.2024

ZN žensk z ginekologijo in porodništvom ter kliničnim usposabljanjem, izpitni rok 14.2.2024 - termin ogleda izpitnih pol

29.02.2024

ZN 2. st. - 1. l R, IZR (smer USVZ) - Nadzor in vzdrževanje vitalnih funkcij kritično bolnega

28.02.2024

Test (kolokvij) Dermatovenerologija, 12.3.2024 - prijava na test

27.02.2024

MZSV 2. st. - 1. l R - Ergonomski pristopi v zdravstvu in zdravstveno socialnem varstvu

27.02.2024

ZN 1. st. - 1. l IZR - Sociologija zdravja in bolezni

27.02.2024

Javno zdravje z epidemiologijo, mikrobiologijo in higieno, izpitni rok 5.2. in 19.2.2024 - termin ogleda izpitnih pol

27.02.2024

ZN 1. st. - 1. l R, sk 1, 2, 3 - Angleški jezik

27.02.2024

ZN 1. st. - 3. l IZR, sk 2 - ZN na kirurškem področju

26.02.2024

ZN 1. st. - 1. l R - Ergonomski pristopi in varno delovno okolje v zdravstvu, 27.2.2024

26.02.2024

ZN 1. st. - 2. l R, sk 1 - ZN žensk z ginekologijo in porodništvom ter kliničnim usposabljanjem

23.02.2024

ZN 1. st. - 2. l R, sk 2 - ZN žensk z ginekologijo in porodništvom ter kliničnim usposabljanjem

23.02.2024

ZN 1. st. - 2. l R, sk 3 in 4 - ZN na pedatričnem področju

23.02.2024

ZN 1. st. - 1. l R - Ergonomski pristopi in varno delovno okolje v zdravstvu

23.02.2024

ZN internističnega bolnika z interno medicino, izpitni rok 22.2.2024 - termin ogleda izpitnih pol

23.02.2024

ZN internističnega bolnika z interno medicino, izpitni rok 22.2.2024 - termin komisijskih izpitov

23.02.2024

Pogovorne ure pri viš. predav. mag. Barbari Kegl, 27.2.2024 - odpoved pogovornih ur

23.02.2024

Anatomija, fiziologija, patologija, izpitni rok 23.2.2024

22.02.2024

Pogovorne ure pri izr. prof. dr. Dominiki Vrbnjak, 28.2.2024 - odpadejo

22.02.2024

Javno zdravje z epidemiologijo, mikrobiologijo in higieno, izpitni rok 5.2. in 19.2.2024 - termin ogleda izpitnih pol

21.02.2024

ZN 1. st. - 3. l R - Zdravstvena obravnava vitalno ogroženih oseb

21.02.2024

Obvladovanje sredstev v zdravstvenih in socialnih organizacijah, izpitni rok 22.2.2024

21.02.2024

Anatomija, fiziologija in patofiziologija v napredni praksi, izpitni rok 22.2.2024

21.02.2024

ZN internističnega bolnika z interno medicino, izpitni rok 22.2.2024

21.02.2024

ZN 1. st. - 1. l R - Laboratorijska diagnostika in farmakologija

21.02.2024

ZN in mentalno zdravje s kliničnim usposabljanjem, izpitni rok 14.2.2024 - termin komisijskega izpita

21.02.2024

ZN 1. st. - 3. l R - Pridobivanje, vodenje in izvajanje projektov

20.02.2024

ZN 2. st. - 2. l R, IZR (smer JZ, PKP) - Izbrana poglavja iz varne hrane

20.02.2024

Vmesni izpit Anatomija, 5.3.2024 - prijava na vmesni izpit

20.02.2024

ZN v patronažnem in dispanzerskem varstvu s kliničnim usposabljanjem, izpitni rok 21.2.2024

20.02.2024

Termalne in mineralne vode, izpitni rok 21.2.2024

20.02.2024

Management in voditeljstvo v zdravstveni negi, izpitni rok 21.2.2024

20.02.2024

ZN starostnika z geriatrijo in paliativno oskrbo, izpitni rok 21.2.2024

20.02.2024

ZN 1. st. - 1. l R - Zdravstveni informacijski sistemi

20.02.2024

Psihologija v zdravstveni negi in zdravstvu, izpitni rok 19.2.2024 - termin ogleda izpitnih pol

20.02.2024

Zdravstvena nega, izpitni rok 16.2.2024 - termin ogleda izpitnih pol

19.02.2024

ZN 1. st. - 2. l IZR - Obvladovanje kroničnih bolezni

19.02.2024

ZN 1. st. - 1. l R - Spiritualna oskrba v zdravstveni negi

19.02.2024

Biofizika, biokemija, izpitni rok 20.2.2024

19.02.2024

ZN 1. st. - 2. l R, sk 5, 6 - Psihologija v zdravstveni negi in zdravstvu

19.02.2024

Nujna medicinska pomoč, izpitni rok 20.2.2024

19.02.2024

ZN v patronažnem in dispanzerskem varstvu s kliničnim usposabljanjem, izpitni rok, 6.2.2024 - termin ogleda izpitnih pol

19.02.2024

ZN 1. st. - 2. l R, sk 7 in 8 - ZN otroka in mladostnika s pediatrijo

16.02.2024

ZN kirurškega bolnika s kirurgijo in onkologijo, dodatni izpitni rok

16.02.2024

Pogovorne ure pri viš. predav. mag. Barbari Kegl, 20.2.2024 - sprememba

16.02.2024

Pogovorne ure pri izr. prof. dr. Dominiki Vrbnjak, 21.2.2024 - sprememba

16.02.2024

ZN žensk z ginekologijo in porodništvom ter kliničnim usposabljanjem, izpitni rok 14.2.2024 - termin komisijskega izpita

16.02.2024