Predstavitev fakultete

Splošne informacije

Naslov: Univerza v Mariboru, Fakulteta za zdravstvene vede
Žitna ulica 15
2000 Maribor
Telefon: +386 2 300 47 00
E-mail: fzv@um.si
Matična številka: 5089638016
Identifikacijska številka za DDV: SI71674705
IBAN: SI56 011006090125827
SWIFT: BSLJSI2X
Šifra dejavnosti po SKD: 85.422
Dekanica: Izr. prof. dr. Mateja Lorber