Harmonizing Occupational Health Nursing in the EU-HOHNEU

EU Leonardo da Vinci projekt

2005 - 2007


Vodja projekta: 

  • Prof. dr. Peter Kokol

Sodelujoči:

  • ...

 Partner:

  • ...
  • ...

Leonardo EU
Datum začetka (in konca): 
2005 do 2007