Center za simulirano klinično okolje

izobraževanje 

Predstojnik

 

T: +386 2 300 47
E:

Center za simulirano klinično okolje Fakultete za zdravstvene vede je vrhunsko opremljen učni center, ki omogoča na podlagi svetovnih smernic in didaktičnih pristopov učenje na profesionalnih medicinskih simulatorjih. Cilj simulacij je preslikati in predvideti življenjske situacije na popolnoma interaktiven način ter oceniti pravilne odločitve in odzive posameznikov, ki sodelujejo pri izvajanju le teh. Trendi v zdravstveni negi narekujejo več eksperimentalnega učenja, osnovanega na znanstvenih dokazih z uporabo tehnologije. Tako lahko prilagajamo zahtevnost scenarijev in ustvarimo stresne situacije, pripomoremo k povečani samopodobi študentov in simuliramo resnične klinične situacije.  Študenti na takšen način v varnem kliničnem okolju preizkusijo in nadgradijo svoje znanje ter se z delom ob življenjsko ogroženem pacientu naučijo reševati akutne situacije. Sodelujejo lahko v vseh stopnjah simulacij in sicer od priprave scenarijev, igranja različnih vlog, opazovanja pacientov do zaključne analize oz. debriefinga, ki je pomemben del učnega procesa z medicinskimi simulatorji. Prav tako lahko študenti izkusijo različne vloge v zdravstvenih team-ih, kar pomeni, da lahko odigrajo in se vživijo v vlogo vodje team-a, triažne medicinske sestre ali operacijske medicinske sestre.

 


V Centru za simulirano klinično okolje izvajamo simulacije z uporabo            
 • Računalniško osnovanih simulacij
 • Virtualnih pacientov
 • Standardiziranih pacientov in
 • Simulatorjev pacientov
Oprema Centra za simulirano klinično okolje           
 • defibrilator Lifepack 15
 • defibrilator GE Responder 3000,
 • klinični monitor Draeger Infinity Delta,
 • pljučni ventilator EVITA 4,
 • anestezijski aparat Draeger Primus,
 • ultrazvočni aparat Sonosite
 • volumetrična infuzijska črpalka Asena Signature Edition GOLD,
 • infuzijsko črpalka z brizgalko Alaris Asena GH,
 • OP miza Schmitz mobilis,
 • Laerdal Simman,
 • CAE Human Patient Simulator,
 • CAE PediaSim,
 • CAE BabySim,
 • Trauma Disaster Casualty Kit,
 • Müse programska oprema.

Izjemno pomembno je poznati vrednosti in učne prednosti, prenosljivost in uporabnost simulacijskih lutk. Še več, kompleksni srčno-žilni, pljučni in farmakološki sistemi in uporabniško prijazna računalniško programska oprema zagotavljajo realistično učno izkušnjo, ki študentu pomaga izkusiti in dojeti različne kritične in stresne situacije, ki jih bodo doživljali v nadaljnjem profesionalnem življenju.

Medicinski simulacijski center ima mnoge dodatne karakteristike, ki veljajo za realne prostore operacijskih blokov in oddelkov intenzivne nege. Elektrostatična tla omogočajo odstranjevanje električnih nabojev iz osebja v ozemljitev. Mogoče je usposabljanje za varno delo s medicinskimi plini, saj je instalacija enaka sistemom ki so instalirani v bolnišnicah. V Simulacijskem centru FZV UM imamo od medicinskih plinov na voljo kisik (O2), dušikov oksidul (N2O), ogljikov dioksid (CO2) in komprimiran zrak.

V študijskem letu 2011/2012 smo Center za simulirano klinično okolje

še dodatno opremili z najnovejšimi simulatorji proizvajalca CAE in sicer HPS, PediaSim HPS in BabySim. Le ti omogočajo pridobivanje dodatnih znanj na področju zdravstvene nege dojenčka, otroka in odraslega človeka. HPS in PediaSim HPS sta trenutno edina simulatorja, ki omogočata resnično izmenjavo O2 in CO2 ter samodejno prepoznata in se odzivata na aplicirana zdravila s pomočjo sistema za razpoznavo zdravil, ki uporablja tehnologijo črtnih kod.

Aktivnosti , ki se izvajajo v Centru za simulirano klinično okolje so številne in sicer            
 • Izvajanje vaj pri predmetu Simulacije v zdravstveni negi
 • Izvajanje vaj pri predmetu Zdravstvena obravnava vitalno ogroženih
 • Izvajanje tečajev iz nujne medicinske pomoči
 • Gostovanje študentov zdravstvene nege iz ProPraxis Graz
 • Znanstveno-raziskovalno delo s področja simulacij v zdravstveni negi