Evropska noč raziskovalcev 2021 - Znanost za vse« (ZATE)

OP Evropske Unije za raziskave in inovacije, Obzorje 2020, program Marie Skłodowska-Curie, po pogodbi št. 101036173


Vodja projekta na UM FZV:

  • Viš. predav. mag. Barbara Donik.

Sodelujoči:

  • Viš. predav. mag. Anton Koželj,

  • Asist. Nino Fijačko.

 

Datum začetka (in konca): 
2021