Projekti


Tekoči projekti

1. Measuring and Comparing Achievements of Learning Outcomes in Higher Education Phase 2 (calohE2) 2020 do 2021
2. Person-centredness in Healthcare Curricula (PCCurric) 2019 do 2022
3. Student Stress Training e-Mobile Management (SSTeMM) 2019 do 2021
4. Digital Toolbox For Innovation In Nursing Education (I-BOX) 2019 do 2022
5. Improving Healthcare Students’ Competences for Behaviour Change to Effectively Support Self-care in Chronic Diseases (Train4Health) 2019 do 2022
6. Support for the development of the primary care system in Hungary 2019 do 2020
7. Izboljšanje razumljivosti in napovedne zmogljivosti modelov za oceno tveganja in podporo odločanju v kliničnem okolju 2019 do 2021
8. LEARNING to Live and Work Together: Improving the Quality of Life for Vulnerable Migrant Students through Integrated Digital Technology Enhanced Support and Transformative Action in Higher Education 2018 do 2021
9. Povezava med kakovostjo spanja, krhkostjo ter kakovostjo življenja starejših 2018 do 2020
10. Skrb in jasnost vloge ter sistema kot dejavniki zadovoljstva zaposlenih v zdravstveni negi 2018 do 2020
11. Inovativno učenje in poučevanje v visokem šolstvu (INOVUP) 2018 do 2022
12. Mobilnost visokošolskih učiteljev Univerze v Mariboru (UM) 2018-2021 2018 do 2021
13. Percepcija skrbi med slovenskimi in kitajskimi študenti zdravstvene nege 2018 do 2020
14. Podatkovno voden pristop k celostni zdravstveni oceni starostnika 2018 do 2019
15. Optimizing patient safety through culturally competent simulation-based education with health professionals (SIM-VERSITY) 2017 do 2019

Zaključeni projekti

1. Zdravstveno vzgojni pristop s pomočjo sodobne tehnologije pri izvajanju oralne higiene (ZOBEK) 2019
2. Safe with Science/Varni z znanostjo 2018 do 2019
3. European Junior Leadership Academy for Student Nurses (RELATE) 2016 do 2019
4. Samoocena znanja o paliativni oskrbi v povezavi z duševnim blagostanjem zaposlenih v socialno varstvenih zavodih (PaliOs) 2019
5. EU Menu: Support to National Dietary Surveys in Compliance with the EU Menu methodology fourth support 2014 do 2019
6. Percepcija skrbi med slovenskimi in ruskimi študenti zdravstvene nege 2016 do 2018
7. Vpliv preventivne vadbe in stabilizatorjev trupa na držo telesa pri obremenitvah (VPV-ST-DT) 2018
8. Razvoj sistema za podporo pri napovedovanju multimorbidnega tveganja v referenčnih ambulantah (MULTIREF) 2018
9. Spremljanje sladkorne bolezni tipa 2 v domovih za starejše (SONIA) 2018
10. Vpliv tehnik sproščanja na raven stresa in zadovoljstvo z življenjem študentov – AntiStres 2018
11. Mobilnost visokošolskih učiteljev Univerze v Mariboru 2017 do 2018
12. Medpoklicno sodelovanje medicinskih sester in zdravnikov za boljšo varnost pacientov 2016 do 2017
13. Science for Life/ Znanost za življenje 2016 do 2017
14. Javni razpis za izboljšanje procesa internacionalizacije slovenskega visokega šolstva 2016 do 2017
15. Zdravstvena nega kot znanstvena disciplina v Sloveniji: mednarodno primerljiv sistem sekundarnega in terciarnega izobraževanja v zdravstveni negi kot temelj raziskav in prispevka znanosti k trajnostnemu družbenemu razvoju ARRS - CRP 2015 do 2017
16. Seznanjenost starejših z mikroorganizmi v probiotičnih prehranskih dopolnilih in izdelkih 2017
17. Celostni model za zgodnje odkrivanje sladkorne bolezni tipa 2- MODEST2 2017
18. Vključevanje gostujočih tujih strokovnjakov in visokošolskih učiteljev v pedagoški proces kot steber razvoja kakovosti procesa internacionalizacije na Univerzi v Mariboru 2016 do 2017
19. Vrednotenje tveganj za zmanjšanje mišično skeletnih obolenj v zdravstvu in ozaveščenost s primeri dobrih praks za obvladovanje absentizma 2015 do 2016
20. Celostni inovativni model za zagotavljanje zdravega življenjskega sloga, s poudarkom na prehranjevanju, gibanju, preprečevanju in obravnavi debelosti pri otrocih, mladostnikih ter odraslih in zmanjševanju neenakosti v zdravju 2015 do 2016
21. lnterdisciplinary structure reformation & innovative higher education for new professions–INSTEAP 2012 do 2016
22. Kultura varnosti in kultura skrbi v zdravstvenih institucijah v korelaciji z varnostjo pacientov 2014 do 2015
23. Internacionalizacija – steber razvoja Univerze v Mariboru 2013 do 2015
24. Funkcionalna ergonomija in razbremenitev delavcev zaposlenih v javnem zdravstvenem sistemu 2013 do 2015
25. Uporaba mobilne tehnologije za podporo samoobvladovanju sladkorne bolezni (GlucoWatch) 2015
26. Optimizacija ocene tveganja za nastanek sladkorne bolezni tipa 2 (OptimiST2) 2015
27. Proučevanje antimikrobnega učinka na tekstilijah za medicinsko okolje (ANTIMIKROBITEX) 2015
28. Ne-specifična bolečina v hrbtu - profesionalni problem ali stil življenja? (NON-SPECIFIC) 2015
29. Uporaba respirometra pri detekciji patogenih mikroorganizmov v probiotičnih izdelkih (PROBIORES) 2015
30. Sodobna neinvazivna preventivna diagnostika bolezni obtočil 2015
31. Uporaba vseprisotnih naprav za zaznavanje fizične aktivnosti zaposlenih 2014
32. Razvoj napovednih modelov za oceno možnosti rehospitalizacije pacientov v bolnišničnem IS 2014
33. Ergonomski pristopi pri obravnavi starejših odraslih v institucionalnem 2014
34. Varnost in skrb za paciente v kliničnem okolju v korelaciji z izobrazbo medicinskih sester 2012 do 2013