Projekti


Zaključeni projekti

1. Advancing Social inclusion through Technology and EmPowerment (a-STEP) 2020 do 2023
2. Erasmus Mundus Design Measures (EMDM) projekt: Design and Implementation of Master Degree in Palliative Care (DSGN-PALL-CARE) 2022 do 2023
3. Testiranje mednarodnega modela zadovoljstva z delom v zdravstveni negi (SRB) 2020 do 2022
4. Testiranje mednarodnega modela zadovoljstva z delom v zdravstveni negi (HRV) 2020 do 2022
5. Testiranje modela zadovoljstva medicinskih sester 2020 do 2022
6. Measuring and Comparing Achievements of Learning Outcomes in Higher Education Phase 2 (calohE2) 2020 do 2022
7. Person-centredness in Healthcare Curricula (PCCurric) 2019 do 2022
8. Izboljšanje razumljivosti in napovedne zmogljivosti modelov za oceno tveganja in podporo odločanju v kliničnem okolju 2019 do 2022
9. Mobilnost visokošolskih učiteljev Univerze v Mariboru (UM) 2018-2021*2022 2018 do 2022
10. Moja izbira = Veš, kaj ješ izbira! Zagotavljanje zdrave izbire na avtomatih 2019 do 2022
11. Krajša in daljša gostovanja tujih gostujočih visokošolskih učiteljev in strokovnjakov na Univerzi v Mariboru 2019-2022 2019 do 2022
12. Inovativno učenje in poučevanje v visokem šolstvu (INOVUP) 2018 do 2022
13. Student Stress Training e-Mobile Management (SSTeMM) 2019 do 2022
14. Digital Toolbox For Innovation In Nursing Education (I-BOX) 2019 do 2022
15. Improving Healthcare Students’ Competences for Behaviour Change to Effectively Support Self-care in Chronic Diseases (Train4Health) 2019 do 2022
16. Razvoj mobilne aplikacije za učenje temeljnih postopkov oživljanja odrasle osebe (MOBI-TPO) 2022
17. LEARNING to Live and Work Together: Improving the Quality of Life for Vulnerable Migrant Students through Integrated Digital Technology Enhanced Support and Transformative Action in Higher Education 2018 do 2021
18. Povezava med kakovostjo spanja, krhkostjo ter kakovostjo življenja starejših 2018 do 2021
19. Skrb in jasnost vloge ter sistema kot dejavniki zadovoljstva zaposlenih v zdravstveni negi 2018 do 2021
20. Percepcija skrbi med slovenskimi in kitajskimi študenti zdravstvene nege 2018 do 2021
21. CRP: Analiza arhitekturnih rešitev slovenskih zdravstvenih in socialno varstvenih zavodov 2019 do 2021
22. Evropska noč raziskovalcev 2021 - Znanost za vse« (ZATE) 2021
23. Koristni mikroorganizmi in fermentirana živila - Poznavanje in vpliv na zdravje (FERMICRO) 2020
24. Fizikalne obremenitve in posledice prisilne drže pri poklicnih glasbenikih v orkestru (FO-PPD-PGO) 2020
25. Support for the development of the primary care system in Hungary 2019 do 2020
26. Optimizing patient safety through culturally competent simulation-based education with health professionals (SIM-VERSITY) 2017 do 2020
27. Zdravstveno vzgojni pristop s pomočjo sodobne tehnologije pri izvajanju oralne higiene (ZOBEK) 2019
28. Safe with Science/Varni z znanostjo 2018 do 2019
29. European Junior Leadership Academy for Student Nurses (RELATE) 2016 do 2019
30. Samoocena znanja o paliativni oskrbi v povezavi z duševnim blagostanjem zaposlenih v socialno varstvenih zavodih (PaliOs) 2019
31. EU Menu: Support to National Dietary Surveys in Compliance with the EU Menu methodology fourth support 2014 do 2019
32. Podatkovno voden pristop k celostni zdravstveni oceni starostnika 2018 do 2019
33. Percepcija skrbi med slovenskimi in ruskimi študenti zdravstvene nege 2016 do 2018
34. Vpliv preventivne vadbe in stabilizatorjev trupa na držo telesa pri obremenitvah (VPV-ST-DT) 2018
35. Razvoj sistema za podporo pri napovedovanju multimorbidnega tveganja v referenčnih ambulantah (MULTIREF) 2018
36. Spremljanje sladkorne bolezni tipa 2 v domovih za starejše (SONIA) 2018
37. Vpliv tehnik sproščanja na raven stresa in zadovoljstvo z življenjem študentov – AntiStres 2018
38. Mobilnost visokošolskih učiteljev Univerze v Mariboru 2017 do 2018
39. Medpoklicno sodelovanje medicinskih sester in zdravnikov za boljšo varnost pacientov 2016 do 2017
40. Science for Life/ Znanost za življenje 2016 do 2017
41. Javni razpis za izboljšanje procesa internacionalizacije slovenskega visokega šolstva 2016 do 2017
42. Zdravstvena nega kot znanstvena disciplina v Sloveniji: mednarodno primerljiv sistem sekundarnega in terciarnega izobraževanja v zdravstveni negi kot temelj raziskav in prispevka znanosti k trajnostnemu družbenemu razvoju ARRS - CRP 2015 do 2017
43. Seznanjenost starejših z mikroorganizmi v probiotičnih prehranskih dopolnilih in izdelkih (SezMiPro) 2017
44. Celostni model za zgodnje odkrivanje sladkorne bolezni tipa 2- MODEST2 2017
45. Vključevanje gostujočih tujih strokovnjakov in visokošolskih učiteljev v pedagoški proces kot steber razvoja kakovosti procesa internacionalizacije na Univerzi v Mariboru 2016 do 2017
46. Vrednotenje tveganj za zmanjšanje mišično skeletnih obolenj v zdravstvu in ozaveščenost s primeri dobrih praks za obvladovanje absentizma 2015 do 2016
47. Celostni inovativni model za zagotavljanje zdravega življenjskega sloga, s poudarkom na prehranjevanju, gibanju, preprečevanju in obravnavi debelosti pri otrocih, mladostnikih ter odraslih in zmanjševanju neenakosti v zdravju 2015 do 2016
48. lnterdisciplinary structure reformation & innovative higher education for new professions–INSTEAP 2012 do 2016
49. Kultura varnosti in kultura skrbi v zdravstvenih institucijah v korelaciji z varnostjo pacientov 2014 do 2015
50. Internacionalizacija – steber razvoja Univerze v Mariboru 2013 do 2015
51. Funkcionalna ergonomija in razbremenitev delavcev zaposlenih v javnem zdravstvenem sistemu 2013 do 2015
52. Uporaba mobilne tehnologije za podporo samoobvladovanju sladkorne bolezni (GlucoWatch) 2015
53. Optimizacija ocene tveganja za nastanek sladkorne bolezni tipa 2 (OptimiST2) 2015
54. Proučevanje antimikrobnega učinka na tekstilijah za medicinsko okolje (ANTIMIKROBITEX) 2015
55. Ne-specifična bolečina v hrbtu - profesionalni problem ali stil življenja? (NON-SPECIFIC) 2015
56. Uporaba respirometra pri detekciji patogenih mikroorganizmov v probiotičnih izdelkih (PROBIORES) 2015
57. Sodobna neinvazivna preventivna diagnostika bolezni obtočil 2015
58. Uporaba vseprisotnih naprav za zaznavanje fizične aktivnosti zaposlenih 2014
59. Razvoj napovednih modelov za oceno možnosti rehospitalizacije pacientov v bolnišničnem IS 2014
60. Ergonomski pristopi pri obravnavi starejših odraslih v institucionalnem 2014
61. Varnost in skrb za paciente v kliničnem okolju v korelaciji z izobrazbo medicinskih sester 2012 do 2013