Bio-psiho-socialni model kakovosti življenja

Programska skupina

2005 - 2010


Vodja projekta: 

  • Prof. dr. Dušanka Mičetič-Turk

Sodelujoči:

  • prof. dr. Borut Gorišek,
  • prof. dr. Peter Kokol,
  • prof. dr. Zmago Turk,
  • dr. Silva Burja,

 Partner:

  •  
  •  

Datum začetka (in konca): 
2005 do 2010