Preučevanje proti antibiotikom odpornih bakterij in odstranjevanje antibiotikov iz bolnišnične odpadne vode (ANTIBIOTIK)

Mednarodni gospodarski projekt


Vodja projekta na UM FZV:

  • Prof. dr. Sonja Šostar Turk

 Sodelujoči:

  • Doc. dr. Urška Rozman,
  • Doc. dr. Darja Duh,
  • Dr. Boštjan Križanec,
  • Katarina Premzl.

 


Partner:

  • Sanlas Holding GmbH, Avstrija,
  • Nacionalni laboratorij za zdravje okolje in hrano,
  • Univerza v Mariboru, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo,
  • Splošna bolnišnica dr. Jožeta Potrča Ptuj.

 

Datum začetka (in konca): 
2017