Programski svet UM FZV

Člani Programskega sveta so predstavniki naslednjih institucij: