Uporaba respirometra pri detekciji patogenih mikroorganizmov v probiotičnih izdelkih (PROBIORES)

Po kreativni poti do praktičnega znanja 2

2015


Vodja projekta: 

 • Izr. prof. dr. Sabina Fijan,
 • prof. dr. Sonja Šostar Turk,
 • Predav. Jasmina Nerat,
 • Andrej Holobar (Echo d.o.o.),
 • dr. Lidija Tušek (Znanstveno-raziskovalno središče Bistra Ptuj)

Sodelujoči:

 • Dunja Šulc (FZV UM),
 • Kristina Martinović (FZV UM),
 • Jure Žganec (MF UM),
 • Tadeja Godec (FZV UM),
 • Natalija Grah (FKKT UM),
 • Tina Režek (FZV UM)

 Partner:

 • Univerza v Mariboru Fakulteta za zdravstvene vede 
 • Echo d.o.o.
 • Znanstveno-raziskovalno središče Bistra Ptuj

Logo univerze
Partnerji
Datum začetka (in konca): 
2015