Cenik storitev in prispevkov

VPISNI STROŠKI, ŠOLNINE IN PRISPEVKI 2017/2018               
 1. Cenik UM  
 2. Navodila o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Mariboru
 3. PDF  Cenik UM FZV 
  VPISNI STROŠKI, ŠOLNINE IN PRISPEVKI 2016/2017             

         

 1. Cenik UM  
 2. Splošni pogoji plačevanja šolnin in prispevkov za študij na Univerzi v Mariboru
 3. PDF  Cenik UM FZV 
VPISNI STROŠKI, ŠOLNINE IN PRISPEVKI 2015/2016                                     
 1. Cenik UM 
 2. Splošni pogoji plačevanja šolnin in prispevkov za študij na Univerzi v Mariboru za študijsko leto 2015/2016
 3. PDF  Cenik UM FZV  

 

Strošek prijave teme zaključnega dela – NOVO!!!

Na podlagi 22. člena Navodil o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Mariboru, Štev.: N 19/2010-41 AG,UPB2, se od študijskega leta 2015/2016 naprej osebam brez statusa študenta, razen tistih, ki so pred leti s šolnino plačali strošek priprave in zagovora zaključnega dela, zaračuna strošek prijave teme zaključnega (diplomskega, specialističnega, magistrskega) dela, v skladu s cenikom.

Pri podaljšanju veljavnosti prijave teme zaključnega dela se strošek prijave teme ne zaračuna ponovno.

VPISNI STROŠKI, ŠOLNINE IN PRISPEVKI 2014/2015                                     
 1. Cenik UM 
 2. Splošni pogoji plačevanja šolnin in prispevkov za študij na Univerzi v Mariboru za študijsko leto 2014/2015
 3. Cenik UM FZV 

Strošek prijave teme zaključnega dela – NOVO!!!

Na podlagi 22. člena Navodil o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Mariboru, Štev.: N 19/2010-41 AG,UPB2, se bo v študijskem letu 2014/2015 osebam brez statusa študenta, razen tistih, ki so pred leti s šolnino plačali strošek priprave in zagovora zaključnega dela, zaračunal strošek prijave teme zaključnega (diplomskega, specialističnega, magistrskega) dela, v skladu s cenikom, v višini 78,30 €. Pri podaljšanju veljavnosti prijave teme zaključnega dela se strošek prijave teme ne zaračuna ponovno.

VPISNI STROŠKI, ŠOLNINE IN PRISPEVKI 2013/2014                                   

Cenik storitev UM 2013/2014

Cenik storitev FZV UM 2013/2014