E-ZBORNIKI

  Leto Zbornik

2023

Zbornik predavanj - Mednarodna znanstvena konferenca »Raziskovanje in izobraževanje v zdravstveni negi«

2022

Zbornik predavanj - Mednarodna znanstvena konferenca »Raziskovanje in izobraževanje v zdravstveni negi«

2021

 Zbornik predavanj - Spletna Mednarodna znanstvena konferenca »Učenje za skupno življenje in delo«

2021

Zbornik predavanj - Advanced Nursing Practice: International Experiences and Future Direction for Nursing in Slovenia, Book of Abstracts.

     Zbornik predavanj

2020

Zbornik predavanj - Spletna Mednarodna znanstvena konferenca »Raziskovanje in izobraževanje v zdravstveni negi«

Zbornik predavanj

2019

Zbornik predavanj - Mednarodna znanstvena konferenca »Raziskovanje in izobraževanje v zdravstveni negi«

Zbornik predavanj

2019

Zbornik predavanj - 11. Študentska konferenca s področja zdravstvenih ved z mednarodno udeležbo »»Raziskovanje študentov zdravstvenih ved prispeva k zdravju in razvoju sodobne družbe«

Zbornik predavanj

2018

Zbornik predavanj - Mednarodna znanstvena konferenca »Raziskovanje in izobraževanje v zdravstveni negi«

Zbornik predavanj

2017

Zbornik predavanj - Mednarodna znanstvena konferenca »Raziskovanje in izobraževanje v zdravstveni negi«

Zbornik predavanj

2016

Zbornik predavanj - Mednarodna znanstvena konferenca »Raziskovanje in izobraževanje v zdravstveni negi«

Zbornik predavanj

2015

Zbornik predavanj - Mednarodna konferenca »Znanstveni dokazi za razvoj izobraževanja in prakse v zdravstvu«

Zbornik predavanj

2014

Zbornik predavanj - Mednarodna konferenca »Z znanjem do zdravja in razvoja v 21. stoletju«

Zbornik predavanj

2013

Zbornik predavanj - Mednarodna konferenca "Z znanjem do razvoja in zdravja"